WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:46:pm 15/11/12 Đăng ngày “November 15th, 2012”

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bệnh nặng

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bệnh nặng

Sau khi ông được phẫu thuật cắt trĩ, công an đã đòi còng tay chân ông ngay trên giường bệnh…

12:46:pm 15/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

VN có thể ngăn chặn sự bành trướng của TQ nếu…

VN có thể ngăn chặn sự bành trướng của TQ nếu…

Việt Nam có thể ngăn chặn sự bành trướng của Trung quốc xuống phía Nam và biển Đông nếu có quyết tâm lớn, được sự đoàn kết ủng hộ của quốc tế. Việt Nam mấy hôm nay liên tục đăng tải tin Trung quốc hoàn thiện nốt chuyện sản xuất nước ngọt từ nước biển [...]

12:00:pm 15/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đính chính

Đính chính

Trong bản tin về việc Việt Nam trượt Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, chúng tôi có sai sót khi đưa tin. Bản tin được soạn lại từ Dân Làm Báo, đồng thời BBT cũng nhận được tin do một số nhà hoạt động dân chủ gửi tới. Sau khi kiểm chứng, chúng [...]

11:44:am 15/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đua thuyền buồm qua các đại dương

Đua thuyền buồm qua các đại dương

Hành trình cuộc thi là: xuất phát từ ngoài khơi vùng Vendée trên bờ biển phía Tây nước Pháp, xuôi xuống phía Nam Đại Tây Dương…

07:04:am 15/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Một người lính biết suy tư

Một người lính biết suy tư

Đã đến lúc cần có lá cờ tập hợp cả dân tộc Việt Nam! Không thể là lá cờ đỏ nhỏ nhen của một giai cấp, lá cờ lấy giai cấp thống trị dân tộc, đàn áp dân tộc! Không thể là lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài! Cần có lá cờ mới mẻ, tinh khôi của cả dân tộc Việt Nam, của chín mươi triệu người Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam thống nhất và đang sống trên khắp thế giới! Lá cờ xanh màu rừng, xanh màu biển, xanh màu đồng ruộng Việt Nam và sáng chói tinh thần yêu nước Nguyễn Thái Học!”

12:01:am 15/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhân quyền và cơ cấu của hạnh phúc

Nhân quyền và cơ cấu của hạnh phúc

Nhân quyền là sản phẩm tư tưởng được hợp soạn và/hoặc được nhìn nhận bởi toàn bộ xã hội quốc tế văn minh. Nhân quyền không mảy may gây tác hại cho an ninh trật tự xã hội như các chế độ độc tài xuyên tạc. Ngược lại chính nhân quyền đã sản sinh ra môi trường an ninh trật tự tự giác bằng cách cung cấp cho xã hội một lớp người thượng tôn nhân tính, lớp người tự giác. Kỷ luật hoàn toàn dựa vào sự canh chừng của cảnh sát là loại kỷ luật của những xã hội chưa trưởng thành. Xã hội vận hành trong trật tự không vì tâm lý khiếp sợ công an và toà án mà vì tính tự giác của con người, đó là xã hội văn minh thượng đẳng.

12:01:am 15/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »