WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:25:am 22/04/10 Đăng ngày “April 22nd, 2010”

Lời xin lỗi chân thành, món nợ 35 năm đến hồi phải trả!

Lời xin lỗi chân thành, món nợ 35 năm đến hồi phải trả!

Lãnh đạo hãy lắng nghe và hãy suy nghĩ, bàn luận cho sâu, đắn đo cho chín, cân nhắc cho đến nơi đến chốn.

07:25:am 22/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kiến nghị của một công dân

Kiến nghị của một công dân

Quyết định của một bà nội trợ không thể giống như quyết định của một chính sách của một chính phủ, càng không thể giống cương lĩnh của một đảng chính trị cầm quyền.

03:09:am 22/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện cũ cóp lại từ tập Đi Tìm Thương Nhớ

Chuyện cũ cóp lại từ tập Đi Tìm Thương Nhớ

Một người dịch Con Bim Trắng Tai Đen tất nhiên có tâm hồn như vậy, và một người như vậy thì dĩ nhiên là có những người bạn như vậy còn nghĩ đến ông. Một kiếp người không may mắn như ông khi mất đi hơn 20 năm rồi mà còn nhiều người nghĩ đến như vậy cũng đáng một kiếp làm người.

02:57:am 22/04/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Nỗi sợ Cộng sản, Hoa kỳ và Chủ nghĩa xã hội

Nỗi sợ Cộng sản, Hoa kỳ và Chủ nghĩa xã hội

Chúng tôi hiểu nhau, tuy không hẳn chia sẻ đường lối và cách tiếp cận vấn đề của nhau. Thiết nghĩ, đấy là tinh thần đa nguyên trong khái niệm của dân chủ.

02:42:am 22/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nỗi niềm hòa bình

Nỗi niềm hòa bình

Ba mươi lăm năm đã đi qua như một chớp mắt. Vẫn còn đấy nhiều suy tư lắng đọng và lưu cữu. Người ta sẽ chẳng đi đến đâu, nếu không đặt suy tư ấy trên căn bản của nỗi niềm hòa bình nhân bản và những bài học đau thương trong giai đoạn 1954 – 1975.

02:16:am 22/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mẹ Nấm – Viết cho con những ngày cuối tháng tư

Mẹ Nấm – Viết cho con những ngày cuối tháng tư

Tháng Tư mà mai này con được học, sẽ không chỉ có cờ hoa rực rỡ, mà nó còn là nước mắt và máu của rất nhiều người.

12:00:am 22/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »