Home » 04:18:am 05/04/10 Đăng ngày “April 5th, 2010”

Cuộc chiến không khoan nhượng với Bắc Kinh

Cuộc chiến không khoan nhượng với Bắc Kinh

Nhân sự lãnh đạo đất nước phần nhiều do Bắc Kinh thao túng xếp đặt thì việc đòi chủ quyền quốc gia về biên giới, thềm lục địa, hải phận… sẽ dẫy đầy khó khăn

04:18:am 05/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »