WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:45:pm 13/04/15 Đăng ngày “April 13th, 2015”

Trung Quốc ma ranh trên đảo Đá Vành Khăn

Trung Quốc ma ranh trên đảo Đá Vành Khăn

Những năm gần đây, Trung Quốc đã đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông với những động thái rất hung dữ, thách thức những quốc gia láng giềng cũng đòi hỏi chủ quyền trên cùng một vùng biển bằng cách áp đặt luật lệ vô lối, sách nhiễu ngư dân ngay trên vùng biển quốc [...]

08:45:pm 13/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội nghị Việt-Phi về Biển Đông

Hội nghị Việt-Phi về Biển Đông

Đây là lần đầu tiên có một nỗ lực ở mức quốc-tế mà lại do các xã-hội dân-sự VN và Phi Luật Tân mời họp để bàn về một đề-tài nóng bỏng liên-quan đến tương-lai trước mắt của hai nước trước những bước xâm-lược ngày càng lộ liễu của Trung-Cộng.

Là một sáng-kiến của Họp Mặt Dân Chủ và VOICE về phía VN, Hội-nghị về Biển Đông ở Manila đã không thể diễn ra được nếu không có sự tiếp tay sốt sắng của các tổ-chức dân-sự Phi như U.S. Pinoys for Good Governance (Tổ-chức Người Mỹ gốc Phi Luật Tân tranh đấu cho một Chính-quyền Tốt đẹp), DI KA Pasisiil Movement (Phong Trào Yêu Nước Phi), và Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea (Viện nghiên cứu các vấn-đề Biển và Luật Biển) thuộc Viện Đại Học University of the Philippines. Chính bởi có sự hưởng-ứng tốt của phía Phi Luật Tân mà hội-nghị đã được tổ-chức ngay tại Trung-tâm Bernas của Trường Luật Ateneo de Manila, nằm trong khu Rockwell thuộc Makati City, Manila.

10:39:am 13/04/15 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Việt Nam hấp hối [1]

Việt Nam hấp hối [1]

Kissinger nói tôi không thể viết về Việt Nam mà không đau lòng. Khi chúng tôi tới nhận nhiệm sở (vào Bạch Ốc), hơn nửa triệu quân Mỹ đang chiến đấu cách xa nước Mỹ mười ngàn dặm.

09:22:am 13/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cách làm của các bạn nhóm Quân Lực VNCH có thể làm hỏng cuộc tuần hành tại Hà Nội

Cách làm của các bạn nhóm Quân Lực VNCH có thể làm hỏng cuộc tuần hành tại Hà Nội

  Cuộc tuần hành vì cây xanh sáng 12/4 tại Hà Nội đã diễn ra rất tốt đẹp, khi tất cả mọi người tham dự đều giữ tinh thần ôn hòa, văn minh, lịch sự. Lực lượng công an, cảnh sát, dân phòng cũng đã cư xử theo hướng tôn trọng quyền tụ tập và [...]

02:53:am 13/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »