|

Thư ngỏ của nông dân Văn Giang gửi GS Đặng Hùng Võ

Nông dân Văn Giang đề nghị gặp GS Đặng Hùng Võ trao đổi về 2 tờ trình liên quan dự án Ecopark. Nếu trong 1 tuần không có phản hồi, những người đứng đơn sẽ tố cáo  GS Đặng Hùng Võ  lên cơ quan pháp luật để truy cứu trách nhiệm liên quan việc ký 2 tờ trình.

Nguồn: Anhbasam

 

Phản hồi