WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:04:pm 15/04/15 Đăng ngày “April 15th, 2015”

Đại lễ ăn mừng chiến thắng đã bắt đầu…

Đại lễ ăn mừng chiến thắng đã bắt đầu…

Tại Việt Nam: Đảng Cộng sản đã bắt đầu khởi động những lễ hội hoành tráng và vô cùng tốn kém trên toàn quốc để kỷ niệm 40 năm ngày mà họ gọi là “Giải phóng miền Nam”, nhưng thực chất là một cuộc cưỡng chiếm Sài Gòn bằng vũ lực từ tay Việt Nam [...]

07:04:pm 15/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ông Ngạn định đóng góp cái gì?

Ông Ngạn định đóng góp cái gì?

Tôi không viết bài này để phản hồi với ông Nguyễn ngọc Ngạn. Tôi viết cho những độc gỉa có thể bị “trúng độc” của ông Ngạn qua bài này. Có chút thích thú. Như tôi có nghe nói ông Ngạn không dùng Internet và E-mail nên ông không biết và không (thèm) để ý [...]

01:10:pm 15/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Những điều cần phải nói

Những điều cần phải nói

Khi toàn thể tập thể Lao Động Việt (LĐV) ra “Tuyên Bố của Lao Động Việt về cuộc đình công của Công nhân công ty Pou Yuen” (1) thì lập tức có nhiều người ủng hộ những việc làm thiết thực của LĐV.

08:00:am 15/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Long An: Dân oan liều chết ném bom xăng, tạt axit chống trả CA cướp đất

Long An: Dân oan liều chết ném bom xăng, tạt axit chống trả CA cướp đất

“Gia đình tôi thề quyết tử chống bè lũ CSVN cướp đất. Ngày 14/4/2015, máu chúng tôi sẵn sàng đổ để cảnh tỉnh 90 triệu đồng bào về đại hoạ CSVN.”

04:19:am 15/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »