WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:42:am 10/04/15 Đăng ngày “April 10th, 2015”

Cuộc đánh đu ở ngã ba đường

Cuộc đánh đu ở ngã ba đường

Sau cùng, dù ai lãnh đạo cầm quyền đi nữa, dân tộc Việt Nam vẫn cần sinh sống và phát triển trong một chính thể pháp trị dân chủ, minh bạch, công bằng và văn minh tiến bộ. Và cũng cần một thái độ dứt khoát trong tìm kiếm bạn bè đồng minh để thoát khỏi số phận con chốt thí như nguy cơ đang đến gần.

10:42:am 10/04/15 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ảnh hưởng của “Bảy chị em” (Seven Sisters) tới VN

Ảnh hưởng của “Bảy chị em” (Seven Sisters) tới VN

I. “BẢY CHỊ EM”  (Seven Sisters) nghĩa là gì? “BẢY CHỊ EM ” hay tiếng Anh còn gọi là “Seven Sisters ” là tiếng lóng để ám chỉ bảy công ty dầu hỏa lớn nhất thế giới , nắm khoảng 85%—95% trữ lượng dự trử dầu hỏa của thế giới. Khởi thủy ( lúc ban [...]

09:16:am 10/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chế Lan Viên với ba bài thơ phê phán sâu sắc

Chế Lan Viên với ba bài thơ phê phán sâu sắc

Trong lời giới thiệu tập sách ” Chế Lan Viên – Thơ chọn lọc”, Nxb Văn học 2014 – Dương Phong, người tuyển chọn… khi nói về ba bài thơ này đã viết: – Ba thi phẩm nổi tiếng công bố muộn mằn của Chế Lan Viên – in trong Di cảo Chế Lan Viên [...]

08:40:am 10/04/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lao Động Việt đòi hỏi TPP có thủ tục trừng phạt

Lao Động Việt đòi hỏi TPP có thủ tục trừng phạt

Các thỏa ước mậu dịch nên có điều khoản để ngăn ngừa việc các công đoàn do nhà nước hỗ trợ đè bẹp phong trào công đoàn độc lập.

08:11:am 10/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lịch sử khắc ghi những kẻ bán nước

Lịch sử khắc ghi những kẻ bán nước

BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH Run rảy trước sự sụp đổ ầm ầm không thể cứu vãn của thế giới cộng sản, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hốt hoảng sang Thành Đô đất Ba Thục bên Tàu kí mật ước Thành Đô nhận sự bảo kê của Tàu Cộng. Trái tim yêu nước quặn [...]

12:09:am 10/04/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »