2 Phản hồi cho “Lời của đảng”

  1. Thaophuong says:

    Không .. Vẽ hạ cám tướng Nguyễn chí Phịnh

  2. xoathantuong says:

    Babui vẽ Bác Hồ ?

Phản hồi