WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:59:pm 11/04/10 Đăng ngày “April 11th, 2010”

Tiếp tục thần phục Trung Cộng

Tiếp tục thần phục Trung Cộng

…khi nào dân Việt Nam được sống làm người Việt bình thường không theo chủ nghĩa nào cả, không bám lấy cường quốc nào để nhận làm anh em cả, thì lúc đó Việt Nam mới thực sự độc lập!…

06:59:pm 11/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Con giun đã phải quằn lên quyết liệt

Con giun đã phải quằn lên quyết liệt

Làm sao mà cứ lúc lúc lại khám nhà, lại thẩm vấn như thế này cho được. Hơn chục năm qua đã xông vào nhà tôi gần chục lần để lục lọi, khám xét tan hoang từ thùng gạo cho đến hố xí. Bắt cóc dọc đường hoặc triệu tập thẩm vấn cũng hơn chục lần.

11:52:am 11/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bàn về Quan hệ nhân quả

Bàn về Quan hệ nhân quả

Khi chúng ta chọn một cái nào đó như nguyên nhân của một biến cố, dường như cái đó chỉ phản ánh sự hiểu biết hoặc mối quan tâm của chúng ta mà thôi.

11:10:am 11/04/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tin tặc, thêm một cơ hội cho Dân chủ và Nhân quyền Việt Nam

Tin tặc, thêm một cơ hội cho Dân chủ và Nhân quyền Việt Nam

Khi vụ khủng bố trên mạng được tung ra, chỉ cần một chút suy luận, thêm một chút xíu kinh nghiệm, mọi người đều có thể vô tư luận ra rằng nhà cầm quyền VN chủ mưu.

08:57:am 11/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhân lá thư của TS Đỗ Xuân Thọ, hãy nhận rõ con ngáo ộp ấy!

Nhân lá thư của TS Đỗ Xuân Thọ, hãy nhận rõ con ngáo ộp ấy!

Ngày 17-3-2010, tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ, đảng viên Ðảng Cộng sản VN gửi thư cho Ban chấp hành trung ương đảng, tha thiết yêu cầu từ bỏ học thuyết Mác – Lênin, thay vào đó là Chủ Nghĩa Dân Tộc, làm cơ sở chính trị và tư tưởng cho đảng và chế độ. Lá [...]

07:46:am 11/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [2]

Mỹ du ký [2]

Trong bút ký này tôi muốn kể tên và cám ơn tất cả mọi người vì những ân tình mà mọi người đã dành cho mình. Nhưng vì những lý do tế nhị, tôi không làm được như thế…

07:07:am 11/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Vận động dân chủ, từ manh động đến hành động

Vận động dân chủ, từ manh động đến hành động

…Ngày nay các chủ nghĩa đã lỗi thời, nhưng sự cần thiết của một tư tưởng chính trị – hiểu theo nghĩa một hệ thống các giá trị nền tảng được hiểu thấu đáo trong ý nghĩa của từng khái niệm và trong quan hệ của chúng với nhau trong hoàn cảnh quốc gia – vẫn còn nguyên vẹn…

01:24:am 11/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »