WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:57:pm 14/04/15 Đăng ngày “April 14th, 2015”

Đường may vụng về

Đường may vụng về

02:57:pm 14/04/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Từ không nhân nhượng đến hợp tác bình đẳng.

Từ không nhân nhượng đến hợp tác bình đẳng.

Tờ báo điện tử Vietnamnet lấy tin từ tờ báo Dilomat của Hoa Kỳ, bản tin về việc Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ xây dựng căn cứ trên biển Đông, khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa chủ quyền của Việt Nam. Đối chiếu theo nghĩa đen của từ điển Việt Nam về hành [...]

12:56:pm 14/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam có chưa?

Việt Nam có chưa?

Xưa nay, hễ Tàu làm việc gì thì ít lâu sau, Việt Nam sẽ làm theo không sai.

05:54:am 14/04/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trật tự thế giới dưới mắt Henry Kissinger

Trật tự thế giới dưới mắt Henry Kissinger

Cuốn sách của Kissinger xoay quanh chủ đề “quốc gia” (nation-state) là cấu trúc an toàn của thế giới.

01:25:am 14/04/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Trung Quốc nên bắt chước Nga tại Crimea

Trung Quốc nên bắt chước Nga tại Crimea

Một chiến lược gia-thầy dùi-quân sư-thợ bàn của Trung Quốc đã đề nghị với Thiên Triều là tại thời điểm này, Trung Quốc nên có một hành động giống như Nga đã làm tại bán đảo Crimea

01:13:am 14/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »