WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:05:pm 18/11/12 Đăng ngày “November 18th, 2012”

Cảm xúc của mùa Thanksgiving 2012 tại Mỹ: Sự vô ơn tồi tệ hơn cả trộm cắp

Cảm xúc của mùa Thanksgiving 2012 tại Mỹ: Sự vô ơn tồi tệ hơn cả trộm cắp

Những người Việt may mắn đến được nước Mỹ tự do, đa số khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

11:05:pm 18/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giải Ba Đình kẻ tung người hứng

Giải Ba Đình kẻ tung người hứng

04:11:pm 18/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tiếu lâm chính trị ở Nga thời CS [2]

Tiếu lâm chính trị ở Nga thời CS [2]

Tiếp theo phần I 26/ Diễn giả nói rằng, Chủ nghĩa Cộng sản đã xuất hiện ở đường chân trời. Có người hỏi: – Thế nào là “đường chân trời”? – Đó là đường tưởng tượng, nơi bầu trời gặp trái đất, và nó càng xa ta hơn khi chúng ta cố gắng tới gần. [...]

04:02:pm 18/11/12 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm Thái Lan

Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm Thái Lan

Ngày 18/11/2012, Tổng thống Obama đặt chân xuống Bangkok. Đây là chặng đầu vòng công du Đông Nam Á trước khi ông đến Miến Điện rồi Cam Bốt, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Theo giới quan sát, mục tiêu chuyến đi này nhằm củng cố trở lại vị thế của Mỹ trong [...]

12:14:pm 18/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc ra mắt công chúng

Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc ra mắt công chúng

… đội ngũ mới có quá nhiều thành phần bảo thủ, và điều này cho thấy họ sẽ ngần ngại trong việc tự do hóa chính phủ độc tài hiện nay.

12:00:pm 18/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Long An: Tuyển nhầm 8 “con nghiện” vào công an

Long An: Tuyển nhầm 8 “con nghiện” vào công an

Trong số các “con nghiện” vừa bị Công an tỉnh Long an loại ngũ trước khi được đưa về một số đơn vị, địa phương công tác này, có con út của 1 lãnh đạo công an tỉnh, con của lãnh đạo công an 1 huyện, 2 con của đội trưởng nghiệp vụ công an [...]

08:54:am 18/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chiêu rút 3.000 tỷ từ NH của ông Đặng Thành Tâm

Chiêu rút 3.000 tỷ từ NH của ông Đặng Thành Tâm

Hai công ty KBC và SGT do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch hiện đang có khoản vay và nợ tại Ngân hàng Navibank và WesternBank lên đến gần 3,000 tỷ đồng.

07:09:am 18/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tiếng nói của một lão tướng: Văn hóa từ chức và lòng tự trọng

Tiếng nói của một lão tướng: Văn hóa từ chức và lòng tự trọng

Tôi cũng vậy. 75 năm nay theo Đảng, tôi cũng thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao. Có điều tôi chưa hề làm gì hại cho Nước cho dân.

03:53:am 18/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »