WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:41:pm 14/04/10 Đăng ngày “April 14th, 2010”

Những vụ án không thể nằm im để bị dập tắt!

Những vụ án không thể nằm im để bị dập tắt!

Luật sư Triển cho biết ông cũng bị nhiều sức ép, tính mạng 2 em và chính ông cũng bị đe dọa, nhưng ông quyết vì công lý, vì xã hội, vì các em bị vu oan, ông quyết thúc đẩy và làm rõ vụ án này.

11:41:pm 14/04/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Phỏng vấn Giáo sư Carlyle Thayer

Phỏng vấn Giáo sư Carlyle Thayer

Tham nhũng trong bộ máy chính quyền tồn tại vì hệ thống bổng lộc của nhà nước cho phép đưa nhân sự vào cấp Bộ qua sự quen biết, đút lót, chứ không phải do trình độ, khả năng như ở những nước khác.

01:03:am 14/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tường thuật về Đại Hội Thường niên của Ân Xá Quốc tế, 4/2010

Tường thuật về Đại Hội Thường niên của Ân Xá Quốc tế, 4/2010

Đại hội Thường niên năm 2010 của Tổ chức Ân xá Quốc tế – Phân bộ Mỹ (viết tắt là AIUSA) vừa diễn ra tại thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana trong 3 ngày từ 9 đến 11 tháng Tư. Với sự tham dự của gần 1,000 đại biểu từ khắp các địa phương [...]

12:00:am 14/04/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dậy Miến Điện làm dân chủ?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dậy Miến Điện làm dân chủ?

NTD: “cuộc bầu cử phải bao gồm tất cả các bên, nghĩa là phải công bằng và dân chủ”.

12:00:am 14/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »