WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thăng quân hàm đại tướng cho Bộ trưởng Công an

Bộ trưởng C. A Trần Đại Quang được thăng tướng

Bộ trưởng C. A Trần Đại Quang được thăng tướng


Theo trang web Chính phủ, sáng nay, 29/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng với Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.

Chủ tịch Sang nhấn mạnh, “đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Bộ trưởng Trần Đại Quang và lực lượng công an nhân dân nói chung”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, sẽ “tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân…”

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, ông Quang được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an cho nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2011-2016). Nhiệm kỳ của bộ trưởng bắt đầu từ tháng 8/2011.

Ông Quang sinh năm 1956.

Diễn biến mới nhất, ngày 24/12, Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng sĩ quan công an nhân dân cho 48 sĩ quan cao cấp. Trong số đó, có 14 thiếu tướng công an được thăng lên trung tướng và 34 đại tá được thăng lên thiếu tướng.

Hiện Việt Nam đang dự thảo thay đổi hiến pháp để việc quyết định thăng cấp cho lực lượng vũ trang thuộc quyền của chủ tịch nước. Việc này được đưa ra sau khi có dư luận về sự tập trung quá nhiều quyền lực vào tay thủ tướng.

Trong xu hướng gia tăng trấn áp và đề cao mối nguy hại của “diễn biến hòa bình”, lực lượng công an luôn được sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước.

Mới đây, ngày 17/12, tại Hà Nội, trong Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ông Dũng nói: “Năm 2012, lực lượng công an nhân dân đã (…) chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại, hoạt động kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch và bọn phản động; phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước…”

© Đàn Chim Việt

17 Phản hồi cho “Thăng quân hàm đại tướng cho Bộ trưởng Công an”

 1. VINH says:

  Qua cái chiến công … nhòm âm hộ phụ nữ vừa qua, thì Nhà nước ta nên …. thiết kế 1 cái mũ hình …ÂM HỘ để đội cho vị Bộ trưởng CÔN AN này, nhân dịp thăng quan hàm TƯỢNG ĐÁI cho NGÀI !

 2. Quê Hương says:

  Hàng rào bưng bít thông tin đã bị phá vỡ. Các lãnh tụ Ba Đình chỉ còn trông cậy vào Công An. Do đó mới có cái màn thăng cấp hàng loạt cho các sĩ quan Công An này. Ông Trương Tấn Sang muốn lôi kéo Công An về phe mình.

 3. Hoa Nhân Ái says:

  Năm Mới, Ngày Mới
  Không Gian Mới, Thế Gian Mới
  Thế Gian đầy dẫy Tin Mừng
  Khi còn người đã sa đà quá đổi vào tội ác, Ngày Tận Thế phải đến. Muôn loài phải chết, thế gian phải bị tận diệt?
  Không, không đâu, thực tế không có ngày tận thế. Tận thế chỉ có đối với những kẻ ác, vì khi ngày ấy dến, tất cả mọi loài gai độc, cỏ dại sẽ bị thiêu đốt bởi lửa từ Trời.
  Tận thế là biến động lớn lao sẽ xãy ra theo ý Đức Chúa Trời, tức Thiên Chúa, mọi kẻ ác sẽ bị trừng trị, để sau đó là một thế gian mới sẽ mở ra dưới sự cai trị của đấng từ ái, đấng Thánh Linh, con một của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chuộc, Đấng đã chết vì tội lổi con người và là Đấng sẽ trở lại trần gian để cai trị muôn loài.
  Có ai đã cứu chửa cho người mù sáng mắt trở lại được? Có ai là đã chửa cho người bị bại liệt đi đứng trở lại được? Có ai đã chửa cho người bị phong cùi sạch hết bệnh và trở lại hoàn toàn lành lặn? Có ai chết đi mà sống lại được? Chỉ có đấng Jesus Christ, đấng đã chết và sống trở lại giữa môn đồ của mình.
  Văn minh kỹ thuật tân tiến, người Âu, Mỹ chỉ tin những gì họ có thể kiểm chứng được bằng sự giúp sức của khoa học, và từ lâu người ta đã lập đền thờ Thiên Chúa, đền thờ Đấng Jesus Christ trên khắp Âu Châu, Hoa Kỳ, kể cả ở nước Nga. Đền thờ Thiên Chúa, đền thờ Đấng Christ cũng đã lan khắp nơi ở Phi Châu, Á Châu, Úc Châu. Chỉ những người theo Các Mác là không tin vì đầu óc họ quá đổi tối tăm!
  Các Mác là ai mà những người cộng sản tin quá đổi như thế? Thân thế của Các Mác, cuộc đời của Các Mác là một chuổi dài những thất bại. Các Mác không xứng đáng để cầm dép cho các thánh tông đồ, những con người thế gian đã theo cùng Đấng Christ, Đấng đã đến để cứu chuộc thế gian, Đấng sẽ trở lại để cai trị trần gian.
  Ai tin sẽ được sống an lành. Ai chẳng tin, cứ tiếp tục hành ác rồi thì tai họa sẽ chẳng cách nào tránh khỏi.

 4. Tôi yêu đất nước tôi says:

  Lời báo động cao nhất cho tất cả đồng bào VN trong nước!
  Đàn áp dân chúng, đồng bào, tìm diệt người yêu nước, kềm kẹp, thúc đẩy toàn thể nhân dân đi vào cách nô lệ của Trung cộng tàn ác dã man… những kẻ gọi là lãnh đạo cộng sản đang phạm vào những hành động tội lỗi ngút tận trời xanh! Tấn thảm kịch kéo dài hơn 50 năm của người Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng là những bài học vô giá mà người VN trong nước phải tránh cho bằng được, phải tránh bằng mọi giá! Đường vào ách nô lệ kinh hoàng của chế độ cộng sản Tàu thì có, nhưng ngày ra thì thăm thẳm và chất chồng chết chóc, đau thương, và đầy ác mộng!
  Toàn thể đồng bào VN, toàn thể đảng viên đảng cộng sản, toàn thể trí thức VN, toàn thể quân đội, tất cả những ai còn một chút thức tỉnh của lương tri trong lực lượng công an, toàn thể anh chị em trong bộ máy hành chính của nước VN hiện nay, hãy đứng hết dậy, đứng hết dậy, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ra khỏi ách cai trị dã man của Trung cộng ngay bây giờ, ngay hôm nay, không thể nào để trễ hơn được nữa! Không thể nào để cho những kẻ ngu dốt dẫn mình vào cõi chết bởi bàn tay kinh khiếp của cộng sản Trung Hoa!

 5. Lê Trần Nguyễn says:

  Quân Đội Nhân dân Việt Nam và lực Lượng Côn Ân đã xuất sắc trong nhiệm vụ đưa Việt Nam sáp nhập vào Trung quốc như ước nguyện của Hồ chí Minh. Ban thưởng hôm nay cho quân đội việt nam và côn an là thành quả của 70 năm mà Hồ chí Minh, Vỏ nguyên Giáp, Phạm văn Đồng đã gầy công xây đắp.
  Thiên Triều sẽ cho khắc tượng Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng và Vỏ nguyên giáp tại Thiên an Môn.

 6. Trúc Bạch says:

  “Đảng ta” đai diện cho đảng, nhà nước và nhân dân TQ tưởng thưởng cho đồng chí Trần Đại Quang và 48 đồng chí khác về những đóng góp tích cực của các đồng chí ấy trong nhiệm vụ chỉ đạo ngành CA tiêu diệt, trấn áp và khám phá các âm mưu gây mất tình đoàn kết truyền thống giữa hai đảng anh em của các Thế Lực Thù Địch đang làm ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng, củng cố và phát triển các cơ sở quân sự và hành chánh của chính phủ TQ trong vùng Tam Sa !

  Chủ Tịch Mao Trạch Đông muôn năm !

  Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp bán nước của đảng ta muôn năm !

  Đỗ Mười các đồng chí muôn năm !

Phản hồi