WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:55:pm 23/12/12 Đăng ngày “December 23rd, 2012”

Những bức ảnh khiến ta phải suy ngẫm

Những bức ảnh khiến ta phải suy ngẫm

Nỗi vất vả của những người nghèo khó, trẻ em không có điều kiện để đến trường, người già phải bon chen cực khổ trong xã hội để có được miếng cơm manh áo… Đó là những hình ảnh xúc động đến rơi lệ của hàng nghìn cư dân mạng muốn thông qua đó nhằm [...]

09:55:pm 23/12/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Comrades, let’s go!!!

Comrades, let’s go!!!

05:58:pm 23/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chết dưới tay Trung Quốc [3]

Chết dưới tay Trung Quốc [3]

Không còn nhầm lẫn gì nữa. Đây chính là những vũ khí kinh tế thực sự với hỏa lực đáng kể. Việc nhất loạt bắn những vũ khí này vào nền tảng sản xuất của Mỹ đã dẫn tới đóng cửa hàng ngàn nhà máy và biến hàng triệu công nhân Mỹ thành những nạn nhân chiến tranh – tất cả đều nằm dưới lá cờ lừa đảo mang tên “tự do thương mại”.

01:10:pm 23/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Không được ngụy biện về nhân quyền

Không được ngụy biện về nhân quyền

Thể diện của một quốc gia không cho phép một ai được quyền tiếp tục ngụy biện như thế.

11:47:am 23/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bài thơ “Lính mà em” của Phạm Tiến Duật hay Lý Thụy?

Bài thơ “Lính mà em” của Phạm Tiến Duật hay Lý Thụy?

Chúng tôi ( TMH) vừa nhận được email của nhà thơ, nhà văn Lý Thụy Ý nói về bài thơ “Lính mà em” của bà đã từng in trên báo “Văn nghệ tiền phong” tại Sài Gòn năm 1967, sau đó in vào tập thơ “Khói lửa” của bà in năm 1972 tại Sài Gòn. [...]

04:45:am 23/12/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »