WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

LS Trần Vũ Hải đề nghị QH giải thích điều 69 của Hiến pháp

LS Trần Vũ Hải đề nghị UBTV Quốc hội giải thích Điều 69 Hiến pháp: Quyền biểu tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2011

KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN TRẦN VŨ HẢI

ĐỀ NGHỊ UBTVQH GIẢI THÍCH ĐIỀU 69 – HIẾN PHÁP

Kính gửi: ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (UBTVQH)

LS Trần Vũ Hải. Ảnh VNE

Tôi, Trần Vũ Hải, công dân của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), địa chỉ liên hệ tai: 81 phố Chùa Láng, Đống đa, Hà Nội và 227 đường Hùng Vương, Quận 5, T.p Hồ Chí Minh, hiện đang hành nghề luật sư.

Theo Điều 53 – Hiến pháp hiện hành của nước CHXHCNVN 1992 (“HP 1992”) “Công dân có quyền…tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, …”

Với tư cách công dân của nước CHXHCNVN, tôi xin kiến nghị UBTVQH thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Khoản 3, Điều 91 của HP 1992 “giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;”. Cụ thể, tôi đề nghị UBTVQH giải thích Điều 69-Hiến pháp 1992 “Công dân có quyền … biểu tình theo quy định của pháp luật.”.

Theo quy định của Điều trên và phù hợp với Điều 50-HP 1992, biểu tình là một quyền công dân cơ bản (quyền con người về chính trị), được tôn trọng ở Việt Nam.

Tuy nhiên, Quốc hội chưa ban hành Luật Biểu tình. Vậy tôi đề nghị UBTVQH giải thích, trong trường hợp Quốc hội chưa ban hành Luật Biểu tình, công dân Việt Nam có quyền thực hiện một quyền công dân cơ bản là quyền biểu tình không?

Quan điểm của tôi với tư cách một luật sư: trong trường hợp Quốc hội chưa ban hành Luật Biểu tình, công dân Việt Nam vẫn có quyền biểu tình vì đây là quyền công dân cơ bản (quyền con người về chính trị), được Nhà nước CHXHCNVN tôn trọng và bảo đảm theo Điều 50 Hiến pháp 1992. Để thực hiện quyền này, công dân chỉ cần thông báo công khai về mục đích và địa điểm biểu tình.

Tôi đề nghị UBTVQH sớm giải quyết kiến nghị này trong phiên họp UBTVQH lần thứ 41 (từ ngày 29 đến 30/6/2011) để công dân Việt Nam yên tâm thể hiện tinh thần yêu nước, thực hiện quyền biểu tình phản đối những chính sách và hành vi gây hấn, xâm phạm chủ quyền Việt Nam và ủng hộ những đường lối, hành động đúng đắn để bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích dân tộc của Việt Nam.

Trân trọng
Luật sư Trần Vũ Hải

(Kiến nghị đã được gửi tới UBTVQH hôm nay 29-6-2011)

 

Nguồn: Dân Luận

4 Phản hồi cho “LS Trần Vũ Hải đề nghị QH giải thích điều 69 của Hiến pháp”

 1. NGÀN KHƠI says:

  NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

  Một nhà nước không thể không có Hiến pháp. Còn hiểu Hiến pháp và tôn trọng Hiến pháp như thế nào lại là việc khác. Các nhà nước theo chủ nghĩa mác lê nin, hay ít ra cũng là một định hướng như thế, là các nhà nước đặc thù, không hề giống với các nhà nước theo kiểu khác. Nên yêu cầu của ls. Trần Vũ Hải phải chăng cũng mang tính đặc thù không kém ? Tức là nói vậy mà không phải vậy.

  NGÀN KHƠI

 2. Nhu Y says:

  Luật sư Hải chơi trò bắt bí Chính Quyền thật đáng khen là có sáng kiến hay, nhưng tôi tin là QH VN không dám đem ra thảo luận kiến nghị cuả ông LS đâu vì họ không biết thảo luận, giải thích như thế nào cho đúng ý của các ông vua mà lại đúng luật. Cho nên rồi họ sẽ cho qua, nói khác đi là họ lờ đi như là chưa nhận được kiến nghị cuả LS vậy. CS mà, họ là thế đấy, nên bà Ngô Bá Thành mới nói VN có một rừng luật, nhưng chuyên xài luật rừng. Bó tay

 3. Tran Giang says:

  Việc LS Trần cũ Hải đề nghị UBTVQHVN giải thích điều 69 của hiến pháp là một việc cấp thiết,hưũ ích. Tôi cũng tán thành, ủng hộ, và cảm ơn ông Hải. Việc đề nghị là trách nhiệm của một trí thức yêu nước , vì dân, còn nhà cầm quyền làm hay không chúng ta có nhiệm vụ theo dõi, giám sát. Những kẻ trộm cướp thường sợ những tiếng kêu, vì chúng thường lỳ lợm bí mật, lén lút.

 4. Công dân says:

  Hoan hô luật sư Hải .
  Nhưng mà chính phủ , quốc hội Việt nam đa số dạng lẫu thập cẩm , sống theo luật rừng thì làm sao đáp ứng kiến nghị của luật sư được .
  Đây là một hành động yêu nước của ông .
  Ta hãy chờ xem .

Phản hồi