WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bùi Hằng ‘tuyệt thực hơn 20 ngày’

3nguoi

Con trai bà Bùi Thị Minh Hằng mới đây kêu cứu về tình trạng sức khỏe của bà Hằng. Theo đó, bà Hằng đã tuyệt thực hơn 20 ngày trong trại giam và hiện sức khỏe rất yếu.

Bùi Trung Nhân cho biết: “Hiện nay, trại giam Gia Trung- Pleiku ( Nơi giam giữ mẹ tôi) đã tịch thu hết quần áo mà mẹ tôi mang theo từ trại tạm giữ Đồng Tháp vì lý do mẹ tôi không chấp nhận mặc quần áo có đóng dấu ” Phạm Nhân” thay vì ” Tù Nhân Chính Trị” .

Bên cạnh đó, trong phòng ở nơi giam giữ, mẹ tôi đã gặp phải những áp lực, cũng như sự sinh sự từ phía những người tù nhân bị giam cùng, đã suýt nhiều lần xảy ra xô xát trong phòng giam”.

Theo gia đình, trại giam đã cố tình ép buộc, cô lập bà Hằng, gây ra tình trạng xô xát với các phạm nhân khác để tìm cách phạt cùm bà Hằng.

Bà Hằng được cho là đã tuyệt thực từ hôm 2/4 nhằm phản đối những quyết định của trai giam. Gia đình bà Hằng trong thời gian này cũng không được thăm nuôi, gặp gỡ.

Các con của bà Hằng khẩn thiết kêu gọi sự quan tâm của mọi người và các tổ chức nhân quyền về tình trạng sức khỏe rất yếu của bà.

Đây là lần thứ 2 bà Hằng bị bắt giam dài ngày. Lần trước, trong gần 1 năm ở trại Lộc Hà, bà đã nhiều lần tuyệt thực và đã bị mất đi hơn 20kg so với lúc trước khi bị bắt.

Bùi Hằng hiện đang bị tù giam với mức án 3 năm. Phiên phúc thẩm diễn ra hôm trung tuần tháng 12/ 2014 đã tuyên y án sơ thẩm cho bà. Cùng bị kết án trong vụ này còn có ông Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng tù giam; bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  2 năm tù giam.

© Đàn Chim Việt

Phản hồi