WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:01:pm 15/04/10 Đăng ngày “April 15th, 2010”

Chuyện một người Chiến binh trong cuộc chiến Bắc Nam: Thiếu Tá Nguyễn Văn Sơn

Chuyện một người Chiến binh trong cuộc chiến Bắc Nam: Thiếu Tá Nguyễn Văn Sơn

Tôi tin anh Nguyễn Văn Sơn vẫn sống. Hy vọng lớn nhất của tôi là đoản văn này lọt vào mắt của anh Sơn hay bạn bè anh Sơn trong quân ngũ hay ngoài đời sống dân sự.

05:01:pm 15/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Ba Lan sẽ an táng Tổng thống và phu nhân bên cạnh các Vua

Ba Lan sẽ an táng Tổng thống và phu nhân bên cạnh các Vua

Để vào được dinh viếng Tổng thống và phu nhân, nhiều người phải chờ đợi 13 giờ và xin nghỉ làm

05:43:am 15/04/10 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng tại DC

Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng tại DC

Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng tại DC

02:17:am 15/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tạ Phong Tần bị bắt

Tạ Phong Tần bị bắt

Những cách hành xử kiểu bắt người, thu giữ đồ vật rồi triệu tập liên miên để tìm chứng cứ buộc tội hợp pháp hóa việc bắt giữ, tịch thu tài sản là hoàn toàn sai phạm, chúng ta không thể để mặc thành một ý thức mãn tính trong hệ thống chấp pháp, trong thi hành pháp lệnh điều tra, tố tụng.

02:15:am 15/04/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tập trung quyền lực đảng vào chính phủ nhằm củng cố độc tài toàn trị tham ô

Tập trung quyền lực đảng vào chính phủ nhằm củng cố độc tài toàn trị tham ô

Chế độ ‘song trùng’ trì trệ Việt Nam không những là gánh nặng cho ngân sách quốc gia, phải nuôi 2 hệ thống đảng và chính phủ song hành, còn tạo ra một hệ thống thực quyền mà vô trách nhiệm, tùy tiện tham ô

01:31:am 15/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

DB Loretta Sanchez trả lời phỏng vấn Người Việt và RFA

DB Loretta Sanchez trả lời phỏng vấn Người Việt và RFA

Tôi sẽ hỏi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lý do vì sao chính phủ ông không chịu cấp visa cho tôi vào Việt Nam, trong khi ông được cấp visa đến Hoa kỳ.

01:20:am 15/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sống thương yêu

Sống thương yêu

Sống thương yêu không chỉ nằm trong ý nghĩ mà nó phải được thể hiện bằng hành động và bằng lời nói. Khi biết sống có yêu thương thì lời nói sẽ tự nhiên ôn tồn, nhẹ nhàng và dịu dàng.

01:10:am 15/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [5]

Mỹ du ký [5]

Sự chia rẽ trong cộng đồng là điều có thực, không những thế còn lên đến đỉnh điểm làm nhiều người chán ngán. Do bất đồng về nhận thức, phương pháp và đôi khi cũng vì quyền lợi, người ta tố cáo nhau là thân cộng, tay sai cộng sản…

12:24:am 15/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Kinh nghiệm tranh đấu Ba Lan

Kinh nghiệm tranh đấu Ba Lan

họ đấu tranh trong hy vọng chế độ Cộng Sản sẽ cáo chung nhiều người nghĩ có thể chết vẫn chưa thấy nhưng tranh đấu đến cùng trước tình cảnh đất nước thoái hóa dưới sự cai trị của bạo quyền họ không nhắm mắt không ngậm miệng thẳng thắn nói lên tiếng nói lương [...]

12:01:am 15/04/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »