WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:07:pm 31/12/12 Đăng ngày “December 31st, 2012”

Mạng thông tin trở thành chiến trường của các phe lãnh đạo CSVN

Mạng thông tin trở thành chiến trường của các phe lãnh đạo CSVN

… những mạng cá nhân chuyên về những điều xấu xa trong nội bộ của nhóm lãnh đạo đã ồ ạt tấn công vào giới thân cận với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

08:07:pm 31/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý

Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý

Lời tuyên bố “không cấm kỵ gì đối với Điều 4” quả là làn gió mới, nhưng còn chờ vài điều phải được giải đáp (bằng lời nói và bằng thực tiễn) mới có thể thổi bay những nghi ngại vẫn tồn đọng bấy nay.

08:23:am 31/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Việt ở Ba Lan và 10 sự kiện 2012

Người Việt ở Ba Lan và 10 sự kiện 2012

…những sinh hoạt ở đây giống như một xã hội thu nhỏ, với nhiều sự kiện, cả tích cực lẫn tiêu cực.

08:03:am 31/12/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Một thảo luận bài viết “Từ ĐCS ban đầu đến ĐCS hiện nay”

Một thảo luận bài viết “Từ ĐCS ban đầu đến ĐCS hiện nay”

Chính Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh đã tạo các tiền lệ hữu nghị với TQ để hôm nay BCT ĐCS VN đưa TQ vào Tây Nguyên, vào các cánh rừng chiến lược biên giới, vào các tỉnh thuộc Hoàng Liên Sơn, vào Cam Ranh, để cho TQ chiếm Hoàng Sa, Trường Sa…

06:15:am 31/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chết dưới tay Trung Quốc [8]

Chết dưới tay Trung Quốc [8]

Dấu hiệu nhận biết của những người theo phái bảo thủ “Mặc kệ những đợt tấn công của bọn con buôn, cứ hướng đến tự do thương mại bằng mọi giá” là một niềm tin mù quáng vào nguyên lý của tự do thương mại bất kể các chính sách con buôn và bảo hộ mà đối tác thương mại của Mỹ áp dụng. Tuy nhiên, như chúng ta đã học được một cách đau đớn trong Chương 4 “Cái chết cho nền tảng sản xuất Mỹ”, thương mại tự do chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nếu cả hai chơi theo luật. Ngược lại, và trường hợp điển hình là quan hệ thương mại bất cân xứng Mỹ – Trung, một quốc gia sẽ thu được thành quả do sự mất mát thu nhập, việc làm, nền tảng sản xuất và sự thịnh vượng của quốc gia còn lại.

12:10:am 31/12/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »