WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:23:am 07/04/10 Đăng ngày “April 7th, 2010”

Phái đoàn Quốc Hội CSVN bị phản đối tại Quốc Hội California

Phái đoàn Quốc Hội CSVN bị phản đối tại Quốc Hội California

“Và từ thời điểm ấy, Việt Nam luôn là thủ phạm của những vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng mô tả tình trạng nhân quyền Việt Nam là yếu kém…”

01:23:am 07/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từng bán đất-rừng đến vinh danh kẻ thù – Bộ Sậu lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn muốn gì?

Từng bán đất-rừng đến vinh danh kẻ thù – Bộ Sậu lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn muốn gì?

Điều kì lạ nữa: Song song với các việc làm ô nhục của 2 địa phương – địa đầu của tổ quốc, Chủ tịch nước đi thăm biển đảo, nói những lời ’’đối nghịch’’ với việc làm của cấp dưới (tỉnh, huyện) ? Đây là bài bản gì? ’’Trên bảo dưới không nghe’’ hay là các màn kịch của các thế lực trước thềm đại hội lần thứ 11?

12:04:am 07/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đạo tặc điện toán có nguồn gốc từ Hoa lục đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia của Ấn Độ

Đạo tặc điện toán có nguồn gốc từ Hoa lục đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia của Ấn Độ

Những thông tin cá nhân, dữ kiện ngân hàng, hồ sơ luật pháp đều bị đánh cắp, theo bản báo cáo, có điều họ không biết rõ nhóm, nhân vật nào chủ trương cũng như động cơ của “hệ thống trong bóng tối” này.

12:03:am 07/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bạo lực học đường

Bạo lực học đường

Cải cách giáo dục Việt Nam đã từ lâu nhận được sự quan tâm của toàn xã hội nhưng đến nay vẫn chưa tìm được lối ra. Đã có không ít giáo sư tâm huyết với giáo dục đã tự buông xuôi…

12:02:am 07/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Người Mỹ và Đồng Minh

Người Mỹ và Đồng Minh

Chúng ta hãy nhìn vào hai cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã tham dự và có lúc gần bỏ rơi tại Iraq và Afghanistan để so sánh với chiến tranh Việt Nam.

12:01:am 07/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy nhìn đây Trung Quốc

Hãy nhìn đây Trung Quốc

Trung Quốc đã qua được nhiều đợt đàn áp, bắt bớ trong quốc nội trong quá khứ mà không cần đến sự thay đổi tiếp nối nào trong các quan hệ đối ngoại. Nhưng lần này thì ranh giới nghiêm ngặt về bất đồng chính kiến trong nước đã đi liền với thái độ đặc biệt nhằm củng cố địa vị của họ trong một số các vấn đề quốc tế.

12:01:am 07/04/10 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »