WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chưa thấy “sự cần thiết khách quan” ư?

Trả lời phỏng vấn trong chuyến công du Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một câu lập tức thu hút dư luận: Hiện ở Việt nam, xã hội ổn định, phát triển đạt kết quả, đời sống nhân dân được cải thiện, đất nước đang đi lên, quốc hội ngày càng dân chủ, chế độ một đảng vẫn là hiệu quả nhất. Ông kết luận: riêng tôi, tôi nghĩ không phải nhiều đảng thì nhiều dân chủ, tôi chưa thấy sự cần thiết khách quan cần phải có chế độ đa đảng.

Lời phát biểu này của ông Nguyễn Phú Trọng  thực ra chỉ là nhắc lại một câu của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 20 năm trước, đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 2 năm 1990.

Ông Linh đã viết:” Về nguyên tắc, Cộng sản và Đa nguyên đa đảng không loại trừ nhau. Liên xô trước đây, Việt nam trước đây đã từng Đa đảng.  Nhưng trong điều kiện Việt nam hiện nay cũng như trong tương lai, KHÔNG CÓ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN  nào để tạo dựng nên các đảng phái chính trị đối lập…”

Câu nói của ông TBT thuở ấy đã được Hà Sĩ Phu vạch rõ là ngụy biện từ cách nay mười mấy năm rồi (Thư viện Hà Sĩ Phu, http://hasiphu.com/ll3.html , Phần IV : Đổi mới là tự vượt qua mình).

Không chấp nhận đa đảng vì không thấy có sự cần thiết khách quan, đó là “luận cứ” cơ bản, có vẻ tôn trọng khách quan, để Đảng CSVN bảo vệ quyền lãnh đạo tuyệt đối, rõ ràng không phải của riêng ông Nguyễn Phú Trọng. Ở cương vị phải bảo vệ nguyên vẹn sự lãnh đạo của Đảng thì khó lòng có thể nói khác !

Tính chất không chính đáng của lập luận này là ở chỗ: chính người của Đảng độc quyền lại nói rằng ngoài Đảng của mình ra không cần có đảng nào khác, thì đấy là ý kiến rất chủ quan nhưng lại làm như căn cứ theo “nhu cầu khách quan”.Vậy trong bối cảnh rất mới của thế giới hôm nay, hãy nghiêm túc xem thử đã có “sự cần thiết khách quan” phải xét lại nền chính trị mác-xít độc đảng hay chưa?

Trong điều kiện một đảng đã nắm quyền tuyệt đối từ rất lâu, ý kiến một chiều đang làm chủ xã hội, muốn biết “nhu cầu khách quan” thế nào thì phải khảo sát xã hội một cách chân thực, phải hỏi những người ngoài Đảng, những người có ý kiến khác với Đảng, những người là nạn nhân của tình trạng tham nhũng và phi dân chủ mà chế độ độc đảng tạo ra, những người chỉ vì yêu nước và phê phán hậu quả của đảng độc quyền mà bị trừng trị, phải hỏi đông đảo dân chúng Việt Nam (với điều kiện được phát biểu tự do)… Xin thưa, những tiếng nói phản biện đã rất nhiều, nhưng đối với các quan chức của Đảng thì những tiếng nói ấy hoàn toàn không phải là “sự cần thiết khách quan” từ trong dân chúng, bởi quý vị đã đẩy những ý kiến ấy ra ngoài phạm vi dân chúng, quy thành “những luận điệu sai trái và thù địch”.

Cứ cho rằng những ưu điểm xã hội ổn định và đang có tiến bộ như ông Chủ tịch Quốc hội kể ra là có thật, nhưng còn một lô vấn đề ở mặt trái, còn những vấn nạn như tham nhũng, nạn không dân chủ trong Đảng và trong xã hội, nạn mua quyền bán chức, nạn dối trá và suy đồi đạo đức, nạn đổi biên cương và tài nguyên đất nước để thu lợi riêng nhất thời (mà dân chúng không ai ngăn cản được), nạn đưa đất nước trở lại vòng tay của kẻ xâm lược truyền kiếp ở một số người nào đó, nạn làm cho dân tộc bị tủi nhục…, tất cả những tha hóa do quyền lực bị tập trung và độc chiếm mà ra, dân cũng trở thành một thứ “dân bù nhìn”, thì sao?

Những vấn nạn ấy gây ra chính do tình trạng độc đảng, phát xuất từ lý thuyết “chuyên chính vô sản” (một lý thuyết đến nay đã bị vượt qua) cho thấy nhu cầu phải có nhiều hơn một đảng để dân chọn lựa đã là nhu cầu cấp thiết trước mắt. Nhu cầu khách quan này chẳng những đã có mà đã tích lũy, đang tồn đọng, dồn nén như một “nút cổ chai” đòi được giải tỏa để lưu thông. Còn như nói có nước nhiều đảng vẫn không dân chủ thì câu trả lời quá đơn giản: đa đảng dứt khoát là một điều kiện cần, nhưng không phải là điều kiện đủ, cần những nhân tố khác nữa.

Không thể cứ một mặt “bóp chết” sự xuất hiện của bất cứ tổ chức nào có thể cạnh tranh với mình, rồi một mặt lại bảo: đấy ngoài đảng của tôi ra có thấy xuất hiện lực lượng nào có khả năng đâu?

Tóm lại, thật nực cười khi một THỦ PHẠM lại nói thay NẠN NHÂN một cách “khách quan” rằng tôi thấy cứ như thế này là hợp lý rồi, là tốt nhất rồi! Nạn nhân lớn nhất ở đây chính là toàn dân tộc và vận mệnh đất nước.

Ta chưa cần phê phán sự cố thủ quyền lực mà hãy cười cho sự kém minh mẫn của người nói, đánh tráo chủ quan thành khách quan, bởi người nói lại chính là người đang nắm quyền lực.

Không có cái thứ hai, thứ ba để đối chứng mà cứ tự tiện kết luận “chế độ một đảng vẫn là hiệu quả nhất” thì mọi khoa học đành chịu thua.

Có ai đó trên một trang mạng nào đó đã mạnh dạn mô tả tình trạng quyền lực “cùng đinh lưu manh cấu kết với trí thức nửa mùa”, nói như thế có hơi sỗ sàng nhưng cũng thật đáng cho nhau… đau lòng – bình tâm , suy nghĩ, bởi thuốc đắng mới mong dã tật.

© V.Quốc Uy

© Đàn Chim Việt Online

3 Phản hồi cho “Chưa thấy “sự cần thiết khách quan” ư?”

 1. phuc hong says:

  chi co nhung ten luu manh tham lam va dan don va nhung ke vo hoc ,cung co the noi duoc nhu Ong NPT, CHU TIT QUOC HOI VN…

 2. van nguyen says:

  Đọc lời phát biểu của Chủ Tịch Nguyễn Phú Trọng,quả thật chẳng ai muốn góp ý vì nó vô duyên,tẻ nhạt thế nào ấy, không ngang tầm với một nhà chính trị có tầm vóc quốc gia.Ông nói dối.đến trơ trẽn.Thôi thì cũng nói vời ông vài lời cho có.Đã từ rất lâu,” Đảng Ta ” đã công khai thừa nhận xã hội gồm nhiều thành phần “sống chung ‘hoà bình”. Cho đến nay Đảng Ta vẫn còn là Đang của Giai Cấp Vô Sản ,Đảng của Giai cấp Công Nhân ??Thế thì làm sao Đảng Ta ”đấu tranh” cho quyền lởi của các thành phần khác ?Bằng cách nào các thành phần khác bảo vệ quyền lợi riêng của mình ??THôi thì mãi mãi trông đợi Đảng Ta bảo gì làm nấy ?cho gì hường nấy sao ??Nghĩa là bàn dân thiên hạ mãi mãi làm nô lệ cho Đảng Ta sao ?Làm nô lệ cho Ông Trọng ,ông Triết ,ông Dũng sao ? Cứ cho rằngÔng Trọng từ giai cấp bần cố ,hay ít ra ông đã ”dầu hàng giai cấp bần cố rồi .nay nhay lên chủ nhân, chức cao quyền trọng thì bắt trăm họ phải phục vụ cho ông cho các ông các bà Đảng Ta ..sinh phúc sinh đức,thương thì các thành phần khác được nhờ, ghét thì đành chịu .Góp ý với ông Trọng, thì phải dùng ngôn ngữ ”bình dân”,sách vở ly thuyết e ông không muốn tiếp thu , lại ghép tôi phản động, thế lục thù địch …,chống nhà nước,vi phạm luật pháp …..

 3. Tran_Hung says:

  Thật ra ông Trọng phát biểu như vậy không phải là không có lý . Các quốc gia có tốc độ phát triển mạnh nhất trên thế giới trong thời gian 40 năm qua, nay đã trở thành con rồng, con hổ về kinh tế đều trải qua môt giai đoạn quá độ của chính thể độc đảng .
  Thế nhưng Việt nam trong suốt thời kỳ quá độ này bị một tầng lớp quan liêu lãnh đạo đầy bất công, tham nhũng, tham ô, hối lộ, cửa quyền, ngang tàng, phách lối, kém đạo đức … tạo ra một thế lực nguợc chiều làm triệt tiêu sức phát triển của đất nuớc .
  …..
  Truớc đây tôi đã cổ vũ cho chính sách độc đảng trong giai đoạn quá độ và hy vọng sau một thời gian tích luỹ thì Việt nam sẽ buớc ra khỏi bóng đêm của đói nghèo và tụt hậu . Nhưng thực tế xã hội Việt nam cho thấy mọi hy vọng chỉ là hư ảo, tự đánh lừa mình, đánh lừa mọi nguời . Cả guồng máy lãnh đạo không kiếm ra đuợc một tiếng nói chân thực, khí phách như Chu Văn An để cảnh cáo đám tham. Cái thực trạng hùa nhau lại thành bè thành đảng, bao che nhau, chống đỡ cho nhau để bòn rút tài sản quốc gia, chiếm đoạt đất đai của dân, ăn chặn ăn đút là tình trạng phổ biến, không nguời dân nào không biết . Cái tai hại hơn là tạo ra thế hệ tuong lai lấy sự giàu sang bằng con đuờng phi pháp làm guơng sáng cho họ noi theo, coi đó là đạo đức thời thuợng, là lẽ sống ở đời .

  Đạo đức xã hội, văn hoá dân tộc ngày càng xuống dốc nhưng luôn luôn đuợc che đậy bằng các cung từ mỹ miều, lễ hội loè loẹt nhưng rỗng tuếch .

  Đến hôm nay thực sự tôi đã hết kiên nhẫn .
  Nếu đã không tạo đuợc xã hội độc đảng quá độ thì chấp nhận một thể chế dân chủ đa đảng như Phi, như Thái . Tuy không huớng hết đuợc nội lực dân tộc vào những nghanh kinh tế mũ i nhạn như Trung quốc, Taiwan, Han quốc , Singapore … thì cũng tránh đuợc một đám sâu mọt đông đảo, béo tròn .

  Thân mến

Phản hồi