WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:42:am 02/12/12 Đăng ngày “December 2nd, 2012”

VN: Nhà sư tự thiêu vì công nợ?

VN: Nhà sư tự thiêu vì công nợ?

Báo chí Việt Nam đưa một mẩu tin rất ngắn và cho rằng đó là vì nguyên nhân “nợ nần” cá nhân.

10:42:am 02/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Một chỗ nương tựa

Một chỗ nương tựa

Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ. Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính [...]

10:18:am 02/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hạt Ươm Hư [1]

Hạt Ươm Hư [1]

Để trả những mối thù này, mấy ông du kích, bèn gài mìn cho nổ tung những chuyến xe lam, ở những làng xã xa xôi. Người dân vô tội chết lãng nhách! Đôi khi, chính những du kích giết chết những bà con họ hàng của họ! Dĩ nhiên, chiến tranh là sự tàn nhẫn, điều đó ai cũng hiểu, nhưng có cần đi đến sự tận cùng của cái ác, là giết chết những người thân của mình? Mà dường như, dân tộc nào trên trái đất này, cũng đều hành xử như vậy! Sự tiến bộ của nhân loại về mọi hình thức, chỉ là một lá chắn để che chở cho sự ngụy biện, khi quyền lợi quốc gia chưa bị đụng đến. Càng văn minh, sự che dấu càng… hợp pháp hơn!

12:01:am 02/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

9 năm bên cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm [2]

9 năm bên cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm [2]

Ngày nào Cộng sản vẫn bám víu vào quyền lực thì quốc nhục chậm tiến còn kéo dài. Thế cuộc xoay vần. Lý thuyết chánh trị, chế độ, lãnh tụ,… rồi cũng phải trở về với cát bụi.

12:01:am 02/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »