Home » 04:07:pm 27/04/15 Đăng ngày “April 27th, 2015”

Nguyên nhân của tội ác, nghèo đói, lạc hậu

Nguyên nhân của tội ác, nghèo đói, lạc hậu

(Bài viết này không nhằm mục đích chia rẽ vùng miền, không ám chỉ những người tử tế)

04:07:pm 27/04/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trần Diệu Chân: 40 năm quá đủ!

Trần Diệu Chân: 40 năm quá đủ!

Dân tộc ta không thiếu nhân tài. Cộng đồng người Việt hải ngoại đã minh chứng điều đó khi người dân được sống trong một hệ thống dân chủ, nhân bản và bình đẳng.

11:22:am 27/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày “Quốc nạn” nhớ Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Già

Ngày “Quốc nạn” nhớ Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Già

Tròn bốn tháng kể từ khi có tin Nguyễn Ngọc Già- Nguyễn Đình Ngọc bi bắt, chúng ta vẫn không có thông tin chính thức gì về anh.

11:13:am 27/04/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »