|

Hòa giải bằng hiệp định

06-hiep-dinh-td2013-450_OQMA

Sau kinh nghiệm hòa giải năm 1945, những thành phần theo chủ nghĩa dân tộc, quy tụ trở lại chung quanh cựu hoàng Bảo Đại, ở thế chẳng đặng đừng liên kết với Pháp năm 1949, thành lập chính thể Quốc Gia Việt Nam, chống Việt Minh cộng sản. Chiến tranh kéo dài đến năm 1954, và kết thúc bằng Hiệp định Genève ngày 20-4-1954, chia hai Việt Nam tại vĩ tuyến 17. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ở phía bắc, thường được gọi là Bắc Việt Nam (BVN); Quốc Gia Việt Nam (QGVN), đổi thành Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ngày 26-10- 1955, ở phía nam, thường được gọi là Nam Việt Nam (NVN).

HÒA GIẢI BẰNG HIỆP ĐỊNH GENÈVE

Danh xưng chính thức của hiệp định GenèveHiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, nghĩa là hiệp định Genève chỉ là một hiệp định có tính cách thuần túy quân sự, hai bên ngưng chiến đấu, tập trung ở hai vùng khác nhau và hiệp định nầy không đưa ra một giải pháp chính trị nào cho tương lai Việt Nam.

Sau khi Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam cùng các hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào và Cambodia được ký kết, các phái đoàn tham dự hội nghị Genève họp tiếp vào ngày 21-7-1954 và cùng nhau bàn thảo bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương”.

Bản tuyên bố gồm 13 điều; quan trọng nhất là điều 7, ghi rằng: “Để cho việc lập lại hòa bình tiến triển đến mức cần thiết cho nhân dân Việt Nam có thể tự do bày tỏ ý nguyện, cuộc Tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 7-1956 dưới sự kiểm soát của một Ban Quốc tế gồm đại biểu những nước có chân trong Ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế đã nói trong Hiệp định đình chỉ chiến sự. Kể từ ngày 20-7-1955 những nhà đương cục có thẩm quyền trong hai vùng sẽ có những cuộc gặp gỡ để thương lượng về vấn đề đó.” (Thế Nguyên, Diễm Châu, Đoàn Tường, Đông Dương 1945-1973, Sài Gòn: Trình Bày, 1973, tr. 53.)

Điểm đặc biệt là sau khi soạn thảo xong bản tuyên bố nầy, chủ tịch phiên họp là Anthony Eden (ngoại trưởng Anh) hỏi từng phái đoàn, thì bảy phái đoàn là Anh, Pháp, Liên Xô, CHNDTH, VNDCCH, Lào và Cambodge (Cambodia) trả lời miệng rằng “đồng ý”. Bảy phái đoàn nầy tuy đồng ý, nhưng không ký vào bản tuyên bố, và chỉ trả lời miệng mà thôi. (Hoàng Cơ Thụy, Việt sử khảo luận, cuốn 5, Paris: Nam Á 2002, tr. 2642. Có thể tìm trong Google bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.) Một văn kiện quốc tế không có chữ ký, thì chỉ có tính cách gợi ý, hướng dẫn chứ không có tính cách cưỡng hành.

Phái đoàn QGVN và phái đoàn Hoa Kỳ không ký vào Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ngày 20-7-1954 và cũng không đồng ý bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương” ngày 21-7-1954. Hai phái đoàn QGVN và Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố riêng của mỗi phái đoàn để minh định lập trường của mình. Tuy nhiên, chính phủ QGVN vẫn tôn trọng Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ngày 20-7-1954 và thi hành việc chia hai nước Việt Nam theo đúng thỏa thuận quốc tế.

Nếu để cho Nam Việt Nam (NVN) yên bình xây dựng kinh tế với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, thì đến một lúc nào đó chắc chắn NVN với nền kinh tế tự do sẽ phát triển và vượt xa VNDCCH hay Bắc Việt Nam (BVN) với nền kinh tế chỉ huy theo đường lối cộng sản. Đó chính là điều mà BVN thực sự lo lắng.

Sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cho NVN chẳng những khiến BVN rất quan ngại, mà sự hiện diện của người Hoa Kỳ tại NVN còn khiến cho cả Trung Cộng chẳng yên tâm. Không kể cuộc tranh chấp ở Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ đã từng giúp chính phủ Quốc Dân Đảng Trung Hoa tiễu trừ đảng CS ở lục địa, và nay đang giúp Trung Hoa Dân Quốc bảo vệ Đài Loan (Taiwan), chống Trung Cộng. Trung Cộng mạnh mẽ chống đối Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới, hơn cả Liên Xô chống Hoa Kỳ. Nay người Hoa Kỳ lại có mặt ở NVN, gần sát với Trung Cộng, nên Trung Cộng rất quan ngại cho an ninh của chính Trung Cộng.

Vì Liên Xô và Trung Cộng đều chống Hoa Kỳ, nên cả hai hậu thuẫn cho BVN mở cuộc chiến xâm lăng NVN. Bắc Việt Nam đưa ra chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”, vừa để khích động lòng yêu nước của dân chúng BVN chống lại NVN, vừa để phù hợp với chủ trương chống Hoa Kỳ của Trung Cộng và Liên Xô,

Như thế, rõ ràng các lý do “thống nhất đất nước” và “chống Mỹ cứu nước” chỉ có tính cách biểu kiến bên ngoài, dùng làm chiêu bài động binh, trong khi lý do thật sự được nhà nước BVN che đậy là tham vọng lớn lao của đảng Lao Động (LĐ) tức đảng Cộng Sản, muốn đánh chiếm toàn bộ Việt Nam, bành trướng chủ nghĩa CS đồng thời thi hành nghĩa vụ quốc tế, như lời Lê Duẫn nói, đánh NVN là “đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Kế hoạch tấn công NVN đã được đảng LĐ chuẩn bị trước khi ký hiệp định Genève ngày 20-7-1954, thấy rõ trong kế hoạch Liễu Châu đầu tháng 7-1954.

Trước khi hiệp định Genève được ký kết, tại Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Hoa), từ ngày 3 đến ngày 5-7-1954, Chu Ân Lai, thủ tướng Trung Cộng, bí mật gặp gỡ Hồ Chí Minh, chủ tịch VNDCCH, đưa ra kế hoạch là trước khi rút người ra BVN theo quyết định của Hiệp định Genève, đảng LĐ gài cán bộ ở lại NVN, đồng thời phân tán và chôn giấu võ khí ở lại NVN để chuẩn bị chiến đấu về sau. (Về hội nghị Liễu Châu, mời đọc Tiền Giang, Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngõa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Genève] Bắc Kinh: Trung Cộng đảng sử xuất bản xã, 2005, bản dịch của Dương Danh Dy, tựa đề tiếng Việt là Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954, chương 27, “Hội nghị Liễu Châu then chốt”.)

Như thế, ngay trước khi ký hiệp định Genève vào ngày 20-7-1954, phía cộng sản đã chủ tâm sắp đặt trước kế hoạch trường kỳ mai phục ở NVN, chuẩn bị lực lượng tiếp tục chiến tranh. Ngoài chuyện gài cán bộ đảng viên lẫn trốn trong dân, đảng LĐ còn có cách cài người rất thâm hiểm là cho cán bộ đảng viên đảng LĐ vội vàng cưới vợ trước khi tập kết ra Bắc. Những người vợ ở lại NVN và con cái từ các cuộc hôn nhân nầy sinh ra, sẽ tiếp tay cho cán bộ CS khi họ trở về hoạt động.

Trong khi đó, để kiếm cớ gây chiến, đảng LĐ tức đảng cộng sản BVN lại đổ lỗi cho phía NVN không tôn trọng hiệp định Genève, trong khi chính hiệp định Genève chỉ là một hiệp định đình chiến mà thôi và không đưa ra giải pháp chính trị. Còn giải pháp chính trị được dư tính trong bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương”, thì không có chữ ký của bất cứ phái đoàn nào, không có giá trị pháp lý. Lý do có thể là phía CS (Trung Cộng, CSVN) tại Liễu Châu đã quyết định tiếp tục cuộc chiến, nên vận động không ký vào bản tuyên bố cho dễ hành động về sau nầy.

Đó là cách hòa giải bằng hiệp định Genève của CSVN. Tạm dừng để lấy sức, rồi tiếp tục chiến tranh. Cách hòa giải nầy đưa đến việc BVN tái phát động cuộc chiến năm 1960, và dùng viện trợ của khối CS quốc tế, nhất là Liên Xô và Trung Cộng, tấn công NVN.

HÒA GIẢI BẰNG HIỆP ĐỊNH PARIS

Chiến tranh Việt Nam lọt vào cao điểm chiến tranh lạnh toàn cầu. Liên Xô, Trung Cộng giúp đõ, viện trợ cho BVN. Ở thế yếu, NVN phải nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ, viện trợ. Điểm khác nhau quan trọng là Liên Xô và Trung Cộng gởi quân viện cho BVN, và BVN sử dụng quân đội BVN và du kích NVN để chiến đấu ở NVN. Liên Xô chỉ gởi chuyên viên ở hậu phương chứ không ra chiến trường. Ngoaøi quaân vieän, töø thaùng 6-1965 ñeán thaùng 3-1968, TQ gôûi sang BVN 320,000 quaân, truù ñoùng ôû caùc tænh vaø thaønh phoá phía baéc Haø Noäi, ñieàu khieån caùc suùng phoøng khoâng, söûa chöõa ñöôøng saù, caàu coáng, ñöôøng xe löûa, baûo veä caùc tænh phía baéc, nhaèm giuùp BVN keùo heát löïc löôïng xuoáng taán coâng NVN. (Qiang Zhai, China & the Vietnam Wars, 1950-1975, The University of Carolina Press, 2000, tr. 135.) Về phía Hoa Kỳ, Hoa Kỳ gởi Bộ binh và Không quân trực tiếp chiến đấu ở Việt Nam từ năm 1965.

Điểm quan trọng là Hoa Kỳ áp dụng chiến lược phòng thủ ở NVN chứ không đánh ra BVN bằng bộ binh như chiến tranh Triều Tiên. Hoa Kỳ chỉ gởi Không quân tấn công những hậu cứ của CS ở BVN. Cứ thủ mãi và chờ địch quân đến tấn công, đưa đến kết quả là tuy quân đội Hoa Kỳ không thua trận nào, nhưng tử trận mỗi ngày một ít; cộng nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thành số nhiều. Mỗi ngày vài phi công thuộc Không quân Hoa Kỳ bị bắn rơi ở BVN và bị bắt làm tù binh; cộng nhiều ngày thành số đông.

Các số liệu tử vong và tù binh tăng cao làm cho dân chúng Hoa Kỳ sốt ruột, lo sợ cho sinh mệnh của thân nhân mình, đòi rút quân về nước. Phong trào phản chiến trong nước Hoa Kỳ hoạt động mạnh mẽ, dân chúng, sinh viên biểu tình rầm rộ, làm cho đất nước Hoa Kỳ xáo trộn, khiến chính phủ Hoa Kỳ phải kiếm cách ổn định tình hình nội bộ. (Chú ý: lúc đó quân đội Hoa Kỳ còn gồm thành phần động viên. Luật động viên Hoa Kỳ bị bãi bỏ năm 1973, sau Hiệp định Paris. Ngày nay, quân đội Hoa Kỳ gồm toàn quân nhân chuyên nghiệp.) Hơn nữa, thông qua chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng và đang muốn tách Trung Cộng ra khỏi khối CS do Liên Xô lãnh đạo. Chính phủ Hoa Kỳ liền thay đổi chiến lược, rút quân khỏi Việt Nam và kiếm cách ký hiệp định hòa bình để lấy lại tù binh.

Từ đó, Hoa Kỳ mở đường hòa đàm với BVN và đi đến hội nghị Paris. Chính phủ NVN với kinh nghiệm ê chề năm 1945 và 1954, không chịu nhượng bộ BVN, không chịu ngồi vào bàn Hội nghị Paris, nhưng Hoa Kỳ áp lực, rút quân, giảm viện trợ, nên NVN đành phải chấp nhận. Sau những cuộc thảo luận gay go kéo dài từ năm 1968 đến cuối năm 1972, cuối cùng, ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris tức Hiệp định chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam (Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam), còn được gọi là Hiệp định Hòa bình Paris (Paris Peace Accords) được ký kết tại nơi bắt đầu, tức Trung Tâm Hội Thảo Quốc Tế (Centre de Conférences International), trong khách sạn Majestic, số 19 đường Kléber, Paris.

Hiệp định gồm 9 chương, 23 điều, có hai bản. Bản thứ nhứt giữa bốn bên VNCH, Hoa Kỳ và CHMNVN, VNDCCH. Bản thứ hai giữa hai bên Hoa Kỳ và VNDCCH. Hai bản chỉ khác nhau ở phần mở đầu và điều 23, còn giống nhau từ điều 1 đến điều 22. Vì có hai bản, nên hiệp định Paris được ký kết hai lần. Lần bốn bên VNCH, Hoa Kỳ, VNDCCH và CHMNVN ký kết vào buổi sáng 27-1-1973. Lần hai bên Hoa Kỳ và VNDCCH ký kết vào buổi chiều 27-1-1973. Hiệp định có hiệu lực từ 0 G. giờ quốc tế GMT đêm 27 rạng 28-1-1973, tức 8 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 28-1-1973.

Những điểm chính của hiệp định Paris là: Ngưng bắn trên toàn lãnh thổ Việt Nam; Hoa Kỳ rút quân đội và cố vấn còn lại (khoảng 23,700) trong 60 ngày; Hoa Kỳ triệt phá tất cả các căn cứ trong 60 ngày; trao trả tù binh Hoa Kỳ và các tù binh khác trong 60 ngày; quân đội Bắc Việt tiếp tục đóng giữ tại chỗ ở Nam Việt Nam; rút tất cả các lực lượng ngoại nhập tại Lào và Cao Miên; cấm lập căn cứ và chuyển quân qua hai nước nầy; duy trì khu phi quân sự tại vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời cho đến khi nào thống nhất đất nước bằng một giải pháp hòa bình; thành lập Ủy ban Kiểm soát Quốc tế gồm có người các nước Canada, Hungary, Ba Lan và Indonesia với 1,160 thanh tra kiểm soát việc thi hành hiệp định; Nguyễn Văn Thiệu vẫn là tổng thống miền NVN cho đến khi có bầu cử; BVN tôn trọng quyền tự quyết của dân chúng NVN; không chuyển quân qua khu phi quân sự; không sử dụng võ lực để thống nhất đất nước. (John S. Bowman, The Vietnam War, Day by Day, New York: Maillard Press, 1989, tr. 210.)

Rõ ràng BVN chiếm lợi thế trong hiệp định Paris so với NVN. Trong khi Hoa Kỳ rút quân, triệt phá hết các căn cứ Hoa Kỳ tại NVN, thì quân đội BVN tiếp tục đóng giữ tại chỗ ở NVN. Trong khi đó, BVN bí mật tiếp nhận viện trợ của Liên Xô và Trung Cộng ở BVN, rồi bí mật chuyển vào NVN qua đường Trường Sơn và ngay cả đường vùng phi quân sự ở vĩ tuyến 17, trắng trợn vi phạm hiệp định Paris. Số viện trợ do Liên Xô và Trung Cộng cho BVN trong thời gian nầy tăng gấp 4 lần so với trước đây. (Henry Kissinger, Years of Renewal, New York: Simon & Schuster, 1999, tr. 481.)

Hiệp định Paris quy định việc thành lập một số cơ chế để thực hiện và theo dõi việc ngừng bắn. Đầu tiên là HỘI ĐỒNG HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC (National Council of National Reconciliation and Concord). Điều 12 chương IV Hiệp định Paris ghi rằng “hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau và không thôn tính nhau để thành lập Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau. Hội đồng sẽ làm việc theo nguyên tắc nhất trí.” Danh xưng rõ ràng là “Hòa giải hòa hợp dân tộc”, nhưng thực chất là HGHH theo kiểu CS.

Ba thành phần nêu trên đây là VNCH, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng (MTDTGP) và lực lượng thứ ba. Lực lượng thứ ba được gọi là trung lập, không theo VNCH cũng không theo MTDT. Trong thực tế, lực lượng thứ ba do CSVN ngấm ngầm tổ chức và điều động, gồm những nhà hoạt động chính trị đòi hỏi hòa bình, dân chủ mà không nhất thiết phải tán thành chủ nghĩa CS hay chủ nghĩa xã hội, nhằm cô lập chính phủ VNCH. Cách quyết định theo nguyên tắc nhất trí, có nghĩa là cả ba bên phải cùng đồng ý mới thông qua một quyết định. Nói cách khác, mỗi bên đều có quyền phủ quyết. Vậy làm sao hòa giải hòa hợp, vì ai không bằng lòng thì phủ quyết, thế là đường ai nầy đi.

Cũng theo điều 12 nầy, HĐHGHHDT sẽ đứng ra tổ chức tổng tuyển cử nhằm bầu chọn cơ quan quyền lực cho NVN. Tuy nhiên, vì chính phủ Hoa Kỳ nôn nóng rút quân, rút tù binh nên ký hiệp định Paris, chịu để cho BVN đóng quân ở lại NVN, nên BVN tiếp tục tấn công NVN, và chiến tranh vẫn tiếp diễn. Cho đến ngày 30-4-1945, BVN cưỡng chiếm NVN, HĐHGHHDT cũng chưa thành lập được.

Như thế, chuyện hòa giải hòa hợp theo điều 12 chương IV Hiệp định Paris chỉ là một cái bánh vẽ cho Hoa Kỳ rút quân, vì trong thực tế, sau HĐHGHHDT, Hiệp định Paris còn thành lập, theo điều 18 chương VI, Ủy ban Quốc tế Kiểm soát và Giám sát (International Commission for Control and Supervision), gồm đại diện bốn quốc gia Canada (Gia Nã Đại), Hungary (Hung Gia Lợi), Indonesia (Nam Dương), Poland (Ba Lan). Ủy ban nầy cũng chẳng làm được việc gì vì thiếu sự hợp tác về phía CSVN.

Trong khi Ủy ban QTKSGS tự do đi lại trong vùng do chính quyền NVN kiểm soát, thì Ủy ban bị ngăn cản khi đi vào những vùng CS hoạt động. Ngày 7-4-1973, hai trực thăng của Ủy ban chở nhân viên đến Khe Sanh và Lao Bảo để quan sát và kiểm soát sự xâm nhập của CS theo đường Trường Sơn, liền bị quân CS bắn rơi một chiếc, gây tử thương cho phi hành đoàn và 7 nhân viên. Các chuyến bay ở Lộc Ninh cũng bị quân CS hăm dọa. Sau khi một nhân viên Canada bị CSVN bắt giữ, phái đoàn Canada rút lui vào cuối tháng 7-1973, Iran (Ba Tư) được cử thay thế. Tuy Ủy ban tiếp tục hoạt động cho đến năm 1975, nhưng hoàn toàn bất lực. (Webster’s New World Dictionary of the Vietnam War, tt.. 180-181.)

KẾT LUẬN

Sau cuộc hòa giải nội bộ năm 1945, người Việt theo chủ nghĩa dân tộc có được kinh nghiệm ê chề với CSVN. Trong hai giai đoạn 1954 và 1973, người Pháp rồi người Hoa Kỳ, do chủ tâm rời bỏ Việt Nam, nên dễ dàng thỏa mãn những yêu sách của CSVN để CSVN nhanh chóng ký kết hiệp định giúp hai nước nầy ra đi cho rồi, trong khi đối với CSVN, ngưng chiến chỉ là những giờ giải lao và các hiệp định đó chẳng qua chỉ là những tờ giấy loại bị CSVN xé bỏ dễ dàng. Năm 1954, CSVN ký Hiệp định Genève để dưỡng sức chuẩn bị tiếp chiến tranh. Năm 1973, CSVN ký Hiệp định Paris để Hoa Kỳ rút quân, bỏ rơi và ngưng viện trợ cho NVN, rồi CSVN nhận thêm quân viện của Liên Xô và Trung Cộng, tiếp tục tấn công và đánh chiếm NVN năm 1975.

Với những kinh nghiệm lịch sử như thế, bằng những hiệp định quốc tế, CSVN ký, nhiều nước ký và nhiều nước làm chứng, mà CSVN vẫn vi phạm trắng trợn, xé bỏ dễ dàng, thì còn ai dám tin CSVN và hòa giải hòa hợp với CSVN?

(Toronto,24-05-2015)

TRẦN GIA PHỤNG

© Đàn Chim Việt

34 Phản hồi cho “Hòa giải bằng hiệp định”

 1. Trần Hoàng says:

  Các trại tù như Phú quốc, Côn đảo… có những hành động như tra tấn, đánh đập… vì các cán binh CS ở trong đó vẫn có những việc làm chống phá như: đào hầm trốn trại, lén lút chào cờ, sinh hoạt đảng, ám hại những người có cảm tình với phía Quốc gia…
  Ngược lại, sau 1975, cả trăm ngàn quân cán chính VNCH đã chấp hành lệnh trình diện và trong thời gian tù cải tạo không có những hành vi chống đối, nhưng cũng bị đầy đọa về cả tinh thần lẫn thể xác từ năm này qua năm khác… (còn chống đối thì xin lỗi, coi như tiêu cuộc đời).
  Đó là sự khác biệt giữa người Quốc gia và người CS.

 2. Nguyễn Phan says:

  Việc trả thù của CS rất tinh vi, đạt tới mức thượng thừa.
  Tôi đưa ra một sự việc rất nhỏ, đã xẩy ra ở 5 trại tù cải tạo mà tôi đã trải qua. “Giang sơn” của mỗi người chỉ được 8 tấc bề ngang để đồ đạc và chỗ ngủ (có tính cách đồng nhất, trại nào cũng cho người tù cải tạo đúng 8 tấc bề ngang), ban ngày làm việc cực khổ, ăn uống thiếu thốn và đến đêm lại phải giật mình thức giấc vì người bên cạnh trở mình, vô tình đụng chạm vào mình… Nhiều lần đề nghị cán bộ trại cho anh em tù cải tạo được làm thêm lán trại, để chỗ nằm được rộng thêm, đỡ phải mất giấc ngủ, nhưng dứt khoát không là không. Nói rằng ăn uống thiếu thốn thì hợp lý đi, vì ở ngoài người dân còn đói, nhưng đằng này công tù, cây ngoài rừng, mà cán bộ nhất quyết không cho nới thêm nhà ở để chỗ nằm của mỗi nguời tù được rộng thêm một chút, đỡ phải mất giấc ngủ… Cho nên đa số những người tù cải tạo, ngoài thể chất bị suy yếu, tinh thần luôn căng thẳng…

 3. Thích Nói Thật says:

  Trích: “Cũng theo điều 12 nầy, HĐHGHHDT sẽ đứng ra tổ chức tổng tuyển cử nhằm bầu chọn cơ quan quyền lực cho NVN. Tuy nhiên, vì chính phủ Hoa Kỳ nôn nóng rút quân, rút tù binh nên ký hiệp định Paris, chịu để cho BVN đóng quân ở lại NVN, nên BVN tiếp tục tấn công NVN, và chiến tranh vẫn tiếp diễn. Cho đến ngày 30-4-1945, BVN cưỡng chiếm NVN, HĐHGHHDT cũng chưa thành lập được“.

  Thật ra thì Mỹ đã quyết định rút ra khỏi VN bằng mọi giá, ra đi không quay đầu lại nên bất cần biết hiệp định Paris có được tôn trọng hay không, và cũng chẳng cần biết ở miền Nam có thành lập HĐHGHHDT hay tiếp tục chém giết nhau. Vì vậy mà khi CS-Bắc Việt dồn mọi nỗ lực tấn công VNCH ồ ạt mà Mỹ và quốc tế có đếm xỉa gì đâu.

  Nói tóm lại, hiệp định chỉ trên giấy tờ mà thôi, còn thực tại thì ai ai cũng đã biết qua mấy lần đình chiến và “hoà giải” với CSVN rồi, ai tin thì tin chớ tui thì hỏng tin được vào CSVN được!

  Đến ngay Tổng Thống Nga Boris Yeltsin còn bảo: “Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó”, vậy thì còn hoà giải được cái nỗi gì?

 4. DN says:

  Tôi là ngưới Bắc 75, bộ đội cụ Hồ vào nam năm 1975, tôi thấy miền nam rất sung túc, giấu có, miền bắc đói rách lạc hậu. Miền nam người lính được trả lương đủ sống, miền bắc các thanh niên nhất là miền quê bị ép buộc vào nam chiến đấu, đói khổ, họ nói nhân dân miền nam bị Mỹ ngụy bóc lột chúng ta phải giải phóng miền nam
  Sau ngày 30-4 chúng tôi thấy nhân dân miền nam rất tự do, sung túc không đói khổ như đảng tuyên truyền láo khoét, quân đội miền nam có trình độ, kỷ luật không áp bức nhân dân như đảng tuyên truyền
  Người dân miền bắc chúng tôi nay đã thấy bộ mặt thật nói dối của đảng, nhiều người tức quá chửi thề: địt con mẹ cái đảng CSVN, địt cả lò thằng CSVN

 5. nguyenkimkhanh says:

  Mời các bạn đọc bài tâm sự của một người dân miền Nam sống dưới Chính quyền VNCH
  30 tháng 4 nói về chính nghĩa, phi nghĩa
  Tôi là người miền Nam, sống ở miền Nam, học đến lớp đệ nhất(lớp 12)thời VNCH, trong dòng họ tôi có thân nhân tham gia hai phía, phía Cách Mạng cũng có, có người tập kết, có người theo Vệt Cộng sau năm 1954. Cũng có thân nhân theo VNCH có người là phi công VNCH, có người là Hải Quân VNCH. Hiện đang sống ở Hải Ngoại như ông Mạnh Cường và những người thân VN hiện đang sống ở Hải Ngoại. Để cho người thân ở Hải Ngoại được rỏ. Ông Thanh Sơn nói, có khi các ông bảo là Ông Thanh Sơn tuyên truyền, còn tôi là người dân của các ông trước kia, đương nhiên là tôi sẽ nói đúng sự thật lịch sử không thiên lệch, không bênh ai hết .
  Khi tôi mới lớn lên hiểu được đâu là thiện, đâu là ác. Tôi đã nhìn thấy mấy ông lính Bảo An của Quận đêm đêm vào làng, sáng ra là có tin người nầy bị bắt, người kia bị bắt vì gia đình có người đi tập kết, hoặc đã từng tham gia Việt Minh chống Pháp .Lúc còn học tiểu học tôi đã từng thấy tận mắt, ban đêm làng xóm bị gần chục chiếc máy bay trực thăng quần thảo, nã rốc két, đại bác trên quận bắn vào làng, chết gần trăm người dân, làng xóm bị tàn phá tan hoang, Sáng ra Ông Quận trưởng VNCH và cố vấn Mỹ đến xem bảo đó là do Việt Cộng pháo kích, đổ tội lỗi tầy trời ấy cho CS …
  Đã mấy lần học sinh chúng tôi phải chứng kiến cảnh hải hùng: Lính VNCH cắt đầu Việt Cộng, lấy đầu về treo ngay cây cầu sắt gần bên trường tiểu học của chúng tôi, tôi còn nhìn thấy lính VNCH buộc dây vào chân xác chết của Việt Cộng vào đuôi xe quân xa kéo lê khắp làng. chúng tôi còn trẻ con kinh sợ về nhà bao nhiêu đêm không ngủ được, cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh rùng rợn đó hiện về. Bao nhiêu lần chúng tôi chứng kiến cảnh mấy ông lính VNCH bắt được Việt Cộng trói thúc ké, trên đường dẩn về bót, đánh đập từ đấm đá cho đến đập bằng báng súng .
  Lính VNCH được trả lương cao, có người đi lính nuôi hết vợ con, vợ đẻ con ra là có lương cho con. Còn những người theo Việt Cộng ở thập kỷ 60 họ sống chui rúc trong rừng, không có tiền lương, cơm gạo cũng không có ai chu cấp, vũ khí thì lấy súng địch mà đánh địch, vì viện trợ rất ít từ ngoài Bắc vào. Cơm ăn hàng ngày là dân nuôi, áo mặc cũng do dân may cho, cuộc sống cực khổ, cái chết cận kề nhưng Việt cộng họ vẫn kiên cường chịu đựng, họ chiến đấu rất dũng cảm, vượt qua khó khăn, vượt qua mưa bom bão đạn của quân thù để giành chiến thắng. So sánh cuộc sống của người lính 2 bên những điều nói trên đã nói lên tất cả để mọi người thấy bên nào được dân thương, dân che chở, bên nào là yêu Nước, dám xã thân vì Nước, bên nào là chính nghĩa. bên nào là đánh thuê, tay sai cho ngoại bang?
  Đến khi giải phóng xong, lính và sỹ quan VNCH như cá nằm trên thớt. Mấy Ông Việt Cộng muốn trả thù ai họ giết lúc nào mà chẳng được. Nhưng chính sách của Cách Mạng là khoan hồng, không cho trả thù. Những người lính VNCH được cho về làm ăn sinh sống chỉ học tập một hai ngày. Ai làm ruộng thì được cấp ruộng, khẩu phần ruộng cũng giống như những người đi bộ đội giải ngủ. Tuy nhiên có một số người có nhiều nợ máu với dân nên Cách Mạng mới lập ra tòa án để xét xử công khai trước dân. Ví dụ như khi còn làm lính hảm hiếp phụ nữ , hàm hiếp vợ người khác khi đi hành quân, ngày trước giải phóng chính quyền VNCH bao che không xét xử đối với lính của họ .
  Những người mà thuộc loại ác ôn. ví dụ như: Gia đình người ta có một người theo Việt Cộng mà lôi ra bắn hết cã gia đình người ta, hoặc là bắt được Việt Cộng bắt trói, mổ bụng, moi gan lấy mật người. Những trường hợp nầy dân và gia đình bị hại yêu cầu tử hình. Có trường hợp hai anh em theo Việt Cộng, người anh hy sinh, sau giải phóng người em về tìm người giết người anh mình để giết trả thù, cuối cùng người em bị ở tù vì tội giết người( theo Cách Mạng mà giết người vì thù riêng cũng bị bắt ở tù ). Như vậy chính sách của Cách mạng là rõ ràng, rất nhân văn, rất độ lượng , tuy nhiên có vài trường hợp cá biệt, do hận thù cá nhân vào lúc giao thời chính quyền Cách Mạng không ngăn chặn kịp vì không ai lường trước được .
  Còn trường hợp Sỹ Quan VNCH mà bị giữ cải tạo lâu ngày, các anh hãy tự xem lại mình mà nghĩ đến hoàn cảnh khách quan thời đó, cã nước khó khăn, bị Mỹ cấm vận, phân bón không có, xăng dầu dùng hạn chế, ruộng nương thất bát, lại bị lũ lớn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chiến tranh biên giới lại nổ ra. Các anh tuy có thiếu thốn khổ cực trong trại cải tạo. Nhưng các anh hỏi lại xem những anh em bộ đội đang đánh giặc ở biên giới còn khổ hơn các anh nhiều. Họ ăn bo bo, cơm vắt vắt, ăn cơm độn khoai sắn để đánh trận, toàn dân đều cùng khổ không phải riêng vì các anh đang cải tạo. Còn đối xử tàn ác hay đánh đập tù binh dã man là không có. Chú tôi người làm trung úy Phi công khi cải tạo về gia đình có hỏi, thì chú tôi cũng trả lời là có đói khổ, nhưng không ai bị đánh đập. Các anh lính VNCH thì chắc đã rỏ các anh đánh đập nhừ tử tù binh Cộng Sản như thế nào khi các anh bắt được. Cụ thể là nhà tù Phú Quốc và Côn Đảo và các nhà tù lớn ở mỗi tỉnh. Hàng vạn tù binh CS bị giết, Hàng trăm ngàn tù binh Việt Cộng nay vẫn còn là nhân chứng sống. Nếu những tù binh Việt Cộng nầy mà lòng dạ tiểu nhân như các anh, họ trả thù, chỉ cần mỗi người xin lại các anh một cây răng, một cái tai như các anh đã từng làm với người của họ, thì các anh sẽ bầm dập đến mức độ nào. Nhưng họ sống nhân văn, họ cao thượng và họ đã không trả thù.
  Các anh kêu khổ là vì các anh quen được người Mỹ nuôi dưỡng, vổ béo rồi, cực một tí là các anh kêu than. Còn vì sao các anh phải cải tạo lâu ư. Các anh tự xem lại mình đi bởi các anh làm tay sai cho ngoại bang, phản lại dân tộc gây nhiều tội ác với Nhân dân. Hơn nữa sau giải phóng vẫn còn bao nhiêu tổ chức vũ trang âm mưu lật đổ chính quyền, lúc đó mà thả các anh ra, các anh có chịu hoàn lương không? Cho đến khi các tổ chức chống đối đã bị xóa nát hết rồi thì họ thả các anh ra chứ giữ các anh làm gì nuôi cho tốn gạo, tốn cơm có phải không? Nếu Cộng Sản mà ác thì các anh còn lâu mà ra được nước ngoài, để rồi quay mặt về Việt Nam mà huyênh hoang, mà chữi rủa như tướng Lê Minh Đảo hay Bằng phong Đặng kim Âu hoặc Trung tá nhảy dù Cung củ đậu …….họ vào dạng người ăn cháo đá bát, Cà Cuống chết đến đít vẫn còn cay.
  Tôi hỏi các anh. Nếu không có những người theo Tây, theo Mỹ là những kẻ xâm lược thì làm gì mà có cái gọi là chính phủ Quốc Gia? Mà nếu không có chính phủ Quốc Gia do Tây do Mỹ dựng lên thì sau năm 1954. Pháp thua trận Điện Biên Phủ đã trã độc lập lại cho Việt Minh, hoặc chí ít 20/7/1956 bầu cử tự do để thống nhất đất nước theo như Hiệp định Giơneovơ đã quy định. Bản thân các anh cũng được sống trong hòa bình, trong một đất nước thống nhất là Việt nam Lúc đó làm gì có Quốc Gia và Cộng Sản đánh nhau nồi da xáo thịt suốt 21 năm đau khổ và còn đau khổ đến bây giờ. Tội lỗi gây ra cuộc chiến tranh chính là đế quốc Mỹ và cái gọi chính quyền VNCH của các anh. Các anh vẫn còn nhận thức sai lầm về lịch sử, tự dò xé trái tim mình, tự vinh danh cái mà các anh gọi là yêu nước theo kiểu rước voi về giầy mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà, yêu nước theo kiểu bán nước để cầu vinh như cha con nhà Nguyễn Ánh thì đáng khinh, đáng ghét. Cái vỏ yêu nước của các anh bị nước ngoài lợi dụng. Họ(ngoại bang) tuyên truyền, khoác lên người các anh hành trang của một kẻ phản lại dân tộc với cái nhãn yêu nước để trang trí, tô son trát phấn cho các anh đến giờ mà các anh vẫn còn ngộ nhận, để rồi chính con cháu các anh nó sẽ tiếp tục nhận lấy sai lầm như các anh thì thật là tội cho chúng nó. Lòng yêu nước của các con cháu các anh sẽ có ngày lại bị nước ngoài lợi dụng tiếp rồi các cháu sẽ tự mang họa vào thân. Chứ dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam mãi mãi muôn năm .
  Các anh có đủ dũng cảm để nhận thấy cái sai lầm của mình hay không? Để cho con cháu của các anh nó khỏi phải tiếp tục sai lầm để quay về với đất nước. Dân tộc, VN, Nhân dân VN đang dang rộng vòng tay chờ đón những đứa con lầm đường lạc lối trở về. Các anh nên dũng cảm tự nhận thấy sai lầm của mình. Đừng đòi hỏi dân tộc Việt Nam phải vinh danh hão cho các anh theo kiểu gạt gẩm của Tây, của Mỹ từng cướp nước mình và gạt gẩm các anh để dụ dổ các anh làm tay sai cho họ .
  Giống như Ông Nguyễn Cao Kỳ đã làm và nhiều Quân Cán Chính VNCH đã từng làm, họ đã về VN, họ đã thấy một sự thật Một việt nam không như ông Đảo đã nói hay giọng điệu bịa đặt tuyên truyền của những người chống Cộng cự đoan bởi họ đâu có về VN để tìm hiểu sự thật. Họ cứ như Ếch ngồi đáy giếng, chuyên gia bàn phím để ăn Ốc nói mò, các anh cứ thử về một lần xem sao sau đó chống Cộng vẫn chưa muộn. Mà nói thật nhé các anh chống thế nào được, lúc còn Quân hùng Tướng mạnh chống còn không nổi, giờ sắp xuống lỗ cả rồi chỉ đủ sức chống gậy được thôi. Tất cả chỉ là một sự thật.
  Hai Ruộng .
  https://www.google.com/url…

  • LÁ NGÀN says:

   DÂN QUÈN VÀ CHÍNH TRỊ

   Việc chính trị để những người cầm cán
   Chú là dân thì có biết nỗi gì
   Dẫu ai thắng hay dầu ai chiến bại
   Chú suốt đời cũng chỉ vẫn cu li !

   Nên làm dân cứ làm dân chân chất
   Đừng giả danh lếu láo để làm gì
   Kiểu đàn bà đái không qua ngọn cỏ
   Quân tóc dài cũng cười chú ra chi !

   Người chiến thắng người nên vua nên chúa
   Chú suốt đời cũng lao động phì phì
   Biết thân phân thì chẳng màng chính trị
   Kệ cuộc đời tuồng diễn vẫn thường khi !

   BẠT NGÀN
   (29/5/15)

  • vu trung says:

   Tặng đồng chí 1 huy chương vàng “tổ quốc ghi ơn”. Đ/c nói đúng, bọn xâm lược đế quốc Mỹ đã cướp đất, cướp rừng, cướp biển nước ta, và bọn Ngụy ấy lại chạy theo quan thầy đến cả thở mạnh cũng không dám, chứ nói chi đến phản đối.

   Tệ hại hơn nữa là cái tàn dư của bọn chúng để lại, sự ngu dốt, tham lam, tàn bạo ác với dân, hèn với giặc, sự tham nhũng … càng ngày càng lớn, chẳng thể diệt trừ.

   Đã hơn 40 năm rồi mà cái NGU càng ngày càng nặng. Sống chật đất.

  • Tien Ngu says:

   Nghe…cò mồi Cộng láo tâm tình mà…bắt ớn lạnh óc o…

   Nó cứ mần như là chỉ có một mình nó là…dân miền Nam, tha hồ mà…láo, chẳng ai biết mẹ gì sất!

   Xin lỗi anh cò mồi nghe, báo chí miền nam thời đó, là báo chí tự do, có cả cò mồi Cộng láo trà trộn vào mọi ngành nghề truyền thông của miền Nam để…láo.

   Những câu chuyện lính VNCH tàn ác như thế này, thì Sai gòn báo họ ầm ỉ lên, cái anh tư lệnh nào mà chỉ huy cái đám lính ác ôn như anh cò mồi diễn tã, chắc chắn là sẽ bị nhổ vào mặt, hết đường tương cha mà….nghí ngố…

   Cái vụ…cắt đầu VC treo lên…cầu, cho bà con thưỡng lãm, là cái chuyện…lê văn Tám, hay chuyện VNCH kéo lê máy chém khắp mien Nam để…chém đầu VC.

   Chỉ có cò mồi VC nó…kháo với nhau. Thực tế nàm gì có chuyện ấy?

   Tiên Ngu khi còn bé, chỉ thấy VC công đồn bị….bỏ mạng, lính đồn kéo xác ra đường, chờ xe đến chở đi chôn.
   Năm Mậu Thân, VC bỏ mạng nhiều quá, lính VNCH phải xài đến xe…xúc đất, xúc đem chôn tập thể….

   Nàm gì có cái…cắt đầu treo lên thành cầu…hù cán bộ?

   Dóc vừa thôi, em?

   Còn cái vụ lính Mỹ mí lính VNCH tàn sát dân lành rồi đổ thừa cho VC pháo kích, nếu đúng như lời em hát, thì dân miền Nam nó chạy mẹ ra Bắc hết rồi.

   Trong cuộc chiến, có thấy em miền Nam daân thường nào chạy ra Bắc xin…tị nạn không?\
   Mỗi khi VC chiếm làng nào tạm thời, có thấy dân thường nào chạy vô vủng VC chiếm đóng không?

   Nay là thế kỷ 21, mà cái tật láo cũng không bỏ, nàm sao mà khá nỗi, em?

  • hồbãy says:

   Một bài tuyên truyền nghe rát QUEN. Viết rât bài bản.
   Đánh nhau thì có mất mát thương vong . Đánh nhau thì có những chuyện xãy ra không thể lường trước ,kiểm soát được.
   Nhưng chi tiết còn nhiều ,không như anh bạn nghĩ. (theo tôi đoán là anh bạn sinh ra thập niên 70. Ngày nay chĩ học trong trường VC nên nghe chúng dạy sao tin vậy, Nếu đúng thì quả thật đàu óc hơi đần độn . Có lẻ đẻ ra trong hâm tối vói tiếng máy bay ,đại bác 2 bên quần thrao nhau nên đầu óc có vấn đề !
   Chiến tranh là như vậy. .Nhưng kẻ gây chiến đẻ nhân dân đau khổ mới là kẻ có tội lớn hơn hết. Ở đây phải hiểu là Ai gây chiến và Gây chiến cho Ai ,vì mục đích gì? Và nhìn vào thực trạng hiện đại ,nhìn về thế giới , thì tìm ra được ai là chính nghĩa ,ai phi nghĩa .ai gây máu lữa và ai là tự vệ và tự vệ chính đáng . Một thằng ăn cướp vào nhà đánh cướp tra khảo ,giét hại, hảm hiếp vọ anh mà anh trơ mắt ngó sao,không phản ứng gì hết? Có phải là chuyện thế gian hi hữu không ?
   VC khi nào cũng nói về tàn ác của ngụy ,nói quá đi .phóng to lên nhưng quên vụ MT ,Cai lậy .Ngay cả Mỹ lai ,nếu VC không trà trộn trong dân đẻ “bắn sẻ ,bắn dọa ” linh QG thì không có vụ Mỹ Lai. Có phải là VC đã núp trong dân ,giấu mặt ,hù dọa bằng súng đẻ cuối cùng gây thảm cảnh mà dân phải gánh chịu ? (những nạn nhan như kim phúc ,những người theo đãng như trung kiên và còn nhiều người dân miền Nam theo cộng sau đó đã nhìn rỏ bộ mặt của chúng ,đã trốn qua nước ngoài đẻ âm thầm sống ? )Tôi ,chính tôi còn nhớ thời Pháp thuộc ,mấy thằng du kích con nít nghe tây đi “bố” là hè nhau quăng vài quả lựu đạn. Thế là Tây không chết thằng nào vì còn cách xa ,nhưng vì là ngày lể của chúng ,nên chúng có chút men rượu ,lại xã súng trã thù vào người dân . G Đ nào cũng có người chết. Người ta khóc chồng khóc con ,không oán Tây mà oán chinh phủ VM “chú phĩnh tôi rồi ,chĩnh phủ ơi !” Nhưng ở trong kềm kẹp của VM (chĩ hoạt động về đêm thư bọn trộm cướp) nên dân chúng chĩ còn chjiu đựng (vùng sau này gọi là xôi đậu) và họ đã bỏ phiếu bằng chân là đã chạy trốn bọn cộng phĩ miền Bắc .chạy về phía QG đẻ bão vệ mạng sông của chính họ . (như “quãng tri/ĐL Kinh Hoàng)Vi sao vậy ? Vì họ nhớ những vụ cắt cổ ,mổ bụng ,chặt đầu (việc này VC làm rồi đỏ hết cho QG (như vụ MT,vụ Cai Lậy…) vì lính QG có kỹ luật ,có học thức và có một trinh độ hiểu biết tối thiểu về thế giới ,về con người về chiến tranh và về tình người ! Một bác sĩ TQLC VNCH đã bị cắt đầu quăng đâu mất ,chĩ còn đẻ lại thân xác trần truồng (lột hết áo quần)một người bị móc mắt bằng lưởi lê, một người khác bị cưa tay chân dù chỉ bị thương nhe,….Và sau 75 ,VC đã tăm máu QDCC VNCH ,không băng nghĩa đen mà nghĩa bóng ,Chúng tuyên bố (như thằng vc nguyễn hộ-không cần nhắc lại- ) và nếu không bị áp lực từ phía tựdo (Mỹ) và cả người đồng chí anh em (TC/vì không nghe lời chúng ) thì có lẻ QDCC /VNCH sẻ ở tù mút mùa (như viên tr/u trong chuyện kể năm 2000 của vc bnt)và vợ con họ bị đưa lên vùng rừng núi (như trong phim lưới trời khó thoát ” của VC sản xuất,có một khu ở vùng sâu vùng xa (Việt Bắc) ,vùng núi non hiểm trở đẻ tập trung những người cho là kẻ thù của họ)hoặc là đã tăm máu như Tết MT?/Huế.Chúng đã sắt máu nói “là chĩ cần tập trung nqnq vào một chố .Súng sẻ đặt 4,5,6 phía từ trên cao xuống là xong/Giam giữ chi cho mệt !”…
   Có thể viết kiểu này sẻ hóa thành điên đầu,vì chuyên dài vô tận TỘI NGHIỆT của VC (người Việt theo cộng sản) .
   Tôi nhắc lại là bài tuyên truyền trên đây có thể là của một cb chính trị của BCT hay một kẻ còn nhỏ sinh sau 75 và bị nhồi sọ quá đáng !Cúng như trong 01 phản hồi trên ĐCV ,một tên nói là tàu ĐL trước 75 xâm phạm lãnh hại và làm hư “chà” của ngư dân trong g đ hắn ,hăn phải mượn súng NDTV đẻ chống trả.. Sau này ĐL có bồi thường nhưng không thấy tiền (Có lẻ Ông Thiệu lấy hét ?tham nhũng không thua thằng cs “tui” đâu?). Câu chuyện biết là tuyên truyền ,nhưng quá dở vì NDTV thì không được phép cho ai mượn súng nhất là đi biển có khi cả tháng mói về.Ngoài ra hắn (thằng phản hồi) bao nhiêu tuổi mà không đi linh ,không vào NDTV ,vào XDNT ,nhất là không đi học hành gì hết (đi đánh cá vói cha). Ngoài ra chính phủ vnch biết nội vụ mới đòi ĐL bồi thường . Và nếu có bồi thường,dù sao ,trong chính thể VNCH không ai dấu nhẹm mà “nuốt” hết số tiền đó. Có lẻ lúc đó hắn quá trẻ con (sinh năm 68/75 hay sau này: Bây giỏ đã 40 năm mất nước rồi !)
   Tóm lại đây là một trong những loạt phản hồi đầy vẻ tuyên truyền .”có ít xít cho nhiều” có thể gọi là “cổ điển ” …
   Và đó cúng là làn cuối cùng cá nhân tôi ĐOC những “nọc độc” này đẻ lần lần NHỚ LAI ,NHỚ THÊM ,NHỚ NHIỀU về tôi ÁC VC xưa và nay,đẻ căm thù và dạy cho con cháu thế nào là VC ? Ai chinh nghĩa ,ai phi nghĩa , ai xâm lược ,ai tụ vệ ai bán nước cầu vinh?
   Một TI Tắc LC Thống và thế kỹ 20 thêm một HCM và Đãng CS VN vào danh sách KẼ PHÃN QUỐC..mà lich sữ NGUYỀN RỦA ngàn ngàn đời sau …
   (H,7)

  • Noileo says:

   Hội Văn Nô cộng sản VietNam Dan Chu Cong Hoa, aka HNVVN, vừa khuyết mấy chỗ, nay thâu nạp Nguyễn Kim Khanh làm hội viên Hội Văn Nô Cộng Sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà trù bị lãnh chức chủ tịch Hội Văn Nô Cộng Sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà sau Hữu Thỉnh

  • TT says:

   Đúng là Vẹm nói!
   Hãy đọc “Đêm Giữa ban Ngày” của Vũ Thư Hiên, hay đọc “Nói Với Mẹ và Quốc Hội” của Nguyễn Văn Trấn, ” Chuyện Kể Năm 2000″ của Buì Văn Tấn, “Thằng Người Có Đuôi’của Thế Giang,…
   Nguyễn Kim Khánh có biết là vì đâu mà bọn Tàu chệt nó đã chiếm Hoàng Sa và đang hoàn thành 7 đạo nhân tạo ỏ Trường Sa không? Y nguyễn của “bác” của nguyễn Kim Khánh đấy! Khánh có biết không?

  • Austin Pham says:

   Thằng hai y cà rết này là người miền nam đó nghen bà con. Tội nghiệp, em nó sợ người ta không tin nên mào đầu là có phần khai sơ yếu lý lịch liền hà. Tắt..máy đi Phú!

  • Nguyễn Thanh says:

   Tội ác ngập đầu của bọn đồ tể “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc ” đây nè dư luận viên ngkk :

   Bài viết dưới đây đã được Hubbell viết đăng trong tạp chí Reader’s Digest số tháng 11/1968 cùng với lời giới thiệu của trung tướng thuỷ quân lục chiến Lewis W. Walt phục vụ ở quân đoàn I :

   ” Tôi đã chứng kiến cảnh một em bé trai hai tay bị chặt đứt. Tôi đã nhìn thấy những chiếc đầu người bị bêu trên đầu cọc và những thân hĩnh bụng bị mổ toang ra. …Các sự khủng bố của Cộng sản trong bài viết này không phải là các biến cố tai nạn chiến tranh lẻ tẻ mà là do một chương trình tàn sát có chủ ý sẵn….
   ….
   Viên xã trưởng cùng với bà vợ như người điên cuồng. Một trong các đứa con của hai người , một bé trai mới 7 tuổi, đã bị mất tích từ bốn ngày qua. Quá sợ hãi, họ tìm đến trung tướng Lewis Walt để cầu cứu vì tin rằng đứa bé đã bị Việt Cộng băt cóc. Rồi thì đột nhiên, thằng bé thoát ra khỏi rừng, chạy về làng. Mẹ nó chạy ra, ôm lấy nó vào lòng. Cả hai bàn tay đứa nho? bỉ chặtđứt, và trên cổ đeo một cái bảng có ghi những dòng chữ cảnh cáo cho cha nó. Nếu ông ta hay bất kỳ người nào trong làng cả gan đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tới, sẽ chịu những gì còn tệ hại hơn nữa cho những đứa con còn lại của ông ta.
   Tại một xã khác không cách xa Đà Nẵng là bao, Việt Cộng cũng đưa ra những lời cảnh cáo tương tự. Tất cà những người dân bi. tập trung trước nhà viên xã trưởng, kể cả vợ ông ta đang bụng mang dạ chửa và bốn đứa con để chứng kiến cảnh khủng bố dã man của bọn chúng. Lưỡi ông xã trưởng bị cắt đứt, và hạ bộ của ông ta cũng bị thiến rời ra, đem nhét vào trong mồm trầy trụa máu rồi khâu lại. Sau khi ông ta chết, bọn Việt Cộng xoay ra hành hạ bà vợ bằng cách dùng dao rạch bụng bà ta ra. Đứa trẻ chín tuổi bị chúng dùng một que nhọn xuyên qua từ tai bên này sang tai bên kia. Hai đứa kia củng bị giết chết một cách tương tự. Chỉ cõn đứa bé gái năm tuổi được bọn chúng cho thoát chết, để rồi nó chỉ còn biết cầm tay người mẹ đã chết mà gào khóc.

   Trung tướng Walt đã đến trụ sở một quận lỵ, một ngày sau khi quận này bị bọn Việt Cộng tràn ngập. Một số binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà , không bị chết và bị bắt. Chúng trói những binh sĩ này lại rồi bắn vào gáy hay vào mồm họ. Vợ con của họ, có trẻ em mới hai hay ba tuổi, bị bọn chúng d0ưa đi diễn hành trên đường phố trần truồng trước khi bị bọn chúng đưa ra hành quyết. Có người cổ họng bị cắt đứt, có người bị chặt đầu hay bị mổ bụng. Xác họ bị đem bêu trên các hàng rào kẽm gai kẽm theo với những tấm bảng cảnh cáo dân làng, nếu vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền Saigon, cũng sẽ bị chung một số phận.
   ……
   Tính tới cuối năm 1967, bọn Việt Cộng đã phạm vào khoảng 100000 trường hợp khủng bố chống lại người dân miền Nam Việt Nam.
   …….
   Trong một trường hợp, một bé gái 15 tuổi đã cung cấp tin tức của bọn Việt Cộng cho thủy quân lục chiến của tướng Walt. Em đó sau này đã bị bọn Việt Cộng bắt cóc đem vào rừng, bị hành hạ, tra tấn, trước khi bị chặt đầu. Những kẻ giết em không ai khác hơn là người anh ruột của em, cùng với một đứa em của em bé gái, và hai “đồng chí” của họ.
   ……..
   Trong năm 1960, khoảng 1300 thường dân miền Nam đã bị giết chết và khoảng 700 người khác bị bắt cóc mang đi mất tích.

   Đầu năm 1965, bọn Việt Cộng loan tin đã phá huỷ 7559 xã ấp. Và tới cuối năm sau, 15138 thường dân đã bị hạ sát và 49929 đã bị bắt cóc mang đi, để rồi người ta thấy không bao giờ trở lại nữa.
   ……..
   Bác sĩ người Úc W. Wylie, phục vụ trong một bệnh viện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã kể lại những trường hợp như sau:

   Một xã trưởng đã bị Việt Cộng siết cổ cho đến chết trước mắt người vợ đang có mang. Sau đó, chúng quay snag hành hạ người vợ. Chúng chặt cụt hai chân bà ta đi khiến bà ta phải bị sanh non. Một đưa con trai ba tuổi bị bọn Việt Cộng dùng súng tiểu liên bắn chết.
   Một nữ giáo viên 20 tuổi bị một bọn Việt Cộng dùng mã tấu chém vào gáy. Lưỡi mã tấu đã chém lên quá cao khiến d0ể lòi cả óc ra.

   Tướng Walt kể tiếp rằng ngày 3 tháng 12 năm 1967, hai tiểu đoàn Việt Cộng tràn vào Dak son ( vùng Cao Nguyên). Nơi đây có chừng 2000 dân Thượng. Những người này trước kia đã rời khỏi vùng chiếm đóng của bọn chúng. Bọn Việt Cộng đã dùng súng phun lửa đốt cháy những người dân này khi họ đang say ngủ. Chỉ có một số nhỏ những người dân này thoát được ra ngoài và lẩn tránh vào rừng.
   …….
   Tinh thần Việt Cộng bị xáo trộn khi thấy chính quyền miền Nam phát triển nhanh chóng hệ thống giáo dục học đường. Trong khoảng thời gian 1954 đến 1959, số trường học được gia tăng lên gấp ba và sỉ số học sinh tăng lên gấp bốn. Sự gia tăng này đã là mục tiêu cho sự phá hoại của Hồ chí Minh khiến cơ quan thế giới World Confederation of Organizations of the Teaching Profession, dưới quyền chủ tọa của Shri S. Natarajan, phải cử một phái đoàn tới để điều tra tại chỗ.

   Tai tỉnh An Xuyên ( Cà mau), ủy ban điều tra nhận thấy trong niên khóa 1954- 55, có 32 trường so với 3096 học sinh; tới cuối niên khóa 1960- 61, số học sinh gia tăng lên 27953 và trường học cũng được bành trướng thêm với 189 trường sở. Trước sự kiện trên, Cộng sản quyết ra tay phá hoại. Các phụ huynh học sinh được khuyến cáo không để cho con em tới trường. Các giáo viên cũng được cảnh cáo chấm dứt việc giảng dạy các học sinh. Những giáo viên nào không tuân theo lời khuyến cáo, bị hạ sát bằng cách cắt cổ, chặt đầu với bản án ghim trước ngực là kẻ thù của nhân dân.

   Uỷ ban Natarajan cũng báo cáo rằng có lần Việt Cộng đã chận lại một xe chuyên chở học sinh và cấm các trẻ em không được tiếp tục đến trường nữa. Một tuần sau, khi thấy các em vẫn đến trường, Việt Cộng bèn chận xe chuyên chở lại, lựa chọn một em sáu tuổi, chặt đứt hai ngón tay của em, rồi nói với các em khác rằng nếu còn cứ tiếp tục tới trường sẽ phải chịu một hình phạt tương tư.

   Chỉ trong một năm, riêng tại An Xuyên, các sự khủng bổ của Việt Cộng đã khiến cho 150 trường phải đóng cửa, hơn 60 giáo viên, hoặc bị bắt cóc, hoặc bị giết chết. Do đó, sỉ số học sinh tại tỉnh An Xuyên cũng bị sút giảm đi tới 20000 học sinh.

   Cho tới niên khóa 1961-62, tính ra có tới 636 trường học tại Nam Việt phải đóng cửa, và sỉ số cũng bị giảm xuống gần 80000 vì các hành động khủng bố của Việt Cộng.
   ………
   ( Ngưng trích)

  • Nguyễn Thanh says:

   Tội ác của “giặc từ Miền Bắc vô đây, bàn tay dính máu đồng bào ” đây này dư luận viên ngkk :

   Bản tin ngày 2/26/2008 tường thuật rằng nhà văn Nhã Ca, tác giả cuốn ” Giải Khăn Sô Cho Huế”, là diễn giả trong buổi lễ kỷ niệm Tết Mậu Thân 1968 đã kể lại rằng:

   ” Những thường dân Huế bị Cộng quân trói bằng dây điện, dính nhau xếp thành hàng trên hố, một vài người bị đập đầu, cả một dây người đang sống bị đạp xuống hố, đè lên nhau, những đầu nào ngóc lên là bị đập chết bằng cuốc.

   Cựu dân biểu Nguyễn Lý Tưởng thuật lại trong bài viết ” Mậu Thân ở Huế ” rằng” Thiếu tá Từ Tôn Kháng- tỉnh đoàn trưởng Xây Dựng Nông Thôn Thừa Thiên- nhà ở 176 Bạch Đằng, Huế, trốn trong nhà đã ba, bốn ngày. Việt Cộng vào nhà bắt vợ con ra đứng giữa sân, và kêu gọi nếu ông Kháng không ra trình diện thì sẽ tàn sát cả nhà. Vì thế ông Kháng phải ra nộp mạng. Việt Cộng, sau đó, đã trói tay ông Kháng, rồi cột ông ta vào cọc giữa sân, xẻo tai, cắt mũi, tra tấn cho đến chết. Thật là dã man kinh hoàng”.

   ***Bài thuyết trình trong dịp tưởng niệm 40 năm biến cố Mậu Thân tổ chức tại Paris ngày 02.03.2008- :Hơn 5,000 người dân Huế đã bị vùi dập trong những ngôi mộ tập thể, tiếng khóc vang tận trời xanh. Những cái chết thảm khốc của những người dân xứ Huế mà thủ phạm là binh đoàn của tên đại hung thần Hồ chí Minh:

   “…trong 22 hố chôn tập thể tại những địa điểm như Trường Gia Hội, Chùa Theravada, Bãi Dâu, Cồn Hến, Tiểu Chủng viện, Quận tả ngạn, Phía đông Huế, Lăng Tự Ðức, Lăng Ðồng Khánh, Cầu An Ninh, Cửa Ðông Ba, Trường An, Ninh Hạ, Trường Vân Chí, Chợ Thông, Chùa Từ Quang, Chùa Từ Đàm, Lăng Gia Long, Ðồng Di, Vịnh Thái, Phú Lương, Phú Xuân, Thượng Hòa, Thủy Thanh, Vĩnh Hưng và Khe Ðá Mài. Mỗi hố chôn tập thể từ 5, 7 người đến trên 400 nạn nhân như ở Khe Đá Mài. Những nạn nhân nầy bị thảm sát một cách dã man như : Cột chùm nạn nhân lại với nhau và đốt cháy bằng xăng, bắt ngồi trên mìn rồi cho nổ tan xác, chặt đầu, bắn vào ót, đập chết bằng bá súng, đóng cọc từ dưới bàn tọa lên đến cổ, trói tay chân thành từng chùm rồi xô xuống hố chôn sống…”

  • Nguyễn Thanh says:

   Tội ác của bọn ” tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt” đây này dư luận viên ngkk:

   ***“NHỮNG LÁ THƯ TỪ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC “ -TQLC LÊ CÔNG TRUYỀN :

   -Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên, cựu sinh viên sĩ quan Khóa 20 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, quận trưởng quận Ðầm Dơi, bị VC giết bằng cách cho người móc mắt ngay tại quận lỵ vào đầu tháng 5 năm 1975.

   -Khi chi khu Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên thất thủ, Thiếu tá Chi Khu Trưởng Trần Vũ bị VC giết bằng cách lấy đũa tre vót nhọn đâm mù cả đôi mắt rồi cột ở chuồng bò cho đến chết!

   -Thiếu Tá Bùi Văn Ba, quận trưởng quận Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bị VC dùng dao phát cỏ chặt đầu.

   *** Trong tác phẩm La mort du Viet Nam, tác giả Vanuxem ghi lại câu chuyện của bác sĩ Vincent, một bác sĩ Pháp trong nhóm Bác Sĩ Không Biên Giới có mặt tại Vũng Tàu cuối tháng 4-1975. Tại một bệnh viện dân sự, vị bác sĩ tiếp nhận 80 người bị thương gồm cả binh sĩ miền Nam lẫn dân chúng.

   Khi quân Bắc Việt tiến vào, vị bác sĩ được lệnh ngưng tức khắc việc điều trị bệnh nhân. Kế tiếp, lại có lệnh chuyển hết bệnh nhân khỏi bệnh viện. Bác sĩ Vincent đang chưa biết giải quyết ra sao thì viên chỉ huy Bắc Việt lên tiếng: “Chúng tôi đã có cách” . Dứt lời, y rút súng kê vào đầu người bị thương đang nằm ngay bên cạnh bóp cò. Bác sĩ Vincent la lên phản đối thì lập tức bị lôi đi và tiếng súng tiếp tục nổ trong các phòng bệnh viện. 80 bệnh nhân biến tức khắc thành các xác chết.

   ***“Chuyến Bay Định Mạng” – Đỗ Minh Đức : Thiếu Tá Nguyễn Du bị cột quỵ xuống đất, người Thiếu Tá nhiều khả năng tài giỏi, và trẻ nhứt của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã bị đám Cộng Sản ác ôn và đồng bào nơi đây xẻo thịt, lóc da cho đến chết! Nghĩ đến thì man rợ đấy nhưng có người dân nào có đủ can đảm không nghe theo lịnh của Việt Cộng. Nếu người dân nào không tuân lịnh cầm dao xẻo thịt Thiếu Tá Nguyễn Du thì sẽ bị đám Việt Cộng lôi ra bắn chết ngay. Bởi thế, cứ mỗi người bước qua chỗ Thiếu Tá Nguyễn Du thì họ cắt tai, cắt mũi, xẻ thịt, lớn tiếng xỉ vả …

   v…v…

  • Thích Nói Thật says:

   Gởi nguyenkimkhanh

   Tôi không biết người viết “Tôi là người miền Nam, sống ở miền Nam, học đến lớp đệ nhất (lớp 12) thời VNCH” là ai, nhưng viết rằng;

   Trích: “Khi tôi mới lớn lên hiểu được đâu là thiện, đâu là ác. Tôi đã nhìn thấy mấy ông lính Bảo An của Quận đêm đêm vào làng, sáng ra là có tin người nầy bị bắt, người kia bị bắt vì gia đình có người đi tập kết, hoặc đã từng tham gia Việt Minh chống Pháp” thì đã lòi ra cái dốt và dối trá rồi!

   Vì rằng có nhiều gia đình có người đi tập kết ra miền bắc nhưng chỉ bị chính quyền miền Nam mời đến làm việc để xác minh, chứ không ai bị bắt giam giữ cả. Trái lại họ còn được sống tự do và sinh sống như bao nhiêu thường dân khác.

   Nếu có bị bắt là vì theo VC, mà VC là những kẻ phá hoại và khủng bố đã bị loại ra khỏi vòng luật pháp của VNCH.

   Lại càng thêm dốt nát khi dùng luận điệu tuyên truyền của VC rằng; “.Lúc còn học tiểu học tôi đã từng thấy tận mắt, ban đêm làng xóm bị gần chục chiếc máy bay trực thăng quần thảo, nã rốc két, đại bác trên quận bắn vào làng, chết gần trăm người dân, làng xóm bị tàn phá tan hoang, Sáng ra Ông Quận trưởng VNCH và cố vấn Mỹ đến xem bảo đó là do Việt Cộng pháo kích, đổ tội lỗi tầy trời ấy cho CS …“.

   VC pháo kích khắp đó đây ở miền Nam để khủng bố tinh thần người dân, còn trực thăng hay pháo binh VNCH chỉ xử dụng khi có giao tranh dữ dội, không có chuyện tự dưng đêm đêm xách cả đàn trực thăng đi bắn lung tung, hay rót đại bác vào nơi cư dân như cái anh “miền Nam” nào đó nói láo và chỉ có những kẻ như nguyenkimkhanh mới tin và trích dịch lại, còn những người đã biết rõ bản chất VC dối trá rồi, thì những bài viết như trên chỉ để kê đít ngồi!

  • Khổng Khuyết says:

   Đồng chí Khanh đã quá chủ quan duy ý chí nên viết LÁO không đúng ý của Đảng.

   Nhớ hồi Khổng Khuyết tôi theo chỉ thị của Đảng vào cướp nhà cướp đất dân miền Nam ( đánh tư sản), Khổng Khuyết tôi đã lùa hơn cả trăm ngàn dân đi kinh tế mới qua đêm, buộc cả trăm ngàn người bỏ lại hết tài sản nhà cửa cho Khổng Khuyết tôi cùng bố của đồng chí Khanh, là đồng chí Đ.M (Đổ Mười), báo cáo thành tích tịch thu cả ngàn căn nhà của người vô tội , sau này đồng chí Linh đã phải sửa sai, cho trả nhà lại nếu các nạn nhân chưa chết đói , chết nơi cải tạo hay kinh tế mới

   Sau Khổng Khuyết tôi được phái về nông thôn thực xóa bỏ chính sách “Người Cày Có Ruộng” của tên tổng thống Nguyễn Văn Thiệu , đổi thành chính sách “Người Cày Mất Ruộng” , giấy tờ tịch thu ruộng của dân, đem vào tập đoàn do cán bộ Đảng nắm, phân phát cho cán bộ cách mạng lão thành , Khổng Khuyết tôi con giữ là chứng tích công lao ăn cướp của Đảng cho thế hệ Đảng Viên trẻ sau này học hỏi.

   Người dân ca thán quá, sau bèn bỏ đi Vượt Biển, Khổng Khuyết tôi ra lệnh các đồng chí bên biên phòng bắn tới tắp mà cũng lọt gần cả trăm ngàn thuyền nhân.

   Đó là chưa kể Khổng Khuyết tôi nghe lời anh Ba D, ra lệnh bỏ tù hết cái gọi là quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, bắn người không cần luật sư bào chữa , bỏ tù không cần xét xử luật sư gì cả….ôi thôi , quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đói chết lõm ngõm trong trại ,

   Bây giờ, Khổng Khuyết tôi ngồi ghế có rồng khắc chạm chổ , nhờ LÁO mà leo cao…sướng quá ! Đồng chí Khanh ráng học hỏi , LÁO hay thêm chút nữa nha

   Khổng Khuyết

 6. Choi Song Djong says:

  Tôi đồng ý với bạn những gì bạn viết,chỉ buồn là hiện nay cũng không thiếu những “thuyền nhân” quay về ông chân lũ chó cs tìm..c

 7. triết lý gia 0001 says:

  Việt-cộng còn gọi là Việt-gian tàu……tham nhũng bán nước,CSVN giời thúi hoắc……đứng gần CSVN dân đen chửi và ném đá,vậy làm sao hòa hợp được với Việt-cộng đây?. Chẳng lẻ CSVN lấy tư cách cái giẻ rách thối quắc để hòa hợp???…..ôi giời ơi cái quân ăn cướp cạn là CSVN,mà giờ lại đi đòi hải-ngoại hòa với hợp,tôi chưa thấy thằng nào…vừa gian mà lại vừa bẩn thủi như cái thằng việt-cộng…..nay kính

  • LÁ NGÀN says:

   DÂN QUÈN VÀ CHÍNH TRỊ

   Việc chính trị để những người cầm cán
   Chú là dân thì có biết nỗi gì
   Dẫu ai thắng hay dầu ai chiến bại
   Chú suốt đời cũng chỉ vẫn cu li !

   Nên làm dân cứ làm dân chân chất
   Đừng giả danh lếu láo để làm gì
   Kiểu đàn bà đái không qua ngọn cỏ
   Quân tóc dài cũng cười chú ra chi !

   Người chiến thắng người nên vua nên chúa
   Chú suốt đời cũng lao động phì phì
   Biết thân phân thì chẳng màng chính trị
   Kệ cuộc đời tuồng diễn vẫn thường khi !

   BẠT NGÀN
   (29/5/15)

 8. BIỂN NGÀN says:

  LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ

  Lịch sử là những diễn tiến khách quan những gì đã xảy ra hay những việc đã có của xã hội. Hiểu theo nghĩa chặt, lịch sử là những sự kiện đã có hay đã diễn ra trong một đất nước trong thời gian quá khứ.

  Như thế cũng có nghĩa lịch sử và chính trị chỉ là hai mặt của một vấn đề. Chính chính trị làm nên lịch sử, nhưng cũng chính lịch sử đã tạo ra chính trị hay tác động, lèo lái chính trị.

  Nói cách khác, chính trị là những gì đang có, đang hiện thực, còn lịch sử là cái gì đã có, đã hoàn thành. Có nghĩa chính trị có thể có khả năng thay đổi, nhưng khi đã thành lịch sử rồi thì không thể thay đổi được nữa.

  Có điều lịch sử và chính trị lại rất khác nhau về phương diện khoa học. Bởi đúng ra nếu chính trị là một khoa học, thì chính trị đó mới it khi sai. Trái lại nếu chính trị bị chi phối bởi quyền lợi nhất thời, bởi cảm tính nhất thời của những cá nhân liên quan đến nó, tất nhiên chính trị dễ bị sai lầm và tất yếu cũng dẫn tới lịch sử sai lầm.

  Đó là chưa nói khi lịch sử đã hình thành rồi, khi nghiên cứu nó, người ta lại không nghiên cứu trên ý nghĩa khách quan khoa học, nhưng lại vẫn tiếp tục theo ý đồ hay lợi ích chính trị tức theo ý thức thiên lệch hay chủ quan nào đó, lịch sử đó liền bị chính trị hóa và nó cũng không còn là lịch sử khách quan đúng nghĩa nữa.

  Chẳng hạn như Lênin đã không nghiên cứu rạch ròi chủ thuyết Mác hay chỉ lợi dụng học thuyết Mác cho các ý đồ chính trị nhất thời hoặc tham vọng riêng nào đó của mình, đã dẫn dắt dân tộc Nga vào con đường sai lầm khiến cho 70 năm sau đất nước Nga lại phải quay lại con đường cũ mà đáng ra từng phải chỉnh đốn hay hoàn thiện từ đầu. Tất cả bao nhiêu hi sinh mất mát đó chính là do chính trị đã từng gây ra cho lịch sử dân tộc Nga trong quá khứ.

  Đặc biệt Lênin đã từng dùng chủ yếu biện pháp tuyên truyền và biện pháp bạo lực cưỡng chế,như vậy càng tách xa tự do dân chủ, có nghĩa càng tách xa chính trị với khoa học, khiến xã hội bị chính trị hóa phi khoa học về mọi mặt, đó cũng là những phung phí hay những hi sinh mất mát quá lớn mà mọi nạn nhân của nó trong quá khứ hay toàn dân của nó nói chung đều phải chịu thiệt thòi lãnh đủ.

  Có nghĩa trong thời đại của Lênin, ở Nga không còn xã hội khách quan, lịch sử khách quan, mà xã hội và lịch sử đó đều đã bị bóp méo theo chính trị hóa, có nghĩa càng xa thực tế, càng xa khoa học, và mọi hậu quả, mọi di hại của nó về mọi mặt, tất yếu toàn bộ xã hội phải chịu cả. Ngày nay thì không biết lịch sử ở nước Nga có được viết lại không hay được viết lại như thế nào, song nói chung sử học và cả văn học nghệ thuật trong thời đại Nga sô viết của Lênin ngày nay đều không có ý nghĩa khoa học lịch sử khách quan nào đúng nghĩa cả.

  Trờ lại lịch sử của Việt Nam cũng thế. Đó là căn bệnh chung của mọi nước cộng sản trong quá khứ, trong đó kể cả Trung Quốc cũng vậy. Toàn xã hội hay mỗi công dân tức mỗi cá nhân con người đều bị chính trị hóa, tức không còn hiểu biết, không còn tiếp cận các dữ liệu khách quan nữa, mà tất cả đều bị hỏa mù, bị nhiễu loan vì mọi ngôn ngữ tuyên truyền chính trị, đó là mọi sự thiệt thòi trong quá khứ của mỗi dân tộc mà không bao giờ có thể cải sửa hay phục hồi lại được.

  Cho nên từng một lần chính trị đã lấn át lịch sử, chính trị đã lấn át khoa học, cảm tính đã lấn át lý tính, ngôn ngữ tuyên truyền đã lấn át ngôn ngữ thông tin chính đáng đích thực, khiến toàn bộ xã hội đều bị nhiễu loan, khiến mọi sự thật đều bị nhiễu loạn. Đó là một sự thiệt hại chung cho toàn xã hội, nhất là cho mọi con người của quá khứ vì họ đã qua rồi và không bao giờ có thể sống lại để biết về mọi sự thật lịch sử khách quan nào đó đã từng xảy ra trên đất nước cũng như có liên quan đến họ.

  Bởi vậy ngày nay nhiệm vụ của những nhà viết sử chân chính là phải trả lại lịch sử đích thực cho dân tộc và cho tất cả mọi người. Cho dù quá khứ không thay đổi được nữa, những người chết đi và hi sinh không sống lại nữa, cho dù mọi ý thức hay nguyện vọng của họ không còn thay đổi được nữa, nhưng những thế hệ hiện tại và tương lai lại phải cần biết sự that. Sự thật đó chính là sự thật lịch sử khách quan khoa học, sự thật của lịch sử chân chính mà không phải chỉ là sản phẩm nhất thời của chính trị, bị nhiễu loạn và thậm chí tha hóa và hạ cấp hóa đi bởi chính trị.

  THƯỢNG NGÀN
  (28/5/15)

 9. BIỂN NGÀN says:

  LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ

  Lịch sử là những diễn tiến khách quan những gì đã xảy ra hay những việc đã có của xã hội. Hiểu theo nghĩa chặt, lịch sử là những sự kiện đã có hay đã diễn ra trong một đất nước trong thời gian quá khứ.

  Như thế cũng có nghĩa lịch sử và chính trị chỉ là hai mặt của một vấn đề. Chính chính trị làm nên lịch sử, nhưng cũng chính lịch sử đã tạo ra chính trị hay tác động, lèo lái chính trị.

  Nói cách khác, chính trị là những gì đang có, đang hiện thực, còn lịch sử là cái gì đã có, đã hoàn thành. Có nghĩa chính trị có thể có khả năng thay đổi, nhưng khi đã thành lịch sử rồi thì không thể thay đổi được nữa.

  Có điều lịch sử và chính trị lại rất khác nhau về phương diện khoa học. Bởi đúng ra nếu chính trị là một khoa học, thì chính trị đó mới it khi sai. Trái lại nếu chính trị bị chi phối bởi quyền lợi nhất thời, bởi cảm tính nhất thời của những cá nhân liên quan đến nó, tất nhiên chính trị dễ bị sai lầm và tất yếu cũng dẫn tới lịch sử sai lầm.

  Đó là chưa nói khi lịch sử đã hình thành rồi, khi nghiên cứu nó, người ta lại không nghiên cứu trên ý nghĩa khách quan khoa học, nhưng lại vẫn tiếp tục theo ý đồ hay lợi ích chính trị tức theo ý thức thiên lệch hay chủ quan nào đó, lịch sử đó liền bị chính trị hóa và nó cũng không còn là lịch sử khách quan đúng nghĩa nữa.

  Chẳng hạn như Lênin đã không nghiên cứu rạch ròi chủ thuyết Mác hay chỉ lợi dụng học thuyết Mác cho các ý đồ chính trị nhất thời hoặc tham vọng riêng nào đó của mình, đã dẫn dắt dân tộc Nga vào con đường sai lầm khiến cho 70 năm sau đất nước Nga lại phải quay lại con đường cũ mà đáng ra từng phải chỉnh đốn hay hoàn thiện từ đầu. Tất cả bao nhiêu hi sinh mất mát đó chính là do chính trị đã từng gây ra cho lịch sử dân tộc Nga trong quá khứ.

  Đặc biệt Lênin đã từng dùng chủ yếu biện pháp tuyên truyền và biện pháp bạo lực cưỡng chế,như vậy càng tách xa tự do dân chủ, có nghĩa càng tách xa chính trị với khoa học, khiến xã hội bị chính trị hóa phi khoa học về mọi mặt, đó cũng là những phung phí hay những hi sinh mất mát quá lớn mà mọi nạn nhân của nó trong quá khứ hay toàn dân của nó nói chung đều phải chịu thiệt thòi lãnh đủ.

  Có nghĩa trong thời đại của Lênin, ở Nga không còn xã hội khách quan, lịch sử khách quan, mà xã hội và lịch sử đó đều đã bị bóp méo theo chính trị hóa, có nghĩa càng xa thực tế, càng xa khoa học, và mọi hậu quả, mọi di hại của nó về mọi mặt, tất yếu toàn bộ xã hội phải chịu cả. Ngày nay thì không biết lịch sử ở nước Nga có được viết lại không hay được viết lại như thế nào, song nói chung sử học và cả văn học nghệ thuật trong thời đại Nga sô viết của Lênin ngày nay đều không có ý nghĩa khoa học lịch sử khách quan nào đúng nghĩa cả.

  Trờ lại lịch sử của Việt Nam cũng thế. Đó là căn bệnh chung của mọi nước cộng sản trong quá khứ, trong đó kể cả Trung Quốc cũng vậy. Toàn xã hội hay mỗi công dân tức mỗi cá nhân con người đều bị chính trị hóa, tức không cò

 10. TT says:

  Bản chất của Việt Cộng là lừa đảo, lật lọng, bịp bợm, gian ác, …Hoà hợp hòa giải với Việt Cộng là đồng ý với sự bịp bợm, lừa đảo, gian ác,…hãy coi hai cái đảng cộng sản anh em Tàu chệt và Việt Cộng chúng ký kết quan hệ hai nước với ” 16 chữ vàng, 4 tốt” thế mà Ải nam Quan, thác Bản Giốc nó chiếm, Hoàng Sa nó lấy bây giờ lại xây 7 đảonhân tạo tại Trường Sa!!!!

Phản hồi