WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:29:pm 30/04/15 Đăng ngày “April 30th, 2015”

LS Lê Công Định nói về ngày 30/4

LS Lê Công Định nói về ngày 30/4

  Trong chuyên đề Ký ức 40 năm hôm nay Mặc Lâm có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Công Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Sài Gòn, một trí thức từng có nhiều bài viết cổ súy cho dân chủ tại Việt Nam. Ông là con của một gia đình cách [...]

04:29:pm 30/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cô gái dẫn đường bây giờ ở đâu?

Cô gái dẫn đường bây giờ ở đâu?

LTS: Đó là một trong những bức ảnh nổi tiếng thường được ‘phe thắng cuộc’ dùng để tuyên truyền. Hình ảnh của một cô gái Sài Gòn với trang phục du kích, mũ tai bèo, súng bên vai tươi cười dẫn đường cho quân ‘giải phóng’ tiến vào thành phố. Nhưng cô gái ấy là [...]

04:17:pm 30/04/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Tháng tư năm đó, tháng tư năm nay

Tháng tư năm đó, tháng tư năm nay

Tháng 4 năm 1975 như mọi gia đình miền Nam chúng tôi vô cùng lo sợ, cha tôi chạy tới các tòa Đại Sứ Pháp, Úc, Mỹ, Tân tây Lan, Gia Nã Đại, tìm mọi cách rời Việt Nam. Mỗi đêm chúng tôi nằm nghe tin tức từ BBC, VOA, những ngày cuối tháng còn [...]

04:04:pm 30/04/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đánh tư sản

Đánh tư sản

Đảng Cộng Sản Hà Nội tới ngày nay vẫn chưa chính thức xin lỗi hai mươi mốt triệu người dân miền Nam về hành động cướp bóc phi pháp này.

01:43:am 30/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những giá trị sống trong 1 bức ảnh và HHHG dân tộc

Những giá trị sống trong 1 bức ảnh và HHHG dân tộc

40 năm xưa, không có được tấm ảnh đẹp đã đành. 40 năm sau, sao vẫn tự hào với tấm ảnh không đẹp của ngày xưa?

01:23:am 30/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »