1 Phản hồi cho “Thông tin chính phủ”

 1. tt says:

  Chữ F này đã được ” bác” dùng từ lâu rồi, “bác” là người muốn thay chữ “PH” bằng chữ “F” và khi bác thành lập “chính fủ” thì đã bị người dân gọi bác là ” chú Fỉnh” trong câu thơ sau

  Chú Fỉnh” tôi rồi “chính fủ” ơi,
  “Chiến khu” đông lúa “chú khiên” rồi
  “Thi đua” sao cứ “thua đi” mãi
  “Kháng chiến” lâu rồi “khiến chán” thôi !!!

  Bây giờ bọn chú Fỉnh đàn em của bác (C.B.) lại muốn dùng Facebook để lừa fỉnh giới trẻ một lần nữa, chữ F mà chú Fỉnh dùng này thì giới trẻ sẽ nói với chú Fỉnh là F…you!!!

Phản hồi