WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:48:pm 26/12/12 Đăng ngày “December 26th, 2012”

Vì sao Việt Nam thiếu vắng lãnh đạo đối lập?

Vì sao Việt Nam thiếu vắng lãnh đạo đối lập?

Làm sao một người lãnh đạo có thể tranh thủ được sự ủng hộ của một khối người sợ hãi và cam chịu?

04:48:pm 26/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trước phiên xử ba blogger, nghĩ về “quyền được biết”

Trước phiên xử ba blogger, nghĩ về “quyền được biết”

Có lẽ một số rất lớn trong chúng ta không biết rằng mình có “quyền được biết”.

04:39:pm 26/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung Quốc đầu tư 1,6 tỷ đô la vào Tam Sa

Trung Quốc đầu tư 1,6 tỷ đô la vào Tam Sa

Trung Quốc dự định chi 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỷ đô la) vào việc xây dựng phi trường, bến cảng và một số hạ tầng cơ sở khác trên các hải đảo đang tranh chấp với các láng giềng tại Biển Đông, mà Bắc Kinh đã gộp lại dưới quyền quản lý [...]

04:03:pm 26/12/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chết dưới tay Trung Quốc [6]

Chết dưới tay Trung Quốc [6]

Cũng giống như những phiêu lưu trên mặt đất, Trung Quốc tuyên bố họ chỉ tìm kiếm “sự vươn lên hòa bình” vào bầu trời. Tuy nhiên, một trong những câu hỏi lớn nhất mà Lầu Năm Góc đang phải đối mặt là liệu sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc vào không gian cuối cùng có trở thành vũ khí để bắt Mỹ phải quy hàng không.

12:10:am 26/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »