WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:09:pm 15/12/12 Đăng ngày “December 15th, 2012”

Dạ tiệc quỷ và ước mong diệt lũ ma cà rồng

Dạ tiệc quỷ và ước mong diệt lũ ma cà rồng

Muốn tái sinh giống người, trước hết hãy diệt lũ ma cà rồng. Nếu không, hễ cứ có người nào mới ra đời, lại bị làm mồi ngay cho lũ chúng…

02:09:pm 15/12/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2012

Lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2012

Giải Nhân Quyền Việt Nam 2012 đã được long trọng diễn ra tại nhà văn hóa Côte-des-Neiges, Montréal, vào chiều ngày 9 Tháng Mười Hai, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 64. Buổi lễ được tổ chức qua sự hợp tác của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Cộng [...]

07:42:am 15/12/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tao chợt nhận ra mày

Tao chợt nhận ra mày

Tao chợt nhận ra mày Đứng ở một góc xa Bằng tê lê điện thoại Chỉ huy lính của mày Bắt người dân yêu nước Bắt những người biểu tình Chống giặc Tầu xâm lăng. Tao đã nhận ra mày Thằng bạn học khi xưa Mấy lần mày xung phong Xuống biên giới phía Nam [...]

07:37:am 15/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tớ- khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52- xin có ý kiến

Tớ- khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52- xin có ý kiến

Chiến dịch 12 ngày B 52 dội bom miền Bắc không hề có mục đích quân sự nào.

04:20:am 15/12/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thơ chính luận Trần Nhơn

Thơ chính luận Trần Nhơn

Thơ không chỉ đưa ru mà còn thức tỉnh, không chỉ “ơi hời” mà con đập bàn quát tháo lo toan…

12:01:am 15/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »