WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:05:am 24/04/10 Đăng ngày “April 24th, 2010”

Tản mạn 4: BBC tiếng Việt đang làm gì?

Tản mạn 4: BBC tiếng Việt đang làm gì?

Radio BBC tiếng Việt đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt gần 50 năm qua. Bắt đầu từ tháng 12.1960

04:05:am 24/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bất ổn Thailand: một suy nghĩ từ Việt Nam

Bất ổn Thailand: một suy nghĩ từ Việt Nam

Chúng ta hãy cầu mong cho Thailand và Việt nam sẽ cùng thăng tiến trên con đường tiến bộ. Sự tiến bộ hay phản tiến bộ trong nền chính trị của một quốc gia cũng đều là thành quả hay thất bại chung của nhân loại.

02:48:am 24/04/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cảnh sát bắt 9 người Việt trồng cần sa

Cảnh sát bắt 9 người Việt trồng cần sa

1500 cây cần sa đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau bị thu giữ. Ngoài ra, cảnh sát còn thư được 50 kg cần sa thành phẩm …

12:00:am 24/04/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tôi thất vọng với BBC!

Tôi thất vọng với BBC!

Thần tượng bị sụp đổ thì nỗi đau của người tôn sùng thần tượng tan nát cả ngàn lần. Nếu BBC như tôi tin và hiểu, tại sao không đính chính cho rõ ngọn ngành?

12:00:am 24/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »