|

Lao Động Việt đòi hỏi TPP có thủ tục trừng phạt

Trong dịp IPU, một số nhà tranh đấu bị công an ngăn chặn nhưng một số người đã lọt được vô khuôn viên Đại Sứ Quán Mỹ, trong đó có cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Được Bộ Ngoại Giao Mỹ mời, cô Minh Hạnh đã trao thư của LĐV đến vài Dân Biểu Mỹ, trong đó có DB Sandy Levin và bà Nancy Pelosi (lãnh đạo Đảng Dân Chủ). Lá thư đòi hỏi TPP có thủ tục trừng phạt nếu nhà nước VN ký xong rồi tiếp tục đàn áp quyền công đoàn.

Nếu đàm xong rồi đánh thì rút quyền lợi mậu dịch

Trong thư, Lao Động Việt yêu cầu Quốc Hội Mỹ hãy đợi đến khi nào Việt Nam đã có luật về công đoàn độc lập, và đã có cơ quan thực thi quyền công đoàn, mới thông qua TPP. Nếu nhà nước VN đàm xong rồi đánh thì các biện pháp rút quyền lợi mậu dịch phải được dùng thay vì chỉ phạt tiền.

hanh

LĐV cũng yêu cầu Better Work VN và các chương trình viện trợ đòi các công ty tham gia phải có công đoàn độc lập. Và, nếu sau khi có TPP mà nhà nước VN vẫn tài trợ cho các công đoàn do họ làm chủ, thì LĐV kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ để phong trào công đoàn độc lập không bị đè bẹp .

Nội dung lá thư

Lao Động Việt muốn các thỏa ước mậu dịch, như TPP, bảo đảm và phát huy quyền lao động. Chi tiết hơn, thì chúng tôi đề nghị rằng:

1- Khoan ký thỏa ước mậu dịch đến khi Việt Nam đã sửa luật để hợp pháp hóa các công đoàn ngoài quyền điều khiển của nhà nước.

2- Khoan bắt đầu thực hiện thỏa ước mậu dịch đến khi Việt Nam đã thành lập ra cơ quan có ngân quỹ và nhân sự để nhận đơn khiếu nại cũng như trừng phạt những ai ngăn cản người lao động hành xử quyền công đoàn.

3- Nếu nhà nước Việt Nam hay các công đoàn họ điều khiển vi phạm quyền công đoàn thì thủ tục khiếu kiện trong thỏa ước phải được quyền cứu xét và giải quyết. Riêng về việc chỉ trừng phạt bằng tiền phạt, thì chúng tôi nghĩ là không đủ

4- Các nhóm lao động được phép thâu thập và được nộp bằng chứng về vi phạm quyền công đoàn, không phải chỉ trong VN mà còn đến các quốc gia thành viên của thỏa ước

Ngay cả sau khi cho phép các công đoàn độc lập được thành lập, nếu các thỏa ước mậu dịch không cấm thì nhà nước Việt Nam vẫn sẽ duy trì hệ thống công đoàn do họ hỗ trợ. Do đó

5- Chúng tôi kêu gọi thế giới hỗ trợ để phong trào công đoàn độc lập không bị đè bẹp bởi các công đoàn bởi công đoàn quốc doanh.

6- Các thỏa ước mậu dịch nên có điều khoản để ngăn ngừa việc các công đoàn do nhà nước hỗ trợ đè bẹp phong trào công đoàn độc lập.

Ngoài ra, thế giới cũng viện trợ  cho Việt Nam bằng nhiều cách. Lao Động Việt đề nghị tái xét và điều chỉnh để bảo vệ quyền lao động. Cụ thể thì:

7- Better Work Vietnam đổi mục đích lại để phát huy quyền công đoàn một cách rõ ràng và mạnh mẽ, kể cả đòi hỏi các công ty tham gia BWVN phải cho phép, phát huy, và bảo vệ các công đoàn độc lập tại công ty

8- Các đề án viện trợ đòi hỏi mọi công ty thầu phải cho phép, phát huy, và bảo vệ các công đoàn độc lập tại công ty.

Lao Động Việt gửi đăng

Phản hồi