WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:51:pm 08/12/12 Đăng ngày “December 8th, 2012”

Úc: 2 nhà báo đùa nhảm bị mất việc

Úc: 2 nhà báo đùa nhảm bị mất việc

Cả 2 không ngờ trò đùa của họ lại dễ dàng như vậy. Nhưng họ cũng không ngờ kết cục bi thảm của nó.

05:51:pm 08/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bi kịch của cách mạng và hành động của chúng ta

Bi kịch của cách mạng và hành động của chúng ta

Muốn thoát nhục, phải có sức mạnh. Ta lấy sức mạnh nào để thoát nhục ? Tôi nghĩ trước hết hãy lấy chính nỗi nhục làm sức mạnh, bắt đầu từ sức mạnh của từng người, những người không chịu nhục…

03:46:pm 08/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bắc Kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!

Bắc Kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!

Ta càng lùi thì họ càng ngang ngược lấn chiếm.

02:24:pm 08/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư của Luật sư Lê Thị Công Nhân

Thư của Luật sư Lê Thị Công Nhân

Đối mặt với chính quyền cộng sản Việt Nam là đối mặt với những con quỷ vẫn còn sống giữa loài người, chứ không như chủ nghĩa phát-xít là những bóng ma của thế giới.

02:45:am 08/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biển nợ & Biển sợ

Biển nợ & Biển sợ

Cái thời mà những người tù Bùi Ngọc Tấn phải cất tiếng than (“Khi ở tù ra hầu như tôi chỉ còn một nhúm bè bạn…”) đã qua rồi.

02:42:am 08/12/12 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những kẻ sống không nhà, chết chôn mồ tập thể

Những kẻ sống không nhà, chết chôn mồ tập thể

Trong khi những người tham dự rải hoa trên mồ…

02:29:am 08/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ông Obama nói với tuổi trẻ

Ông Obama nói với tuổi trẻ

Tổng thống Hoa Kỳ vừa đi thăm Campuchia, Thái Lan và Miến Điện – các nước láng giềng của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ đến gần nước ta hơn bao giờ hết, cho nên những phát biểu của ông trong chuyến đi này không khỏi có những âm hưởng [...]

02:21:am 08/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »