WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:00:am 01/12/12 Đăng ngày “December 1st, 2012”

Nhà Giáo Ưu Tú & Nhà Giáo Hại Dân

Nhà Giáo Ưu Tú & Nhà Giáo Hại Dân

Những điểm tương phản trong sự nghiệp của “nhà giáo ưu tú” Nguyễn Thiện Nhân và “nhà giáo hại dân” Đinh Đăng Định giúp cho người ta hiểu tại sao “VN đang ngụp lặn ở nửa dưới của thế giới và với xu hướng ngày càng chìm sâu, thụt lùi xa so với láng giềng ”

10:00:am 01/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tiến lên trong đa dạng

Tiến lên trong đa dạng

Phải chăng điều thiện cũng nên có nhiều dạng ứng xử nặng nhẹ khác nhau, mỗi dạng có công chúng riêng

09:54:am 01/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Công dân mạng thay đổi xã hội

Công dân mạng thay đổi xã hội

Trong lục địa Trung Hoa hiện có 500 triệu người dùng internet. Tháng Tư năm ngoái, một bản tin đưa lên mạng Vi Bác (Sina.Weibo) cho biết một xe vận tải chở đầy chó đang đi trên đường cao tốc tới thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm, chắc chỉ để làm thịt. Các “công [...]

09:48:am 01/12/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Hoa tháo chạy khỏi Trung Quốc

Người Hoa tháo chạy khỏi Trung Quốc

Việc gì phải cuốn gói bỏ đi khỏi một nước được xem là sắp trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới để đến một nước đang lao đao bờ vực sụp đổ khỏi vị trí cường quốc số một như Mỹ? Thế nhưng chuyện nực cười đầy mỉa mai này lại đang xảy [...]

02:59:am 01/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bà tân ngoại trưởng Susan Rice?

Bà tân ngoại trưởng Susan Rice?

Giới thạo tin tại Washington nghĩ rằng chuyện này sẽ còn kéo dài cho tới giữa tháng 12. 2012 hay đầu năm 2013,

02:54:am 01/12/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Dân trí

Dân trí

Văn minh của chúng tôi là văn minh có lòng nhân ái vị tha làm nền, gọi là dân trí.

12:01:am 01/12/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »