WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:49:pm 25/04/10 Đăng ngày “April 25th, 2010”

Cho tôi cơ hội nói lên lòng yêu nước bằng một hành động nhỏ

Cho tôi cơ hội nói lên lòng yêu nước bằng một hành động nhỏ

…cho tôi có cơ hội nói lên lòng yêu nước bằng một hành động nhỏ và mong rằng nhiều người sẽ cùng hưởng ứng làm theo.

11:49:pm 25/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đỗ Ngọc Bích – chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng

Đỗ Ngọc Bích – chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng

Cô Bích hiện là sinh viên cao học tại Đại học Hawaii, đang học (nhưng chưa có bằng) tiến sĩ khoa Hoa Kỳ Học (American Studies). Tôi xin BBC tiếng Việt điều chỉnh lại thông tin này.

09:58:pm 25/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Hãy chụp giùm tôi

Hãy chụp giùm tôi

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

03:05:pm 25/04/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tinh thần Dân Tộc – Chỉ có một và chỉ một cách nhìn

Tinh thần Dân Tộc – Chỉ có một và chỉ một cách nhìn

Có thể Bà đã đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, và cũng có thể lúc viết bài này thì Bà đang đứng trong Phủ Chủ Tịch của Trung Quốc để nhìn về dân tộc Việt Nam.

12:07:pm 25/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Hoa với mộng cường quốc

Trung Hoa với mộng cường quốc

Trung Hoa, một nưóc nhiều dân, đất rộng và có một nền văn hóa ảnh hưởng rộng khắp cỏi Á Đông, suốt thế kỷ 19 và 20 cũng đã phải chịu những ô nhục như các nước nhỏ khác

04:31:am 25/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Suy nghĩ tản mạn về ngày 30 tháng 4

Suy nghĩ tản mạn về ngày 30 tháng 4

Trong thế kỷ trước mắt Việt Nam không có con đường nào khác hơn là liên kết với các quốc gia trong vùng chủ yếu là Ấn Độ, Nhật Bản và khối Asean, nhưng quan trọng hơn hết là một chính sách ngọai giao khéo léo đối với Trung quốc và Hoa Kỳ

02:04:am 25/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Gió sang mùa

Gió sang mùa

Thị trấn Diên Khánh, một quận nhỏ hiền hòa nằm vắt ngang quốc lộ số 1, đường xương sống từ Nam chí Bắc, khí hậu ôn hòa nhờ gió biển từ phía đông, Nha Trang, thổi lên

01:40:am 25/04/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Ký sự sau một chuyến về quê

Ký sự sau một chuyến về quê

Tôi đáp chuyến xe xuôi về miền Tây nơi tôi sinh ra và lớn lên. Quê tôi với ruộng đồng bao la bát ngát từng được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất của đất nước, nơi mà vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đốt tàu giặc trên dòng sông Nhật Tảo. Ngày [...]

01:10:am 25/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »