WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một thảo luận bài viết “Từ ĐCS ban đầu đến ĐCS hiện nay”

HammerSickle212b
Đây là bài viết của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 96 tuổi, đăng trên boxitvn.net ngày 27/12/2012.

Nhìn vào tuổi tác và những trọng trách mà vị thiếu tướng đáng kính này đã từng đảm nhiệm, thì nọc tố độc hại (Mác nói là “opium”- thuốc phiện) của CNCS vẫn còn ngấm trong xương cốt của ông là điều dễ hiểu.

Để góp 1 ý kiến về vai trò của ĐCS VN trong giai đoạn lịch sử vừa qua, tôi xin gửi 1 bình luận bài viết này đến bạn đọc.

1. Bình luận về mệnh đề :

“Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản). Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng.”/xem BVN/

Trước hết phải khẳng định rằng học thuyết cộng sản do Mác và Lênin khởi xướng, sau này được bảo dưỡng bởi nhà nước cộng sản Liên Xô là 1 học thuyết độc hại, gây xáo trộn cả thế giới trong hơn 1 thế kỷ qua.

Học thuyết này không có tính khoa học với những phỏng đoán suy diễn, gán ghép về tính tiên tiến, tính cách mạng của giai cấp vô sản. Ngày hôm nay, chính những người công nhân của nước Nga, Ba Lan, Đức, Tiệp, Rumani, Bungari… đã bác bỏ học thuyết vô sản này bằng các hành động như giải tán ĐCS Liên Xô, phá bức tường Béc Lanh, các cuộc biểu tình của Công đoàn Đoàn kết…

Học thuyết này là học thuyết của bạo lực với cốt lõi lý luận của nó là “Chuyên chính vô sản”. Đây là học thuyết phi nhân bản. Nó cho phép những người theo học thuyết này có thể tước đoạt của cải, tính mạng… của 1 nhóm lớn người trong xã hội nhân danh công bằng xã hội.

Thực ra, quan hệ giữa chính quyền cộng sản và người dân trong chế độ cộng sản là sự nối tiếp của quan hệ nhà nước phong kiến với người dân nô lệ. Không có sự thay đổi về chất. Chỉ có sự thay đổi về tên gọi, về hình thức.

Những gì xẩy ra ở Cămpuchia, ở Trung Quốc hay cải cách ruộng đất ở Việt Nam,… rồi xua đuổi hàng trăm nghìn người Việt xuống thuyền… là những bằng chứng về tính tàn bạo của học thuyết cộng sản.

Học thuyết cộng sản Mác Lê nin là học thuyết không phù hợp với bản chất con người. CNCS nhằm xây dựng 1 nhà nước kiểu mới, dựa trên Công hữu. Bản chất của con người từ hàng triệu năm tiến hóa, từ vượn người trở lại đây, là tư hữu. Chính vì vậy, sự phá sản của kinh tế XHCN là tất yếu. Ước mơ 1 xã hội cộng sản thịnh vượng, mà mọi người có thể “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là ước mơ hão huyền của  Mác, kẻ chỉ biết ăn bám vào của hồi môn của người vợ mình.

CNCS đã bị lên án ngang với chủ nghĩa phát xít do những tàn phá của nó mang lại cho loài người. Hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới đã đặt chủ nghĩa này ra ngoài vòng pháp luật.

Với khẩu hiệu “cách mạng vô sản toàn cầu”, CNCS là lá bài mị dân hoàn hảo, giúp các nước lớn, có mộng đế quốc, giương nó lên, khi kéo quân xâm lược các nước nhỏ khác. Trung Quốc đang xài tiếp tục lá cờ cộng sản này là lý do như vậy.

Vậy thì, ĐCS VN, kẻ theo học thuyết cộng sản Mác Lênin là đáng lên án. Hơn nữa, những gì mà ĐCS VN đã thí nghiệm trên cơ thể dân tộc Việt Nam trong thời gian qua, là đáng lên án 100 lần.

Tướng Vĩnh có kể một số thành tích của ĐCS VN.

Cần phân biệt rõ rằng: trong số những người cộng sản thế hệ 1, thì đại đa số không hiểu gì về thực chất của CNCS. Bằng chứng là sự ấu trĩ trong phong trào “Vô sản hóa”. Đại đa số các đảng viên ĐCS VN thế hệ 1 là những người Việt Nam yêu nước nồng nàn. Họ đến với ĐCS VN vì tin tưởng ở khả năng cứu nước của ĐCS VN, trong khi giới sĩ phu phong kiến đã mất uy tín làm lực lượng lãnh đạo cứu quốc. Chỉ có 1 số rất ít những đảng viên được đào tạo ở Liên Xô như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong…, là có căn bản về CNCS của Mác Lê Nin.

Tướng Vĩnh có thể tự kiểm nghiệm lại bản thân mình. Khi ông gia nhập ĐCS VN, ông đã hiểu gì về học thuyết cộng sản này chưa? Ông đã hiểu gì về nhiệm vụ của giai cấp vô sản Việt Nam, trong khi những công nhân lao động trong nền công nghiệp nhỏ bé Việt Nam chỉ là 1 nhúm con con.

Thành tích của ĐCS VN trong giai đoạn đầu là do lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam và sự hi sinh quên mình những đảng viên yêu nước, đặt độc lập dân tộc làm mục đích tối thượng của đời họ.

Những người cộng sản này không biết rằng, có 1 nhóm các lãnh tụ cộng sản Việt Nam đang mưu sâu kế hiểm, đem quyền lợi của dân tộc Việt Nam hiến dâng cho CNCS, cho cách mạng vô sản thế giới.

Tướng Vĩnh đã không hiểu điều này và cũng không hiểu sự cướp đoạt công lao của Nhân dân Việt Nam, cướp đoạt công lao của những đảng viên, mà họ vào đảng chỉ do lòng yêu nước thúc đẩy, hoàn toàn không liên quan gì đến CNCS.

Sự cướp đoạt công lao này được các con cáo già, lọc lõi chính trị, học ở Liên Xô về, thi hành.

Bằng chứng là câu nói của Hồ Chí Minh tại Đại hội ĐCS 1951: Đây là chủ nghĩa của 3 ông kia kìa.

Rồi họ tiêu diệt tất cả các tiếng nói phản biện (Nhân văn giai phẩm, tiêu diệt các lực lượng phản biện xã hội…) và choàng ách cộng sản lên dân tộc Việt Nam.

Đây là sự tiếm đoạt quyền lực theo hình mẫu phong kiến.

Được làm vua, Thua làm giặc.

Nhân dân Việt Nam lại trở về ách nô lệ dưới các khẩu hiệu to tướng như Nhà nước của dân, Dân làm chủ mà Đảng chỉ lãnh đạo…

Trong bài viết của mình, tướng Vĩnh còn in đậm dòng chữ: “ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng.”

Ông Vĩnh đã nhầm. Đã lấy tôn chỉ cộng sản, thì ĐCS VN phải đặt lợi ích của giai cấp vô sản thế giới là lợi ích cao nhất.

Mà lợi ích của giai cấp vô sản thế giới là gì? sẽ do Liên Xô phán quyết.

Như vậy ĐCS VN có lợi ích riêng tư của mình chứ không phải không có.

Có thể ban đầu, những thanh niên yêu nước, sáng lập ĐCS VN, đã ngây thơ tin rằng: dùng lý thuyết của CNCS, họ sẽ tìm ra con đường dành lại độc lập cho Viêt Nam.

Nhưng sau này, khi gia nhập cộng đồng cộng sản thế giới, họ đã bị bắt buộc phải bán rẻ lợi ích dân tộc Việt Nam cho 1 cuộc các mạng vô sản ở phương trời nào, không ai biết.

Còn dân tộc Việt Nam thì không cần đến cái lý thuyết lạ lẫm, do các ông “nhiều râu” đặt ra. Ở đây, chỉ có 1 điều đơn giản này:  Việt Nam không có giai cấp vô sản như cách hiểu của  Mác và Lênin.

Ông Vĩnh còn viết: “nhân dân hết lòng tin yêu Đảng.

Ông Vĩnh phải nhớ rằng tình yêu này được xây dựng trên sự dối trá.

Tuyên truyền cộng sản theo kiểu: sự dối trá tuyên truyền tốt sẽ trở thành sự thực.

Thử hỏi; Nếu công hàm Phạm Văn Đồng được đăng tải trên công luận 1958, nếu trí thức Việt Nam không bị đàn áp, thì bộ mặt thật bán nước của ĐCS VN đã bị bóc trần từ những năm 50 rồi. Sự tin yêu ở giai đoạn này đối với ĐCS VN là không thực chất. Nhân dân Việt Nam đã tin yêu đại bộ phận những người đảng viên yêu nước thực sự, không có mầu sắc cộng sản.

Đánh đổ tầng lớp địa chủ là cương lĩnh của ĐCS VN.

Tàn bạo với nhân dân là cốt lõi của chuyên chính vô sản.

Khởi đầu của cách mạng vô sản là tiêu diệt tầng lớp nòng cốt của nông thôn Việt Nam suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Tầng lớp địa chủ.

Giọt nước mắt của HCM sau Cải Cách Ruộng Đất là giọt nước mắt cá sấu.

Hình tượng HCM là hình tượng của tuyên truyền cộng sản, của tệ sùng bái cá nhân, của thần thánh hóa 1 con người bình thường.

Hôm nay, những người cha gia đình gương mẫu, lao động cần cù, bền bỉ gìn giữ sự phát triển của của gia đình, nuôi dậy con cái những điều hay, lẽ phải… có thể tự hào rằng: ta có đạo đức gia đình cao hơn HCM.

Hôm nay, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức…., đã và đang bị tù tội vì lòng yêu nước Việt Nam, đã có số ngày bị giam cầm nhiều hơn những ngày HCM ngồi tù.

Thực tế, trong thành công của HCM có phần rất quan trọng đóng góp của tổ chức cộng sản quốc tế.

Việc này, hôm nay dân tộc Việt Nam đang trả giá.

Những giả dối này sẽ bị thời gian bóc trần, đẩy vào lãng quên.

Những lãnh đạo của ĐCS VN thế hệ đầu tiên đã đoạn tuyệt với truyền thống dân tộc, với các bài học cảnh giác mất nước của dân tộc Việt Nam trước bành trướng TQ.

Họ đã nhận viện trợ của TQ.

Chính Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh đã tạo các tiền lệ hữu nghị với TQ để hôm nay BCT ĐCS VN đưa TQ vào Tây Nguyên, vào các cánh rừng chiến lược biên giới, vào các tỉnh thuộc Hoàng Liên Sơn, vào Cam Ranh, để cho TQ chiếm Hoàng Sa, Trường Sa…

Cuộc chiến đấu sinh tồn của tộc Việt trên bán đảo Đông Dương, sau sự tiếm đoạt quyền lực vào tay ĐCS VN,  đang gặp lúc nguy cấn.

Máu của ông cha ta đã đổ hàng nghìn năm nay có cơ bị uổng phí.

Mồ hôi xây dựng quốc gia Đại Việt của hàng trăm thế hệ người Kinh, có thể trở thành vài trang của lịch sử thế giới, như các bộ tộc da đỏ tại Châu Mỹ.

Không phải hoàn toàn tại TQ. Hàng nghìn năm nay, người TQ bành trướng luôn rình rập trên biên giới phía bắc nước ta.

Hàng nghìn năm nay, ông cha ta, cha truyền con nối, luôn dạy nhau bài học cảnh giác Mỵ Châu Trọng Thủy, bài học đoàn kết Diên Hồng, bài học lấy ít địch nhiều, lấy đoản binh thắng trường trận, bài học nhìn thế địch mà chống địch: nếu thấy chúng tiến sang như tằm ăn rỗi, thì phải chọn tướng giỏi, toàn dân, toàn quân trên dưới 1 lòng mà cự địch… Hàng nghìn năm nay, Đại Việt vẫn cứ “Nam quốc sơn hà, Nam Đế cư”, “Cùng Hán Đường Tống Nguyên, mỗi bên hùng cứ 1 phương”.

Hôm nay vận nước đã như trứng để dưới đá, như ngàn cân treo vào sợi tóc.

Tất cả là tại ĐCS VN.

TBT Nguyễn Phú Trọng đã hợp tác toàn diện với TQ. Ông ta đã hiến dâng các tỉnh biên giới phương bắc cho TQ trong Tuyên bố chung VN-TQ 15/10/2011. TBT Nông Đức Mạnh đã đưa TQ vào Tây Nguyên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và BCT ĐCSVN đã trao các cánh rừng chiến lược quốc phòng cho TQ…

Một diện tích lớn đất đai biên giới phía bắc và 1 phần lãnh hải Việt Nam tại Vịnh Bắc Bộ đã bị ĐCS VN bán cho TQ trong hiệp định biên giới và Vịnh Bắc Bộ 2000.

Hoàng sa bị TQ chiến hoàn toàn, 9 đảo tại Trường Sa cũng đã bị TQ xâm lươc.

Để vận nước rơi vào tình huống nguy kịch như hiện nay, chính là “công lao” của ĐCS VN.

2. Bác bỏ mệnh đề :

“Đảng không có quyền gì và cũng không cần quyền” 

Như đoạn trên, tất cả các thành tích mà tướng Vĩnh liệt kê như Điện Biên Phủ, không chỉ do riêng công lao lãnh đạo của ĐCS VN. Nếu không có hàng trăm lượt dân công vận chuyển, nếu không có sự hi sinh quên mình của các chiến sĩ quân đội không đảng viên, nếu chỉ dựa vào 1 dúm các đảng viên thực sự tin và hiểu CNCS tiến hành vũ trang, thì ĐSC VN có làm nên trò trống gì không?

Tướng Vĩnh viết rằng đảng “không cần quyền” thì ĐCS VN viết điều 4 vào Hiến pháp VN để làm gì. Nếu thực sự họ có 1 chút biến đổi CNCS mang mầu sắc Việt Nam, thì họ đã trả lại quyền lực cho dân tộc Việt Nam, người lập nên các chiến công mà ông Vĩnh đã mô tả. Nhưng không, họ cướp công của dân tộc này, đẩy người dân Việt Nam vào vị trí của những người nô lệ trong chế độ phong kiến. Người dân Việt Nam không có quyền gì hết, từ tự do ngôn luận, tự do có ý kiến phản biện chính phủ… đến tự do mưu cầu hạnh phúc của mình.

Sự tin yêu của nhân dân Việt Nam ở giai đoạn này là sự tin yêu của 1 dân tộc vào những người yêu nước chân chính. ĐCS VN đã đánh tráo sự tin yêu này vào mình. Đảng CS VN rất tham quyền.

Thử hỏi; Nếu công hàm Phạm Văn Đồng được đăng tải trên công luận 1958, nếu trí thức Việt Nam không bị đàn áp thì bộ mặt thật bán nước của ĐCS VN đã bị bóc trần từ những năm 50 rồi. Sự tin yêu ở giai đoạn này đối với ĐCS VN là không đúng bản chất. Nhân dân Việt Nam đã tin yêu đại bộ phận những người đảng viên yêu nước thực sự, không có mầu sắc cộng sản.

3. Về chiến thắng 1975, cũng cần phải bàn lại.

Tôi hỏi tướng Vĩnh: Tại sao có vĩ tuyến 17?

Chính Phạm Văn Đồng đã đặt bút ký Hiệp đinh Giơ ne vơ 1954 theo sự ép buộc của TQ. Vậy thì chính ĐCS VN đã phản bội chính Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của mình, đã phản bội nhân dân Miền Nam.

Đem cả dân tộc VN ném vào 1 cuộc chiến tranh vì sự toàn thắng của CNCS trên toàn bộ Việt Nam là tội ác lớn nhất của ĐCS VN.

Tinh lực Việt Nam bị kiệt quê.

Để hôm nay có rất nhiều người Việt Nam thờ ơ trước sự mất còn của đất nước.

Để hôm nay, Nguyễn Phú Trọng. Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh… giao dạy người Việt ta: thế nào là yêu nước, thế nào là “tri ân” với TQ…

Khẩu hiệu “Không có gì quí hơn độc lập, tự do” trong những năm 70, đã bị lạm dụng.

Người Mỹ không hề có ý định xâm lược lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.

Hôm nay chính là lúc phải giương khẩu hiệu này, chống cự lại quân xâm lược TQ, kẻ đã xâm lược đất biên giới, Hoàng Sa, Trường Sa … của Việt Nam.

ĐCS VN đã lẫn lộn bạn và thù.

Các ủy viên TW đã bỏ phiếu cho cúi đầu tri ân kẻ xâm lược, đưa Nguyễn Phú Trọng lên làm TBT.

Họ cũng đã bỏ phiếu cho 1 Thủ tướng điều hành kém, làm Việt Nam suy nhược.

Kết luận.

ĐCS VN trước 1975 là tuổi trẻ của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh  không muốn vạch những xấu xa bản chất của ĐCS VN.

Nhưng vì  tương lai Việt Nam, chúng ta sẽ viết mãi, viết nhiều về những độc hại mà ĐCS VN gây nên cho dân tộc Việt Nam, với 1  mong muốn duy nhất là các thế hệ trẻ Việt Nam không bao giờ lận vào loại thuốc phiện độc hại này nữa.

Từ đại tá Thanh, Nguyễn Chí Vịnh thanh minh cho sự bán nước của ĐCS VN, đến hôm nay ông Nguyễn Trọng Vĩnh nhắc nhở công lao của ĐCS VN, ĐCS VN đã hết chỗ dựa lý thuyết lại sai lầm về chiến lược bạn thù.

©Nguyễn Nghĩa

© Đàn Chim Việt

 

11 Phản hồi cho “Một thảo luận bài viết “Từ ĐCS ban đầu đến ĐCS hiện nay””

 1. Nghỉa Nguyển says:

  Ông tướng QĐND Nguyển Trọng Vĩnh là kinh Kha vào đất Tần hay sao ? không sợ bọn bầy tôi của vua quan cộng sản trấn lột hay sao ?

  Câu hỏi và đáp về tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay, dân chúng nên chuẩn bị tư tưởng và khi các quan chức vơ vét và bôn tẩu thì phải làm gì :

  Hỏi :Theo nhận định của các định chế quốc tế như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới, thì năm tới đây Việt Nam có thể bị ba loại rủi ro như kinh tế toàn cầu bị đình trệ, vẫn còn gặp bất ổn về quản lý vĩ mô, và nếu lãnh đạo Việt Nam có cải cách thì vẫn gặp trở ngại trong thi hành. Ông nghĩ sao về những nhận định ấy?

  Đáp Các định chế quốc tế ấy vẫn phải có những khuyến cáo với ngôn ngữ ngoại giao, trên cơ sở của những đánh giá tương đối vẫn là lạc quan.
  - Quả thật rằng Việt Nam đã lầm lẫn nặng khi tìm sức tăng trưởng cao bằng đầu tư của công quyền trút vào khu vực kinh tế nhà nước và bằng tín dụng được cấp phát theo diện chính sách nên cũng ưu tiên trút vào các doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy xứ này mới gặp các rủi ro trong năm tới như ông vừa nhắc đến. Nhưng rủi ro lớn nhất lại không nằm ở ba lĩnh vực đó mà là tình trạng tê liệt về chính trị vì quyền lực phe phái ở bên trong.

  - Cả ba cái đầu là đảng, chính phủ và quốc hội đều nói đến cải tổ kinh tế và thực sự có những phát biểu hay can thiệp vào lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng mà không đưa ra được một chính sách rõ rệt và nhất quán. Trong khi ấy, tay chân của ngần ấy phe phái vẫn tranh giành ảnh hưởng với nhau để bòn rút tài sản và bỏ chạy ra ngoài trước khi cả hệ thống bị sụp đổ. Tôi thiển nghĩ rằng mối nguy lớn nhất trong năm tới nằm ở đó và một thước đo của mức độ nguy ngập này chính là giá vàng. Đâu biết chừng vét vàng bỏ chạy là chính sách mà nhiều người có chức có quyền đánh giá là khôn ngoan hơn cả

 2. Trung Kiên says:

  Trích bài chủ:…“Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản). Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng.”/xem BVN/

  Có thật…”ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng” không?

  Đảng cướp (Mafia) cũng có thể nói câu này. Hãy nhìn hành động bán nước hại dân của đảng csvn thì sẽ có câu trả lời ngay thôi!

  Cám ơn tác giả Nguyễn Nghĩa và ĐCV.Info

 3. Karel Phùng says:

  Chẳng biết ai bán nước, nhưng chỉ cần biết chưa có ai phát hiện ra bất cứ vụ thảm sát nào do Liên xô hay Trung quốc gây ra trên đất Việt nam, cỡ như Mỹ lai chẳng hạn. Ấy là chưa kể tới những vụ khác do Hàn quốc gây ra.
  Rước voi về dày mả tổ giờ vẫn luôn miệng kêu CS bán nước!
  Đúng là một bày ba que!

  • Nguyen Nghia says:

   Mong bạn đọc lại tài liệu về những thảm sát người dân thường VN tại các tỉnh biên giới với TQ tháng 2 năm 1979, do TQ thực hiện. Gần 300 nghìn người dân thường VN bị TQ thảm sát. Tội ác ngút trời của bọn TQ,mà ĐCS VN làm ngơ, thật nhục nhã.

  • Trúc Bạch says:

   Karel Phùng says :

   “Chẳng biết ai bán nước, nhưng chỉ cần biết chưa có ai phát hiện ra bất cứ vụ thảm sát nào do Liên xô hay Trung quốc gây ra trên đất Việt nam, cỡ như Mỹ lai chẳng hạn. Ấy là chưa kể tới những vụ khác do Hàn quốc gây ra”

   Ha ha ha …. Đã có Hồ Chí Minh và đảng CSVN nhận chỉ thị từ Mao Trạch Đông và Xít Ta Lin, tự tay đảm trách nghĩa vụ “thảm sát” chính nhân dân VN như trong Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ), Bách Gia Tề Phóng, Xét Lại Chống Đảng, Mậu Thân Huế, Mùa Hè Đỏ Lửa…v.v….. ,rồi, thì đâu cần Liên Sô và TQ phải ra tay nữa !

   Chả thế mà đảng CSVN đã có tới hai nhân vật Là Hồ Chí Minh và Lê Duẩn được “vinh danh” trong bảng Danh Sách Những Con Ác Quỷ Vĩ Đại Nhất Của Lịch Sử ! (Đảng csVN vinh hạnh chiếm hai “ghế” trong tổng số 31 “ghế” của nhân loại gồm bầy tỷ người)

   Chẳng thà thằng Tầu hay thằng Nga nó dã man với dân mình còn đỡ đau đớn hơn là chính những thằng người Việt Nam – vì tuân lệnh Nga Tầu mà đang tay giết hàng triệu mạng đồng bào vô tội của mình .

   Karel Phùng có dám bảo rằng hàng nửa triệu người VN vô tội bị hành hạ và bị giết trong CCRĐ là do Mỹ hay Ngụy giết không ? …Chỉ cần anh / chị nói “Đúng” thì tôi xin (một lần nữa) “quăng dép mà….chạy”, vì cái mặt của anh / chị dầy đến độ – nếu có kê M.16 trong “cự ly” vài phân cũng bắn không thủng .

   Phía CS có những người mặt dầy như Karel Phùng …thảo nào mà :

   Mỹ phải cút, Ngụy phải nhào.
   Để bác Hồ rước Tàu vào Biển Đông
   Hoàng Trường “bác” đã biếu không
   Việt – Trung “thống nhất” có công….Karel Phùng .

   Đầu năm đọc phản hồi của Karel Phùng mà muốn lộn mửa !

  • Trần Thế says:

   @Karel Phùng. . .

   Vụ tàn sát ở Mỹ Lai phải nói là tàn bạo, rất đau lòng ! Chín chính phủ VNCH, dân miền Nam, dân Mỹ, chính phủ Mỹ cũng lên án và quân pháp Hoa Kỳ đã kết tội những tên lính tàn ác đó.

   Nhưng,. . .Nguyên Nhân. . .của sự thảm sát đó là do…Chủ Trương của Hà Nội, theo sách lược của Mao Trạch Đông : lấy nông thôn bao vây thành thị, lấy nhân dân làm bia đở đạn cho ” bộ đội cách mạng”. Những Bộ Đội đó…giả dạng thường dân,..núp trong nhà dân Bắn lính Mỹ, Đại Hàn và lính VNCH. Lính VNCH là người Việt, còn không phân biệt được ai là VC, ai là dân nói chi là Mỹ hay Đại Hàn ?
   Thủ đoạn của người Cộng sản là đẩy dân đi trước làm bia thịt, chết thảm, để đào sâu thêm hận thù giai cấp, gây thêm oán hận với đối phương!
   Ở các tỉnh Miền Tây, trước 1975, nhiều lần ” Bộ đội giải phóng Anh hùng ” muốn tấn công căn cứ quân sự VNCH,đều bắt dân và những nhà sư Khờ Me đi trước mà những người lính
   ở trong căn cứ là thân nhân của họ! Lính VNCH không dám bắn thân nhân mình, dĩ nhiên,đồn mất ! Đó là cách, mà người CS gọi là cách mạng Nhân Dân.
   Đó là sự thật, nhiều người,rất nhiều người còn sống và còn nhớ !

   Liên Xô và Trung Quốc vĩ đại ” khôn ” hơn Mỹ, họ chỉ Cần ra lệnh cho Đcsvn giết mấy triệu dân Việtnam là HCM, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồn, Trường Chinh.v.v..” hoàn thành kế hoạch ngay “.
   Hồng Quân Liên Xô đã tàn sát 20,000 sỹ quan,binh sỹ Ba Lan mà vừa rồi Tổng Thống và Thủ Tướng Nga đều công nhận đó là Tội Ác !
   1979, Trung Cộng tràn qua biên giới phía Bắc dạy cho Việtnam một bài học, bằng cách chặt đầu, mổ bụng cả trẻ em lẩn đàn bà đang mang thai ! Quân giải phóng Anh hùng Trung Quốc đã giết bao nhiêu chục ngàn dân, quân miền Bắc trong trận tấn công đó ? Bao nhiêu chục ngàn! ?
   Chiến tranh là máu đỗ,chết chóc,tàn ác!
   Nhưng trong thế giới Tự Do, công luận được mở rộng,mọi người có quyền lên án để giảm bớt, ngăn cãn hay triệt tiêu sự ác độc cho dù phía mình hay đối phương gây ra.

   Ngược lại trong thế giới Cộng sản thì không, CS chỉ lên án tội ác của đối phương,còn sự ác độc của họ thì phải được che giấu, thậm Chí còn thần thánh, huyền thoại hoá lãnh tụ ác độc của họ nữa !
   Những đều kể trên là sự thật lịch sử, bất cứ ai cũng có thể vào Google kiểm chứng.
   Nói như vậy để…Karel Phùng…tự thấy rằng mình đang sống thời Tin Học ở thế kỷ 21, mà lối…lập lờ đánh lận con đen…đã lổi thời rồi. Nếu không nói là lối….tuyên truyền…rẽ tiền của một tên…du kích xã.

 4. CƯỜNG says:

  - Đảng CS VN ban đầu : Khơi mào sự bán nước bằng cái CH 1958.
  – Đảng CS VN hiện nay ; Đang ” gặt hái ” cái thành quả bán nước mà BÁC đã vun trồng từ thời ” ta đánh đây là đánh cho LX – TQ ”
  Thưa ngài NTV, vậy từ ban đầu đến hiện nay Đảng CS cũng chỉ 1 truyền thống bán nước, có gì khác đâu mà ngài phân biệt ? Chỉ khác ở chổ thủa ” ban đầu” thì BÁC – Đảng đã lường gạt thành công hàng triệu triệu người dân Bắc hăng hái đi ĐÁNH THUÊ cho Tàu Cộng. Còn ” Hiện nay” thì cái bộ mặt BÁN NƯỚC của Hồ cáo – cùng Đảng đã phơi bày 1 cách nhục nhã, trần trụi trước nhân dân VN. Và mới vở lẽ rằng : té ra ta đã từng ĐÁNH THUÊ cho TQ mà không hay gì sấc !!
  Còn ngài, dính đậm quá nên không dám nhìn sự thật ??

 5. Chim Gõ Kiến says:

  Tác giả Nguyễn Nghĩa đã “hồi đáp” lại bài viết của “cụ tướng” NTV hoàn toàn chính xác như bản chất của CNCS là độc hại, không có tính khoa học, phi nhân bản…
  Những thắng lợi của đảng cs VN trước đây có được là do lợi dụng lòng yêu nước của dân Việt Nam để lừa dối đưa dân tộc VN vào hai cuộc chiến tranh không cần thiết “kháng chiến chống Pháp, Nhật và chống Mỹ cứu nước. Trong khi các lân bang của VN như: Ấn độ, Thái Lan, Miến Điện, Indonesia, Malasia.. đã được trao trả độc lập và họ không hề tốn xương máu. Điều đó chứng tỏ hai cuộc chiến do đảng cs VN gây nên là phi lý và cả phi nghĩa nữa, vì họ chỉ muốn truyền bá CN Mac- Lê cho LX và TQ chứ đâu có vì độc lập cho Tổ quốc, vì tự do cho nhân dân. Họ gây chiến tranh để tranh giành lãnh thổ và dân là vì họ chứ không vì ai cả.
  Nhưng tôi muốn thêm một chi tiết là đảng cs VN họ không hề yêu nước vì họ đã tìm mọi cách tiêu diệt các lực lượng yêu nước VN khác trong những năm 30-60 thế kỷ trước một cách tàn bạo và dã man đặc biệt như tiêu diệt quốc dân đảng và các đảng phái khác mà họ quy cho là phản động, cũng như ngày nay tất cả những ai yêu nước mà không theo họ đều bị khủng bố tù đày đàn áp rất dã man, nhất là những người yêu nước Dân chủ và có tinh thần chống ngoại xâm TC. Chỉ vì sự tồn tại độc quyền lãnh đạo bằng nhà nước độc tài, nên trước sự xụp đổ hàng loạt các nước theo CNCS ở Liên Xô và Trung Âu, những người cs VN đã chấp nhận làm tôi tớ và hiến dâng nhiều đất đai và biển cho TC, để được che chở cho sự tồn tại bất chính của họ, tại hội nghị Thành Đô TQ 9/1990. Bằng hiệp ước Thành đô và các hành động nhượng đất đai chủ quyền và bằng hành động bỏ tù, đàn áp dã man những người yêu nước, đảng cs VN không còn một chút lý lẽ gì để biện minh cho hành động bán nước hại dân của họ.
  Như vậy từ quá khứ xảo trá đến âm mưu độc hại ngày nay đảng cs VN thực chất là một đảng cs có đủ các đặc tính của nó : độc hại, phi nhân bản, phản khoa hoc…
  Rất buồn cho thế hệ của những người yêu nước trước đây như cụ NTV đã bị cs lừa dối, đầu độc đến ngày nay vẫn chưa tỉnh cơn “thuốc phiện cs” bị tiêm nhiễm từ xưa.
  Mong rằng các cụ già yêu nước có hiểu biết và tỉnh táo hãy nhìn vào thực tại sự tồn vong của Tổ quốc VN, sự sống còn của Dân tộc VN, nỗi thống khổ của người dân VN trên quê hương hày cùng lòng ủng hộ, động viên các thế hệ trẻ hơn các cụ đấu tranh cho Dân chủ, tự do và toàn vẹn lãnh thổ.

  • Trung Kiên says:

   Chào bạn Chim Gõ Kiến

   Thiển nghĩ;…không hẳn “cụ NTV đã bị cs lừa dối, đầu độc đến ngày nay vẫn chưa tỉnh cơn “thuốc phiện cs” bị tiêm nhiễm từ xưa“, mà vì rằng:

   Biết mình tay đã nhúng chàm,
   Nói ra cũng ngượng, sợ làng cưòi chê”!

   Cái “sĩ diện” (ảo) của nhiều người đã lỡ theo cs là thế, biết mình đã lỡ lầm nhưng không dám nhận mình đã “lỡ dại”, có ai tự nhận mình “ngu” bao giờ, dù rằng hành động của họ đã chứng tỏ điều ấy!

   Tôi nghĩ cụ Nguyễn Trọng Vĩnh và rất nhiều người khác thừa biết điều này, nhưng vì không muốn rắc rối bản thân và gia đình, cũng như sợ đảng csvn trù yếm, cắt đứt đường sống bằng cách “cúp” lương hưu, nên đành giả điếc làm ngơ, giả khờ để sống???

 6. nguenha says:

  DCSVN đang ở giờ thứ 25 của sự “Tồi tệ,dối trá” thế mà vẩn có “con thiêu thân”NTV kể công Đảng với mọi người. Lê-Duẩn đả nói:”chúng ta đánh Miền Nam là đánh cho Nga và Tàu”(đánh thuê). HCM đả nói với Linh-hồn THĐ:” Bác(THĐ) đưa đất nước qua nô-lệ,tôi(HCM) dắt năm châu dến đại đồng”. Trong tuyển tập Max-Engels,NXB Sự thật Moskva 1978,tấp 1,trang 555: “Cuộc đấu tranh cho giai cấp Vô-sản,dù về mặt nội dung
  KHÔNG PHẢI là cuộc đấu tranh Dân-Tộc,nhưng lúc đầu phải mang hình thức Dân-Tộc,để giai cấp Vô sản
  phải thanh toán xong giai cấp Tư-sản của nước mình trước đả” Như thế thì đả quá rỏ ràng cho những ai cứ nhầm tưởng DCSVN yêu nước,yêu nòi.Lời tự thú cuối cùng của HCM trước khi chết:” Tôi sẽ về với Ông Mac,ông Lê!! Đây không khác nào, Lời khai-tử của DCSVN đối với Dân-Tộc./

 7. lão làng says:

  Đồng ý những phân tích và nhân xét của tác giả nhưng tất cả mọi người có 1 chút hiểu biết về lịch sử nhân loại phải có 1 câu hỏi :”Tại sao 1 chủ nghĩa phi nhân ( CNCS,CNXH) ,không tưởng lại xuất hiện trong xã hội loài người và VN ?” có phải chăng CNTB có những khuyết điểm mà không thể sửa đổi được ? CNTB ra đời thay chế độ phong kiến cũng nằm trong phạm trù này .ĐCSVN sở dĩ nắm được quyền lãnh đạo ở VN vì được sự hỗ trợ của quốc tế CS về người cũng như của ,dân VN góp phần xương máu để đạt được những gì ĐCSVN có hiện nay .Rồi đây ĐCSVN cũng sẽ ra đi là điều chắc chắn nếu họ cai trị đất nước như chúng ta đã thấy và sự ra đi cũng giống như sự chuyển tiếp từ chế độ phong kiến sang tư bản , từ tư bản sang CS trong 1 số nước và VN sẽ đi theo trình tự này.Chế độ này chuyển sang 1 chế độ khác hay sụp đổ là do thiếu tự do ,dân chủ trong quá trình lãnh đạo nên mọi người trong chúng ta không lấy làm lạ khi Liên Sô và các nước CS Đông Âu sụp đổ.

Phản hồi