WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:56:pm 18/12/12 Đăng ngày “December 18th, 2012”

Ai chủ tọa Hội đồng xét xử?

Ai chủ tọa Hội đồng xét xử?

Ba nhà báo từng chủ trương Câu lạc bộ Nhà báo Tự do – Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải – sắp ra trước phiên xử phúc thẩm của tòa án (mang tên) «nhân dân» của thành phố (mang tên) «Hồ Chí Minh» vào ngày thứ sáu 28/12/2012. [...]

04:56:pm 18/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

12 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2012 tại Việt nam

12 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2012 tại Việt nam

Tôi không xếp theo mức độ quan trọng của sự kiện, mà xếp theo thứ tự thời gian xảy ra từ tháng 1 đến tháng 12

10:15:am 18/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một hành động vi phạm Nhân quyền: Cấm xuất cảnh

Một hành động vi phạm Nhân quyền: Cấm xuất cảnh

Tôi xin chân thành cảm ơn các cô chú bác đã chuẩn bị cho tôi trước chuyến đi Hoa Kỳ lần này.

06:24:am 18/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngăn cản Huỳnh Trọng Hiếu xuất ngoại

Ngăn cản Huỳnh Trọng Hiếu xuất ngoại

Nếu còn một chút lương tri và một tí ti nhân cách thôi thì các ông phải tự cảm thấy sỷ nhục khi chính các ông đang ngồi xổm trên cái hiến pháp của các ông.

12:01:am 18/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sài Gòn Hà Nội- Berlin- Cairo

Sài Gòn Hà Nội- Berlin- Cairo

Người Việt hải ngoại không muốn chiến tranh đổ máu trên quê hương mình, cũng không có mộng về nước lật đổ nhà cầm quyền CS để nắm quyền cai trị mà chỉ mong VN có độc lập, tự do, dân chủ

12:00:am 18/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »