WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:01:pm 28/04/15 Đăng ngày “April 28th, 2015”

Bùi Hằng ‘tuyệt thực hơn 20 ngày’

Bùi Hằng ‘tuyệt thực hơn 20 ngày’

Con trai bà Bùi Thị Minh Hằng mới đây kêu cứu về tình trạng sức khỏe của bà Hằng. Theo đó, bà Hằng đã tuyệt thực hơn 20 ngày trong trại giam và hiện sức khỏe rất yếu. Bùi Trung Nhân cho biết: “Hiện nay, trại giam Gia Trung- Pleiku ( Nơi giam giữ mẹ [...]

03:01:pm 28/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một thiên đường bịp và một phần ba lời bác

Một thiên đường bịp và một phần ba lời bác

01:29:am 28/04/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngày tàn cuộc chiến tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và VN

Ngày tàn cuộc chiến tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và VN

Chiến tranh đi cùng với lịch sử nhân loại. Nhưng khi kết thúc cuộc chiến, sự đối xử của kẻ chiến thắng với người chiến bại thường khác nhau và thể hiện trình độ văn minh, văn hóa của kẻ chiến thắng. Cuộc nội chiến Nam-Bắc Việt Nam kết thúc đã 40 năm, nhiều biện [...]

12:00:am 28/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »