WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:30:pm 18/04/10 Đăng ngày “April 18th, 2010”

TS Đỗ Xuân Thọ tự kiểm điểm

TS Đỗ Xuân Thọ tự kiểm điểm

Nếu bắt tôi kiểm điểm, tôi sẽ dễ dàng chứng minh TBT Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là những tên PHẢN BỘI lại CN Mác-Lênin còn tệ hại hơn Khơ-rút-xôp ở Liên xô cũ…

08:30:pm 18/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mỹ du ký [6]

Mỹ du ký [6]

6. Món ăn Việt trên đất Mỹ Ngày đầu tiên đặt chân xuống sân bay San Francisco, gần giờ trưa, các bạn đưa chúng tôi đến ăn ở một nhà hàng trước khu Grand Century, San Jose, một trung tâm thương mại của người Việt mới xây dựng. Chúng tôi cũng được dẫn đảo qua [...]

06:03:pm 18/04/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Biểu lộ lòng yêu nước một cách chính đáng

Biểu lộ lòng yêu nước một cách chính đáng

Biểu lộ lòng yêu nước một cách chính đáng

05:50:pm 18/04/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Lực lượng nào sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh sắp tới?

Lực lượng nào sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh sắp tới?

Cả hai, Đảng CSVN và các tổ chức chính trị người Việt hải ngoại dường như đều bế tắc đường lối, không nắm được xu hướng dân tộc và xu thế thời đại.

04:55:am 18/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

BÒ TÈN – 1 tỉnh của Laos – đang dần biến mất… phải chăng là số phận của Việt Nam?

BÒ TÈN  – 1 tỉnh của Laos – đang dần biến mất… phải chăng là số phận của Việt Nam?

Với một hệ thống chính trị tồi bại và một đội ngũ lãnh đạo vừa ngu xuẩn vừa tham lam, tham nhũng như ĐCSVN hiện nay, thì VN khó tránh khỏi số phận của Bò Tèn.

03:43:am 18/04/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Năm nay 30 – 04

Năm nay 30 – 04

Chiến tranh là điều không nên vì chiến tranh thật khủng khiếp, đặc biệt là cuộc chiến Việt Nam. Tuy nhiên, nó là một cuộc chiến nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản

12:00:am 18/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »