WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:43:pm 20/12/12 Đăng ngày “December 20th, 2012”

Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao?

Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao?

Cái sự dốt ngút ngàn, trùng điệp của quan chức ta lâu nay giống như mùa rươi, nhiều đến nỗi chán đến mức không thể đếm và không muốn bàn thêm nữa… Thế nhưng, đọc bài giảng của ông TĐT thì quả là quá sức chịu đựng – thần kinh căng thẳng gần như sắp [...]

04:43:pm 20/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ chuẩn bị hợp tác quân sự với Miến Điện

Hoa Kỳ chuẩn bị hợp tác quân sự với Miến Điện

Quan hệ song phương Hoa Kỳ – Miến Điện hoàn toàn thay đổi về chất

11:29:am 20/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

5 người Việt Nam được vinh danh vì nhân quyền

5 người Việt Nam được vinh danh vì nhân quyền

(New York, ngày 20 tháng Mười Hai năm 2012) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố có năm blogger người Việt trong số 41 cá nhân xuất sắc từ 19 quốc gia vừa được trao giải thưởng uy tín Hellman/Hammett để ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức [...]

03:54:am 20/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thảm trạng Sandy Hook & vấn đề giáo dục

Thảm trạng Sandy Hook & vấn đề giáo dục

Sáng Thứ Sáu 14/12/2012, tại trường sơ cấp Sandy Hook ở thành phố Newtown, một thành phố miền quê xinh đẹp thuộc tiểu bang Connecticut, khi các cô thầy vừa lên lớp thì một tên sát nhân trang bị 2 khẩu súng lục hiệu Glock và Sig Sauer và một súng bán tự động lòng [...]

01:58:am 20/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »