WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:12:pm 04/04/10 Đăng ngày “April 4th, 2010”

Ý tưởng lạ

Ý tưởng lạ

03:12:pm 04/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Biếm họa “Giao thông thời hội nhập”

Biếm họa “Giao thông thời hội nhập”

Biếm họa “Giao thông thời hội nhập”

02:17:pm 04/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tháng 4 đen, thiếp kể chàng nghe vì sao mất nước?

Tháng 4 đen, thiếp kể chàng nghe vì sao mất nước?

Làm sao tạo được công bằng tuyệt đối trong xã hội? Chỉ có vô-sản-hoá nhân dân dưới thế, hoặc vô-nhu-cầu trên thiên đường, hoạ may mới có công bằng kiểu Mác cho con người. Có thế thôi mà phân nửa nhân loại các anh nhìn không ra, đánh nhau chí tử cả thế kỷ vừa qua!

01:27:pm 04/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những suy nghĩ về đất nước [4]

Những suy nghĩ về đất nước [4]

Do cái tâm lý “đồng sàn dị mộng” khiến cho người Việt khó lòng họp nhau tương kế tựu kế để thực hiện chiến lược chiến thuật nhằm tiêu diệt kẻ thù chung đang âm mưu bán Tổ Quốc.

01:10:pm 04/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sau tuyên bố của Google, hội Chuyên gia VN xin lỗi

Sau tuyên bố của Google, hội Chuyên gia VN xin lỗi

Nay Hội Chuyên Gia Việt Nam xin thành thật xin lỗi tất cả quý độc giả, quý vị đang sử dụng nhu liệu VPSkey, và quý đồng hương về sự sai sót này.

03:25:am 04/04/10 | Đăng tại KHOA HỌC, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chẳng lẽ chỉ có mông và cổ?

Chẳng lẽ chỉ có mông và cổ?

Không thể tin vào mắt mình nữa: Tỉnh Quảng Nam cho công ty Trung Quốc thuê đất rừng 1m2/1 năm với giá không mua nổi một… cọng rau muống…

02:56:am 04/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »