WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vài suy nghĩ qua Hội nghị Việt kiều 26/11/09 ở Hà nội và Nghị Quyết 36

II- Hội nghị Việt kiều

Gọi đúng tên là Hội nghị Người Việt ở nước ngoài tổ chức lần đầu tiên tại Hà nội, từ ngày 20-22 tháng 11 năm 2009. Hội nghị này là một bước mới quan trọng trong quá trình thi hành Nghị Quyết 36 tập hợp người Việt ở nước ngoài trên toàn thế giới .

Sau 5 năm ban hành Nghị Quết 36 (tháng 3/2004), Hà nội kiểm điểm thành quả của chính sách chiêu dụ Việt kiều, từ những vụ nổi cợm như vụ nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng thống của Chánh quyền Miền nam cũ, vụ Nhạc sĩ lớn Phạm Duy của nghệ sĩ hải ngoại, vụ Thiền sư Nhất Hạnh, một lãnh tụ bề thế của một hệ phái Phật giáo hải ngoại, vụ Trại Hè Việt nam từ 17-07 đến 05-08-2009 qui tụ thanh thiếu niên trên 11 Tỉnh thành từ Bắc vào Nam, vụ Đại Hội thành lập Hiệp Hội Doanh nhân Việt nam ở nước ngoài từ 09 đến 10 tháng 08-2009 tại Hà nội, đến Hội Nghị Việt kiều San Francisco, từ ngày 08-09-2009, vinh danh một số Việt kiều về Việt nam làm ăn từ  ít lâu nay là “tiên tiến”, …nhận thấy t1ât cả đều không có gì đáng lấy làm phấn khởi cho lắm. Đó là lý do đã thúc đẩy Hà nội quyết định tổ chức thêm Hội Nghị người Việt ở nước ngoài vào tháng 11 năm 2009 tại Hà nội (5).

1/ Chuẩn bị tư tưởng

a – Vai trò quan trọng của Cộng đồng người Việt hải ngoại

Vì tầm vóc quan trọng của Hội nghị qui tụ người Việt hải ngoại trên qui mô toàn thế giới, Ts Dương văn Lượng (6), thuộc Viện Khoa Học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng Hà nội, trên Tạp Chí cộng sản (điện tử, tháng 8-2009), chủ trương kêu gọi tăng cường vận động người Việt nam ở nước ngoài “tham gia xây dựng đất nước trong thời kỳ mới và làm cầu nối cho mối quan hệ giữa các nước sở tại với Việt nam”. Ông nhận định và đánh giá cao Cộng đồng người Việt hải ngoại. Hiện nay, theo nhiều nguồn tin, có gần 4 triệu người Việt nam đang sinh sống ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong số đó có hơn 80 % sinh sống ở các nước phát triển. Đại bộ phận người Việt ở nước ngoài tới nay đều có đời sống ổn định và hòa nhập vào xã hội nơi cư trú. Thế hệ 2 có nhiều người đã bắt đầu tham gia vào chính trường của nước sở tại từ chức vụ Dân cử địa phương, Dân cử  liên bang tới chức vụ quan trọng của Hành pháp như Thứ  trưởng và Bộ trưởng .

Về chất xám, trong Cộng đồng người Việt hải ngoại có nhiều trí thức trình độ học vấn và chuyên môn cao. Một số người giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan nghiên cứu khoa học, xí nghiệp lớn, tổ chức quốc tế như Ngân Hàng thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, …Theo ước tính, Cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay có tới 400 ngàn người có trình độ Đại học và trên Đại học. Họ được đào tạo trong môi trường khoa học tân tiến, nhân bản, có nhiều kinh nghiệm trong nghiệp vụ khoa học, quản lý kinh tế, kinh doanh và hành chánh cao cấp. Họ còn có mối quan hệ rộng rãi với các cơ sở khoa học, kinh tế ở nước sở tại và trên trường quốc tế .

Trước sức hấp dẫn của Cộng đồng người Việt hải ngoại, ông Dương văn Lượng bày tỏ ngay chủ trương của Nhà nước và Đảng cộng sản là kêu gọi người Việt hải ngoại hãy giữ “vai trò cầu nối để Nhà nước Hà nội mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực trên thế giới vì Cộng đồng người Việt hải ngoại là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của đảng và Nhà nước”.

Nỗ lực của ông Dương văn Lượng vận động người Việt hải ngoại với những lời đường mật về hợp tác với Nhà nước xây dựng đất nước, nhưng người Việt hải ngoại thừa hiểu trong thực tế Đảng cộng sản chỉ muốn móc túi và chắt óc người Việt hải ngoại cho mục tiêu duy nhứt là phục vụ quyền lợi của phe nhóm hiện đang cầm quyền mà thôi. Vai trò cầu nối của người Việt hải ngoại trong việc thực hiện ngoại giao cho thấy Hà nội vừa thiếu khả năng ngoại giao, vừa tự làm mất lòng tin với các quốc gia bạn vì bản chất lật lộng mà Chánh quyền không bao giờ biết tôn trọng những điều đã cam kết như  các Hiệp ước, Công ước quốc tế. Thật ra “cầu nối” ở đây còn có nghĩa là nhờ người Việt hải ngoại với những quan hệ quan trọng của họ trong kỹ thương, chính trường, mời mọc người ngoại quốc tới Việt nam đầu tư hoặc đem lại cho Việt nam những chương trình viện trợ béo bở. Điều này, chánh quyền ít làm được hoặc thường gặp nhiều khó khăn vì tai tiếng tham nhũng làm nản lòng các quốc gia có thiện chí.

b – Nỗ lực thi hành NQ 36

Về mặt tuyên truyền ngoại vận, ông Dương văn Lượng thấy ngay Cộng đồng người Việt hải ngoại có nhiều lợi thế để quảng bá hình ảnh đất nước Việt nam với thế giới.

Đúng như  ông Dương văn Lượng thấy là người Việt hải ngoại có nhiều lợi thế để quảng bá hình ảnh Việt nam ra nước ngoài. Và họ đang làm rất tích cực. Họ tố cáo đảng cộng sản dùng công an và quân đội đàn áp dân chúng biểu tình chống nhà cầm quyền cướp đoạt tài sản của họ, đàn áp thanh niên, sinh viên biểu tình chống Tàu xâm phạm lãnh thổ và biển, tố cáo Đảng dùng Tòa án và Công an đàn áp những người yêu nước chân chánh đòi thực thi dân chủ bằng những bản án tù. Cụ thể, không kể 13 bản án trước năm 2009, những phiên Tòa từ cuối năm 2009 và đầu năm nay xử 17 nhà dân chủ trẻ lảnh 80 năm tù và hơn 50 năm quản chế. Ngoài hình ảnh hoen ố thường xuyên vế nhân quyền, Hà nội còn nổi bật những vụ tham nhũng cấp Nhà nước liên hệ trực tiếp với nước ngoài như vụ PMU 18, vụ PCI với Nhựt bổn, …Còn “diễn biến hòa bình” mà ông Lượng đề cập tới là hiện tượng đáng vui mừng vì đông đảo đảng viên phản tỉnh về sự lương thiện, về địa vị con người, về quyền lợi đất nước, đến nay đã trở thành trầm trọng đến nỗi Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng và Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Khoa giáo Trung Ương, đã phải than vãn rằng có nhiều đảng viên cao cấp “nhạt lý tưởng, nhạt niềm tin” (7) không còn sốt sắng làm nhiệm vụ. Những người bị ông Dương văn Lượng gọi là “thế lực thù địch bạo loạn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa” là những người đòi hỏi thực thi dân chủ ở Việt nam một cách ôn hòa. Nếu họ có đòi hỏi bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa thì cũng công bằng, hợp lý bởi vì chế độ xã hội chủ nghĩa, chẳng những là một bế tắc cho phát triển đất nước, theo đuổi chánh sách độc tài toàn trị thường xuyên đàn áp nhân dân, vô cảm trước những đau đớn của nhân dân, chấp nhận lệ thuộc Tàu vì quyền lợi phe cánh cầm quyền, mà quan trọng hơn hết đó là một chế độ hoàn toàn không do nhân dân chọn lựa. Một chế độ không chính thống nên không được lòng dân, mà người cầm quyền cũng khinh dân. Ông Dương văn Lượng chủ quan nghĩ rằng chính sách đối ngoại mở rộng cùng với đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của đảng và Nhà nước mà trực tiếp là Nghị Quyết 36/NQ-TW, ngày 26-03-2004, của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài chính là những động lực để Cộng đồng người Việt nam ở nưóc ngoài ngày nay có xu hướng gắn bó hơn với quê hương, đất nước.

Thật tình thì không có người Việt nam nào quên đất nước. Họ còn giữ  khoảng cách với đất nước của họ chỉ vì họ không chấp nhận cái chế độ cộng sản đang cai trị đất nước của họ mà thôi. Chẳng những không quên đất nước, họ còn xác nhận Việt nam vẫn là đất nước của họ, chớ không phải riêng của Đảng cộng sản. Chánh quyền cộng sản cai trị Việt nam ngày nay không do nhân dân chọn lựa, trái lại đó chỉ là một thứ ngụy quyền dùng bạo lực và dối trá để cai trị (8). Ông Dương văn Lượng biết rõ như vậy nên trong suốt bản báo cáo, ông luôn luôn nói “đất nước, quê hương, tổ quốc” mà hoàn toàn không thêm tĩnh từ “xã hội chủ nghĩa” theo sau những danh từ ấy như trước đây hoặc như khi phát biểu ở trong nước. Đừng quên cộng sản vì chủ trương dối gạt nên luôn luôn có hai cái lưỡi : họ nói chuyện với những người trong nội bộ hoặc với dân chúng trong nước khác hơn với những người Việt nam ở nước ngoài.

c – Từ Ủy Ban nâng lên Tổng Cục

Đảng cộng sản hiện nay phát động giai đoạn mới trong công tác nỗ lực thực hiện Nghị Quyết 36. Đảng chỉ thị các “cấp Ủy, Chính quyền, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm của đảng, Nhà nước coi người Việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt nam”.

Ông Dương văn Lượng trấn an người Việt hải ngoại rằng nhận thức của toàn đảng, toàn dân là “Tổ quốc Việt nam (nói chung, không thêm tĩnh từ xã hội chủ nghĩa) luôn chờ đợi và mở rộng vòng tay đón những người con xa xứ trở về, sẵn lòng tha thứ những ai đó một lần lầm lỡ, miễn sao họ luôn luôn thành tâm với quê hương, đất nước ….”

Nghe ông Duong văn Lượng nói “Nhà nước và Đảng sẵn sàng tha thứ những ai đó đã một lần lầm lỡ, … ”, chúng tôi nghĩ phải chăng ông Dương văn Lượng đang mắc bịnh tâm thần trầm trọng nên mới chủ trương tha thứ những người Việt hải ngoại đã “một lần lầm lỡ”? Người phải tạ tội và sám hối trước nhân dân để được nhân dân khoan hồng, tha cho tội chống nhân loại, tội làm mất đất, mất biển cho Tàu, tội tịch thu và cướp đất đai, ruộng vườn của nhân dân, tội đàn áp nhân dân lương thiện bằng Tòa án và Công an, chính là Đảng cộng sản Hà nội. Người mà ông gọi là một lần lầm lỡ, phải chăng đó là những người lính Miền nam? Nếu phải thì người lính Miền nam chỉ bắn giết người cộng sản trong lúc đánh nhau trong cuộc chiến xâm lược xảy ra trên lãnh thổ Miền nam. Tuyệt nhiên, lính Miền nam không đấu tố, chém giết đồng bào vô tội bằng đấu tranh giai cấp. Chính quyền Miền nam không bắt bớ, tra tấn, trù dập có hệ thống người dân phát biểu chính kiến của mình một cách ôn hòa vì ở Miền nam trước 75 có báo chí tư nhân, có nhiều hội, đoàn thể chính trị hoạt động công khai hợp pháp theo qui chế Hiệp hội và Chính đảng. Quyền tư hữu được luật pháp bảo vệ nên không có nạn bạo hành, cướp nhà, cướp đất của dân như đang xảy ra ở Việt nam sau 1975 mà đảng viên cộng sản là thủ phạm. Chúng tôi nhắc lại để ông Dương văn Lượng nhớ rõ Đảng cộng sản của ông vẫn là hiện thân tội ác đối với dân tộc Việt nam cần được nhân dân khoan hồng khi Đảng cộng sản biết thành tâm sám hối .

Đảng cộng sản Hà nội vì cùng ý thức hệ cộng sản nên tự nguyện làm theo Bắc kinh như, trong cuộc “cách mạng dân chủ”, đã tiến hành Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc từ năm 52-56 giết hại hơn 500.000 nông dân và cả đảng viên vô tội, trong đó giết tại hiện trường 172.008 người. Trong số này, ngày nay, nhà cầm quyền hà nội thừa nhận có 123 266 (71,6 %) là vô tội, đảng viên chiếm 40% (9) . Trong Vụ nhân văn giai phẩm, những trí thức và văn nghệ sĩ ưu tú như  Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hữu Loan, Trần Dần, Phùng Hoán, … bị hành hạ, trù dập cho đến ngày tàn, …Đỗ Mười rặp khuôn theo Tàu cải tạo công thương nghiệp, giết hại bao nhiêu tiểu thương tiểu chủ miền bắc ? Họ là những người làm ăn suốt đời đổ mồ hôi nước mắt tạo dựng nên sự nghiệp gia đình một hôm bị cướp sạch trắng tay, bản thân còn bị trù dập thảm hại, đi đến tự tử .

Sau 30-04-75, trong Miền Nam, Đảng cộng sản một lần nữa đánh tư  sản mại bản, tiếp theo đánh tư  sản dân tộc tơi bời, những người trước đây từng nhiệt tình ủng hộ kháng chiến, ủng hộ Mặt Trận Giải phóng Miền nam, và đuổi người dân đi kinh tế mới, cướp sạch sự nghiệp của họ. Trước những hành động đẫm máu này đối với nhân dân, Đảng cộng sản đã tự thừa nhận sai lầm. Điều mĩa mai là những nhà lãnh đạo đã từng chủ trương đánh tơi bời giai cấp tư  sản trước đây, phá hủy sức sản xuất của xã hội trên cả nước trong mấy năm liền, thì ngày nay do tham nhũng vô bờ bến, cướp của công và trấn lột nhân dân trở thành những nhà tư bản đỏ giàu sụ, thậm chí có người trở thành tỷ phú đô-la. Những người này đáng đền tội trước Tòa Án nhân dân. Xử tội xong những tên ác ôn này, Đảng cộng sản và Nhà nước còn phải thành tâm tạ tội và sám hối trước nhân dân. Tại sao ông Dương văn Lượng  không đề cập đến những trường hợp này?

Chúng tôi nghĩ ông Lượng “tăng cường công tác thông tin đối ngoại để tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài, tăng cường đầu tư cho các chương trình dành cho người Việt nam ở nước ngoài như  đài phát thanh, TV, báo chí, Internet, …đổi mới nội dung, hình thức và kỹ thuật của các chương trình này cho phù hợp với nhận thức, tâm lý, tình cảm, hoàn cảnh của bà con đang sinh sống ở nước ngoài” cũng chỉ vô ích thôi vì người Việt nam ở nước ngoài hiểu rõ hay đã từng thể nghiệm bằng máu và nước mắt lời kêu gọi đoàn kết của cộng sản từ 1945 . Vẫn thấy chưa đủ, ông còn thúc đẩy phải nghiên cứu vận dụng nhiều hình thức thích hợp hơn những lời giải thích chính sách theo NQ 36 để tuyên truyền, vận động người Việt nam ở nước ngoài “thông qua tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh về đất nước , …các hoạt động từ thiện, du lịch, sinh hoạt khoa học, và sinh hoạt các nhóm ngay trong cộng đồng người Việt nam hải ngoại”.

Người Việt nam ở nước ngoài nếu thật sự là một bộ phận dân tộc không thể tách rời, thì tại sao Đảng cộng sản và Nhà nước không cho họ cùng làm những công tác như  ông đã nêu ra trên đây: cho họ đem về Việt nam sách báo, phim ảnh để giao lưu văn hóa, văn nghệ, cho họ tổ chức những buổi hội thảo về tình hình đất nước trước hiểm họa mất nước cho Tàu, cho họ nói chuyện về kinh tế thị trường, về dân chủ, về đa đảng, về những quyền tự do căn bản của nhân dân theo tinh thần phổ cập của LHQ. Nếu nhân dân trong nước không thích, không hưởng ứng, tẩy chay vì đó là những thứ văn hóa “đồi trụy”, thì họ tự nhiên dẹp bỏ, không làm nữa .

Tại sao đối với người Việt nam ở nước ngoài, ông Lượng vẫn muốn họ chỉ biết tiếp thu những gì ông đem tới, mà không hề muốn trao đổi, có qua có lại? Đảng cộng sản đã đến Việt nam không như những dòng tư tưởng khác, dân chúng không có quyển chọn lựa, mà phải cam tâm chấp nhận để sống còn. Đảng cộng sản cầm quyền cũng không do dân chúng ủy nhiệm. Vì mất quyền căn bản đó, một bộ phận dân tộc đã bỏ nước ra đi để tìm lại cho mình, gia đình một đời sống tự do. Nay họ không thể dễ dàng cuối đầu chấp nhận sự tuân phục vô điều kiện với cái Đảng cộng sản và Nhà nước đã liên tục gây đầy dẫy tội ác với đồng bào của họ được .

Người Việt hải ngoại, chúng ta đừng coi thường chính sách tuyên truyền, vận động người Việt nam hải ngoại của Ủy Ban về người Việt nam ở nước ngoài. Hiện nay, Ủy Ban này đã được nâng lên thành Tổng Cục thuộc Bộ Ngoại giao theo chỉ thị số 19/2008/CT – TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 08-06-2008 (10) để “ phát huy vai trò chuyên trách, phối hợp với các Bộ Văn Hóa, BộThông tin, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức xã hội trong cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài ”  chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là chinh phục trọn vẹn cộng đồng người Việt nam hải ngoại về với Đảng và Nhà nước, để chỉ phục vụ riêng cho quyền lợi của đảng cộng sản .

Ông Dương văn Lượng thiết tha ve vảng để chiêu dụ người Việt nam ở nước ngoài hãy mang tiền của, sự hiểu biết về Việt nam đầu tư, giúp nước, nhưng thực ra là để giúp phe cánh cầm quyền thêm vững mạnh lâu dài, nhưng đồng thời ông cũng không quên đề cao “cảnh giác, ngăn ngừa kẻ địch kích động gây chia rẽ, chống phá Việt nam”, phát huy các “lực lượng tiến bộ, yêu nước trong Cộng đồng người việt nam ở nước ngoài” để “ngăn ngừa và làm giảm bớt mức độ nguy hiểm của các âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt nam từ nước ngoài hướng về Việt nam”.

Khi ông Dương văn Lượng nêu lên vấn đề về những “kẻ gây chia rẽ”, thì ông có hiểu chính ông mới là người gây chia rẽ khối người Việt nam ở nước ngoài nhằm làm giảm bớt sự chống đối chế độ Hà nội? Ai “chống phá Việt nam”? Những người Việt nam thật sự yêu nước đều muốn đóng góp ý kiến và của cải để xây dựng đất nước, để đất nước đừng quá tụt hậu so với các nước láng giềng trong lãnh vực kinh tế, chánh trị, xã hội, giáo dục, y tế, …Thì tại sao ông Lượng lại bảo họ là những người chống phá Việt nam? Ngoài ra ông Lượng còn cho rằng những người hưởng ứng chánh sách của chế độ Hà nội là “lực lượng tiến bộ”. Nhưng thật ra những người này chỉ là những người thiếu suy nghĩ, đi ngược lại trào lưu dân chủ, tự do của thế giới ngày nay, đó chính là những người phản động .

Ghi chú

(5) Thông Tin số 49/2009, trang 36, Hannover, Đức

(6) Dương văn Lượng, “Tăng cường vận động Người Việt nam ở nưóc ngoài tham gia xây  dựng đất nước trong thời kỳ mới”, Tập Chí Cộng sản điện tử, số 16 (184), 8/2009 . Những phần kế tiếp liên hệ tới ông Dương văn Lượng đều trong tài liệu này .

(7) Bùi Tín, Thông Tin số 49/2009, trang 38, Hannover, Đức

(8) Võ Nhơn Trí, Việt nam cần đổi mới thật sự, trang 142, Đông Á, 2003, Canada, trích Soljenitsyne, nhà văn Nga, giải Nobel văn chương: “Bạo lực chỉ có thể che dấu bằng dối trá, dối trá chỉ có thể duy trì bằng bạo lực ” và ông đưa bình luận vào thực tế việt nam: “Bạo lực cách mạng được nâng lên thành thể chế. Dối trá của đảng và Nhà nước đối với nhân dân được nâng lên thành quốc sách. Hai hiện tượng này có quan hệ gắn bó hữu cơ gắn bó mật thiết với nhau ” .

(9) Lịch sử Kinh tế VN 1945-2000, do Viện Kinh tế VN xb, Hà nội, trích theo Viễn Tượng Việt nam, số 10, 7/2008, Paris.

(10) Nguyễn Tấn Dũng, có thể đọc tại : thuvienphapluat.com

Pages: 1 2 3 4

7 Phản hồi cho “Vài suy nghĩ qua Hội nghị Việt kiều 26/11/09 ở Hà nội và Nghị Quyết 36”

 1. Andrew Nguyễn says:

  Nên hiểu danh từ Việt kiều ngày nay có hai loại: loại Việt kiều miền nam và Việt kiều miền bắc. Đừng có nên ` nẫn nộn` với nhau.

 2. phuc hong says:

  theo thien nghi cua toi…viet kieu cang ve nhieu bao nhieu…nhung ten csvn thoi nat va ngu xuan cang run so bay nhieu,do la quy luat…nguoi van minh va nhung ten csvn man ro va moi ro,tat nhien trong do cung co nhung ten viet kieu luu manh ,khong the tranh khoi…nhung ten luu manh va co hoi thi la nhung ten no to va nang sang nhat..nhu nhung con roi…

 3. Trần-Huỳnh says:

  Chỉ cần nhắc lại vụ Bộ ngoại-giao Hà-nội áp-lực để Mala và Indonesia huỷ-hoại những bia lưu-niệm của người Việt tỵ nạn thì đã biết tâm-điạ ty-tiện của bọn cầm-quyền Việt-cộng rồi.

 4. vananh says:

  đối với cs,thủy tổ lòai người la khỉ già..nên cs thích làm trò khỉ..ai hơi đâu mà quan tâm đến bọn khỉ gìa đỏ đít ..thây kệ chúng nó..chỉ có khỉ mới giao du với khỉ…do đó,đám vịt kìu đó cũng tòan là khỉ hay sắp mọc lông che kín thân thể để trở thành khỉ va làm rặt những trò khỉ rẻ tiền ..do đó đừng có để ý đến chúng nỏ kẻo chúng lại tưởng bở là được thiên hạ aí mộ nên cứ vác mặt lên

 5. Nhật Lan says:

  Biết nói gì đây ? Khi mà tại VN các bác vixi vẫn cứ tiến hành việc dâng hiến tổ quốc VN cho bá quyền ! Vụ Tây Nguyên chưa đủ nguội thì vụ cho mướn ( không phải trả tiền mướn) để tixi toàn quyền phá rừng với hợp đồng (giả tạo) dài 50 năm …Phá rừng, không phải là chỉ mất đi nguồn lâm sản, mà không còn sức cản nước mưa cho ngấm sâu xuống đất mà làm cho nước chảy vô tội vạ, làm gây lụt lội mà đất lại bị khô cằn, dưới đồng bằng cạn khô sinh khí, còn gì là chăn nuôi, trồng trọt ? 50 năm, “người lạ ” sanh sôi nẩy nở trên đất nước của ông cha chúng ta…còn mảnh vụn đất nào cho người VN sanh – sống nhỉ ? VN đang bị khóa chặt tay chân, biển thì do “Người lạ ngăn cấm , tàu kiếm cá VN thì bị “tàu lạ” húc chìm, đất ruộng, vườn thì bị “thợ thuyền lạ” đào xới hủy hoại hoa màu để kiếm aluminium . Thậm chí quyền ăn nói cũng bị “Lệnh lạ” bịt miệng và vu cáo “tội trạng lạ” để kết tội ,giam tù ! Không biết rằng năm “Hổ dữ” này những thứ “lạ đời” kia có chấm dứt được chưa , để cho hơn 86 triệu sanh mạng có được chút “sanh lộ” mà sống không đây chớ !
  Trông mong cho NVHN làm được gì giúp cho đồng bào trong nước…thì được nhà nước ưu ái đưa những đoàn văn nghệ qua trình diễn chiêu đãi những khúc ruột ngàn dặm sẽ háo hức về VN để hưởng thụ …( vì nhà nước cần ngoại tệ ) !
  Một quốc gia mà không sản xuất được gì để trao đổi với các nước thành viên WTO lại chỉ nhắm vô những thứ hào nháng để dễ xin xỏ, thu gom bằng cách quảng cáo “ăn chơi hưởng thụ lạ” do một số việt kiều không đáng kể về nước đi riễu kiếm thú ăn chơi (lạ) thì đâu phải là cách kích thích kinh tế lâu dài ?! Rõ chán !

 6. lotxac says:

  Con nguoi của tôi troì sinh ra CÁI TÍNH là khi đã không chấp nhận CON ĐUÒNG BÁT ĐI = CON ĐUONG BI-ĐÁT thì không bao gio ngoảnh mặt lại mà nhìn cái BẢN MẶT lùa bịp của CSVN ” HOA BINH HOA HOP,HOA GIAI DAN TOC “.

 7. Nghị quyết Ba Sáu kiểu Vịt kiều
  Cậu ấm mọi thời hỡi cô chiêu
  Học bổng nhậu xong hàng ăn quịt
  Đất lành chim đậu tấm thân Kiều
  Ả phải bán mình vì chữ Hiếu
  Cô cậu cháo tiểu óc căng kiêu
  Nay thêm Nghị quyết sờ trúng tủ
  Áo gấm về làng cỡi ngựa cái tiểu yêu !!!

  Nguyễn Hữu Viện

Leave a Reply to Trần-Huỳnh