WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:49:pm 19/04/15 Đăng ngày “April 19th, 2015”

Bàn về trách nhiệm và lựa chọn cá nhân

Bàn về trách nhiệm và lựa chọn cá nhân

Người viết bài này đã trăn trở rất nhiều về điều này nhưng hôm nay mới đánh bạo chia sẻ. Mong các anh em chị xem đây là sự góp ý để mang lại lợi ích cho phong trào chung chứ không phải là sự chỉ trích bất cứ cá nhân nào. Đối với tôi, [...]

03:49:pm 19/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sức ép quân sự của TQ lên nền quốc phòng VN

Sức ép quân sự của TQ lên nền quốc phòng VN

  I. Chiến lược quân sự của Trung Quốc đối với Việt Nam: Mặc dù giữa hai đảng Cộng Sản cầm quyền Việt Nam và Trung Quốc có hiệp định Thành Đô làm nền tảng cho hòa bình với nhiều nhượng bộ từ phía Cộng Sản Hà Nội về mọi mặt từ lãnh thổ đến [...]

03:28:pm 19/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Yêng hùng thì đánh China’

‘Yêng hùng thì đánh China’

Nhiều gương mặt mới xuất hiện bên cạnh những ‘cây biểu tình’ quen thuộc. Biểu ngữ ngày càng đa dạng, phong phú…

12:46:pm 19/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nẩy mầm trong Tự do

Nẩy mầm trong Tự do

Điều lạ lùng nhất là cùng là người Việt Nam, cùng trên một đất nước mà họ gọi là “Thống Nhất”, nhưng đem lưu đày chúng tôi ra phía Bắc?

12:10:pm 19/04/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trái táo không thể rơi xa cây táo

Trái táo không thể rơi xa cây táo

Từ chuyến thăm Trung quốc lần đầu (10.2011) trong tư cách tân Tổng bí thư tới chuyến thăm lần thứ 2 mới đây (4.2015) quan hệ giữa hai nước dưới thời cầm quyền của của Nguyễn Phú Trọng tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn?

04:36:am 19/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mai này, bà con mình cùng ăn …

Mai này, bà con mình cùng ăn …

Thông điệp của FAO rất đơn giản: “Chúng ta hãy ăn sâu bọ, sâu bọ nhiều vô số kể, đó là nguồn thực phẩm phong phú chất đạm và chất khoáng” .

04:24:am 19/04/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

40 năm oan khiên nghiệt ngã

40 năm oan khiên nghiệt ngã

03:14:am 19/04/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »