WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:20:pm 29/04/15 Đăng ngày “April 29th, 2015”

Trận đánh cuối cùng: Sài Gòn thất thủ

Trận đánh cuối cùng: Sài Gòn thất thủ

Sơ lược tình hình Năm 1964, 65 lợi dụng tình hình chính trị miền nam bất ổn, Hà Nội đưa nhiều trung đoàn chính qui vào nam tấn công mạnh, VNCH có nguy cơ sụp đổ. Giữa năm 1965 TT Johnson bắt đầu đưa quân vào VN mà người Mỹ gọi là can thiệp, số [...]

08:20:pm 29/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bàn về tên gọi cuộc chiến 2 miền Việt Nam

Bàn về tên gọi cuộc chiến 2 miền Việt Nam

Rõ ràng Mỹ có cút nhưng “Ngụy” chưa nhào thì vẫn cứ đánh. “Ngụy” nhào rồi thì lại rước Mỹ trở lại để cùng hưởng vinh hoa phú quý.

04:39:pm 29/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những điều đọc thấy mà đau cái đầu

Những điều đọc thấy mà đau cái đầu

Ngay từ khi đạo luật được đề xuất, đã có nhiều người không đồng ý với tên Ngày Hành Trình Đến Tự Do…

04:31:pm 29/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hội Phụ nữ Nhân quyền lên tiếng về sự đàn áp cuộc tuần hành ngày 26/4/205

Hội Phụ nữ Nhân quyền lên tiếng về sự đàn áp cuộc tuần hành ngày 26/4/205

Đây là một cuộc tuần hành ôn hoà, các chị em phụ nữ ăn mặc đẹp và cư xử rất văn minh khi xuống đường. Thế nhưng lực lượng an ninh và công an của chính quyền đã cư xử rất thô lỗ với họ.

04:24:pm 29/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Úc châu xuống đường vận động cho Nguyễn Viết Dũng

Úc châu xuống đường vận động cho Nguyễn Viết Dũng

Song song với việc vận động xin chữ ký cho Chiến Dịch Nhân Quyền 2015, Úc châu bắt đầu xuống đường xin chữ vận động trả tự do cho Nguyễn Viết Dũng. Thỉnh nguyện thư sẽ được gởi đến Ngọai Trưởng Úc bà Julie Bishop nói lên sự quan tâm của người Việt chúng ta. [...]

04:20:pm 29/04/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Nhận diện sức mạnh của sợi dây xích ASEAN

Nhận diện sức mạnh của sợi dây xích ASEAN

Tục ngữ có câu “Sức mạnh của sợi dây xích nó nằm ở mắt yếu nhất”. Thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur kết thúc hôm Thứ Hai 27/4/2015 cho thấy một ASEAN yếu ớt, dù nước chủ năm nay là Mã Lai, một nước CÓ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc và là một [...]

04:08:pm 29/04/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bốn mươi mùa tháng Tư

Bốn mươi mùa tháng Tư

Chính quyền độc tài hiện nay là kẻ tội đồ của dân tộc, họ không bước xuống, quỳ gối mà cầu xin tha thứ, mà vẫn đứng trên ngôi cao tiếo tục đàn áp những người bày tỏ ý kiến khác biệt.

03:57:pm 29/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tiết lộ của người lính Liên Xô bảo vệ bầu trời Việt Nam

Tiết lộ của người lính Liên Xô bảo vệ bầu trời Việt Nam

Hàng ngàn sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ Xô Viết tham gia trên chiến trường Việt Nam. Sự tham gia của họ được giữ bí mật tuyệt đối trên mọi phương tiện thông tin đại chúng cho đến tận ngày nay. “Tiếng nói nước Nga” đã may mắn có được dịp phỏng vấn [...]

03:53:pm 29/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chỗ đứng của Đảng CS phải là vành móng ngựa

Chỗ đứng của Đảng CS phải là vành móng ngựa

Chiến cuộc hơn 30 nãm trên ðất nước Việt Nam ðã ðược nhận ðịnh, tranh luận, mổ xẻ trong một thời gian dài, ðến nay những ý kiến trái ngược nhau vẫn còn tồn tại dai dẳng. Một bên cho ðó là “sự nghiệp chống ngoại xâm vẻ vang của dân tộc VN”, một dân [...]

04:52:am 29/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bốn mươi năm Sai Gòn sụp đổ: nhân chứng ngày kết thúc chiến tranh

Bốn mươi năm Sai Gòn sụp đổ: nhân chứng ngày kết thúc chiến tranh

Khi quân đội Bắc Việt đặt chân vào thủ đô ngày 30 tháng Tư năm 1975, nó đánh dấu cuộc bại trận thương đau nhất trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ. Bốn thập kỷ sau khi ông tường thuật lại những sự kiện cho tờ The Guardian, Martin Woollacott giờ đây phản ánh lại [...]

04:47:am 29/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »