WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:12:pm 11/12/12 Đăng ngày “December 11th, 2012”

Cựu TT Walesa khai mạc Hội nghị Nhân quyền tại Kraków

Cựu TT Walesa khai mạc Hội nghị Nhân quyền tại Kraków

… lần này ở trong khuôn viện Viện Đại học Jagiellonian University, đại học cổ nhất của Ba Lan…

04:12:pm 11/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Một mét vuông đất bằng một quả… trứng gà

Một mét vuông đất bằng một quả… trứng gà

Thu hồi đất để phục vụ cho dự án xây dựng sân golf nhưng Ban Giải tỏa đền bù số 1 TP.Đà Nẵng chỉ áp giá hỗ trợ về đất có 3.000 đồng/m2 – vừa đúng bằng một quả trứng gà công nghiệp. Không kiện mới lạ Theo gia đình ông Võ Hiến và bà [...]

12:04:pm 11/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chết bởi Trung Cộng

Chết bởi Trung Cộng

Ai dám bảo số đũa tre là không bị ngâm trong hóa chất độc hại để chống ẩm, mốc hay cong vẹo?

11:51:am 11/12/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ước mơ Miến Điện cho Việt Nam là quá lãng mạn và siêu thực

Ước mơ Miến Điện cho Việt Nam là quá lãng mạn và siêu thực

Nếu hàng ngàn sinh viên đại học không bị dìm trong biển máu trong năm 1988 thì đã không có sự xuất hiện của Aung San Suu Kyi…

10:56:am 11/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chính sách thực dân và nuốt biển của TQ

Chính sách thực dân và nuốt biển của TQ

Sau các thử nghiệm viện trợ vào Campuchia và Lào, cũng như ỏ nhiều nước châu Phi thành công. Nay Trung quốc áp dụng viện trợ kinh tế, đỏ tiền duới danh nghĩa các công ty, các doanh nghiệp đầu tư làm ăn vào các nước nghèo nhưng có vị trí quan trọng thực hiện [...]

03:32:am 11/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ không trung lập trong tranh chấp ở Thái Bình Dương

Hoa Kỳ không trung lập trong tranh chấp ở Thái Bình Dương

Mỹ không thể đứng ngoài khi đồng minh bị hăm doạ hay xâm lấn.

03:19:am 11/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thủ đoạn ly gián Đảng với Dân của Đại Hán

Thủ đoạn ly gián Đảng với Dân của Đại Hán

Hố ngăn cách giữa Đảng và Dân ngày càng xa, ngày càng bị khoét sâu.

03:05:am 11/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

‘Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm’

‘Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm’

Chẳng lẽ trong hàng ngũ cán bộ viên chức, trí thức, thanh niên nước ta lại quá thiếu vắng những con người có lòng thương dân, có nhân cách ngay thẳng…

02:51:am 11/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hạt ươm hư [8]

Hạt ươm hư [8]

Người CS thường rêu rao: Quân với dân như cá với nước! Đó là một điều bố láo vô cùng trầm trọng! Cũng như, họ thường nói: Mọi tài sản, đất đai là của nhân dân, nhưng do nhà nước quản lý và đảng lảnh đạo, quyết định. Về đêm, họ trở thành những con cú đi lang thang, nhỏng nhảnh hai tên một nhóm xộc khắp xóm làng, ném đôi mắt cú vọ vào tận ngóc ngách đời sống riêng tư của người dân.

12:05:am 11/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Fiscal Cliff?

Fiscal Cliff?

Mười năm nhìn lại các nhà kinh tế đã tiên đoán đúng hậu quả xấu của luật “giảm thuế”. Hôm nay có cơ hội để cởi bỏ cái tai họa đó thì các các ông bà nghị sĩ dân biểu lại cãi nhau như mất vàng mất bạc!

12:01:am 11/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Biểu tình trước Liên Hiệp Quốc ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 Tháng 12

Biểu tình trước Liên Hiệp Quốc  ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 Tháng 12

Một phái đoàn đại diện Người Việt đã vào Trụ sở Liên Hiệp Quốc để gặp và trao thỉnh nguyện thư cho Bà Ann-Syauta, người Nam Dương, Quyền Trưởng phòng Nhân Quyền trong LHQ ở New York, từ 11AM tới 1PM.

12:01:am 11/12/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »