WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:30:pm 30/04/10 Đăng ngày “April 30th, 2010”

Vị trí của người phụ nữ trong giáo hội Công giáo La Mã

Vị trí của người phụ nữ trong giáo hội Công giáo La Mã

Nếu những câu chuyện về phụ nữ trong Kinh Thánh không được nhắc nhở tới thì người phụ nữ dần dà sẽ không xem mình là một phần của Giáo hội. Họ sẽ bỏ Giáo hội và mang theo con cái của mình.

03:30:pm 30/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hòa thượng Thích Không Tánh bị bắt

Hòa thượng Thích Không Tánh bị bắt

Cập nhật: Vào lúc 11 giờ (GMT) ngày 1/5, HT Thích Không Tánh được thả sau nhiều tiếng bị giam giữ và thẩm vấn

03:25:pm 30/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư gởi con gái du học ở Mỹ nhân ngày 30-4

Thư gởi con gái du học ở Mỹ nhân ngày 30-4

Năm 1975 là năm Giải Phóng Miền Nam, Ba còn nhớ rằng lúc đó người dân hoảng loạn và cố chạy ra khỏi vùng chiến sự…

03:19:pm 30/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ di cư đến tỵ nạn: Cuộc đổi đời

Từ di cư đến tỵ nạn: Cuộc đổi đời

Bây giờ nói đến chuyện 30 tháng 4 của Việt Nam Cộng Hòa thì đành phải đồng ý với nhau rằng tất cả là do định mệnh. Ðịnh mệnh của từng người dân Việt và định mệnh của cả một dân tộc.

03:07:am 30/04/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Vĩnh biệt Sài Gòn

Vĩnh biệt Sài Gòn

Vĩnh biệt Sài Gòn

01:15:am 30/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Trả giá cho sự tiêu thụ hàng hóa cực rẻ của Trung Quốc

Trả giá cho sự tiêu thụ hàng hóa cực rẻ của Trung Quốc

Bức ảnh này chụp tại một nhà máy ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Triết Giang, nơi cha mẹ các bé làm 10 tiếng mỗi ngày.

01:08:am 30/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa Cộng sản Châu Âu và Châu Á

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa Cộng sản Châu Âu và Châu Á

Chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao kết quả của phong trào hòa bình và dân chủ lại quá khác nhau giữa Âu Châu và Á Châu?

12:10:am 30/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

35 năm đối kháng

35 năm đối kháng

Được biết “Đêm Thắp Nến” sẽ có sự hiện diện của nhiều bạn trẻ và sinh viên tại Victoria, nhiều bạn sau đó sẽ nhập đòan người hướng về Canberra

12:00:am 30/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Hòa giải hòa hợp dân tộc” không phải là cái bánh béo bở để xin cho, ban phát, phân chia!

“Hòa giải hòa hợp dân tộc” không phải  là  cái bánh béo bở để xin cho, ban phát, phân chia!

Có một thành phần chiếm trọn, buộc cả dân tộc đi theo con đường của thành phần ấy đưa đến sự tụt hậu của đất nước…

12:00:am 30/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đại hội đảng CS từ cơ sở hãy thảo luận vấn đề cơ bản này

Đại hội đảng CS từ cơ sở hãy thảo luận vấn đề cơ bản này

Lãnh đạo vừa mới hứa lần này sẽ lắng nghe, vậy bà con nông dân ta hãy nói cho to, tụ tập cho đông, báo trước cho công an biết quyền biểu tình…

12:00:am 30/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »