WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:45:pm 13/11/12 Đăng ngày “November 13th, 2012”

Việt Nam trượt Hội đồng Nhân quyền LHQ

Việt Nam trượt Hội đồng Nhân quyền LHQ

Việc Việt Nam tự ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền từng bị một số nhà bình luận cho rằng, giống như gái đĩ đi rao giảng trinh tiết.

02:45:pm 13/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sự hoang tưởng của quyền lực

Sự hoang tưởng của quyền lực

Các lãnh tụ cộng sản trên thế giới như Lenin, Stalin hay Mao Trạch Đông vẫn mơ tưởng về một “thế giới đại đồng” thông qua một cuộc “cách mạng thế giới” do giai cấp vô sản tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

01:03:pm 13/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xin đừng xúc phạm đến loài chó

Xin đừng xúc phạm đến loài chó

Vậy mà một số bạn lại đem những kẻ hại dân, hại nước ví với chó, sao được.

12:55:pm 13/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư trong nước: Xin chân thành hỏi các vị đại biểu Quốc hội

Thư trong nước: Xin chân thành hỏi các vị đại biểu Quốc hội

Các ông bà nghị ta không thấy lo lắng ái ngại ư, khi lẽ ra công an phải là bạn dân, phải là lực lượng thương dân, gần dân, “thức ban đêm cho dân ngủ ngon”, nhưng nay đã trở thành nguồn bất an của xã hội.

12:19:pm 13/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khi pháp luật chưa thật sự lên ngôi

Khi pháp luật chưa thật sự lên ngôi

Trường Đại học Luật Việt Nam rất nên có bức tượng Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường ngay trong sân trường mình.

05:25:am 13/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những văn bản pháp luật phá hoại Nhà nước pháp quyền

Những văn bản pháp luật phá hoại Nhà nước pháp quyền

Chính vì thế, đến hôm nay, đã 3 ngày Nghị định có hiệu lực, thì việc xử phạt theo ý muốn của nhà nước vẫn không thể tiến hành.

04:59:am 13/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Kiểm duyệt ở Việt Nam và Trung Quốc

Kiểm duyệt ở Việt Nam và Trung Quốc

Ai cũng biết, về vấn đề ngôn luận, Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều điểm giống nhau. Thứ nhất, đó là hai trong bốn năm quốc gia hiện nay vẫn cấm việc tư nhân hóa truyền thông: Tất cả các phương tiện truyền thông, từ báo in đến báo nói (radio), báo hình [...]

03:28:am 13/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cánh hữu Hungary tiếp tục bài trừ quá khứ CS

Cánh hữu Hungary tiếp tục bài trừ quá khứ CS

Hiện tại, Hungary mới chỉ cấm những biểu tượng của các thể chế độc tài toàn trị, chứ chưa cấm đặt tên các yếu nhân của các thể chế đó

03:26:am 13/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »