WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:23:pm 19/11/12 Đăng ngày “November 19th, 2012”

‘Hãy nổi giận’ -‘Indignez-vous!’ hay hiện tượng Hessel ở Pháp.

‘Hãy nổi giận’ -‘Indignez-vous!’ hay hiện tượng Hessel ở Pháp.

Các chế độ độc tài không mạnh như người ta tưởng. Chỉ cần sự phẫn nộ của người dân, các lãnh tụ độc tài Trung Đông, Bắc Phi, một sớm một chiều, đã trở thành những con hổ giấy.

05:23:pm 19/11/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bông hồng ngày 20/11 cho Internet

Bông hồng ngày 20/11 cho Internet

Internet là như thế: rộng mở, công khai, thúc đẩy dân chủ và đương nhiên, tạo ra cả những sức ép khiến người ta phải cảm thấy ức chế, phải nỗ lực mà vươn lên không ngừng.

05:01:pm 19/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ông thứ trưởng nói thế là sao?

Ông thứ trưởng nói thế là sao?

Những người đương chức, đương quyền trong bộ máy chính quyền VN hiện nay, không ai dám công khai tranh luận với dân trong các vấn đề nổi cộm, và thừa nhận mình sai khi đuối lý.

04:14:pm 19/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Obama kêu gọi Miến cải cách hơn nữa

Obama kêu gọi Miến cải cách hơn nữa

Mục đích chuyến thăm này là để thể hiện sự ủng hộ cho quá trình cải cách mà Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã khởi động kể từ khi chấm dứt chế độ độc tài…

04:39:am 19/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Văn hoá từ chức xin bắt đầu từ Đảng

Văn hoá từ chức xin bắt đầu từ Đảng

Nói thật, các bác làm sao thì làm, chứ ngoài này em nghe bọn các bác cho là thù địch, phản động ấy, chúng nó xì xào kinh lắm.

04:32:am 19/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Về đoạn hỏi, đáp của ĐB Dương Trung Quốc và Thủ tướng tại QHVN

Về đoạn hỏi, đáp của ĐB Dương Trung Quốc và Thủ tướng tại QHVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đại diện ưu tú của lớp cây do ĐCS VN ươm từ hạt giống đỏ…

04:24:am 19/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

20 năm homeless San Jose

20 năm homeless San Jose

Suốt 20 năm qua một trong các công tác hãnh diện của chúng tôi là cùng với các đoàn thể và cá nhân liên tục góp phần nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa vào vấn nạn kinh niên của nước Mỹ.

04:16:am 19/11/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dân Trung Quốc chờ thêm 5 năm nữa

Dân Trung Quốc chờ thêm 5 năm nữa

Hiện nay Trung Quốc có 500 triệu người ra vào Internet. Trong tháng trước, nhiều thanh niên đã thích thú theo dõi qua mạng những cuộc đấu khẩu công khai giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ trên truyền hình. Nhiều người nói nước họ khó áp dụng trò tranh cử này. Một sinh [...]

12:00:am 19/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »