WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:17:pm 02/11/12 Đăng ngày “November 2nd, 2012”

An Cư chẳng có, Lạc Nghiệp cũng không

An Cư chẳng có, Lạc Nghiệp cũng không

Mức lương thu nhập hiện nay của người Công Nhân Việt Nam là rất thấp, trung bình chỉ từ 2 – 3 triệu đồng/tháng, nhiều nơi chỉ ở mức 1,5 triệu đồng/tháng.

05:17:pm 02/11/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh: “Gởi báo cáo lên Vp Thủ Tướng về đồng chí X”

Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh: “Gởi báo cáo lên Vp Thủ Tướng về đồng chí X”

Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, trong tay có tất cả nhưng vẫn phải sợ Nguyễn Tấn Dũng…

05:13:pm 02/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư Hà Nội: Ở đây cái gì cũng sẵn

Thư Hà Nội: Ở đây cái gì cũng sẵn

Thiên hạ cứ mải đi mà cãi nhau ba cái tầm phào, lãng nhách thì quan ta mới rảnh rang chia chác, trộm cắp, chấm mút.

04:51:pm 02/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trí thức gửi thư cho chủ tịch nước

Trí thức gửi thư cho chủ tịch nước

Bức thư đề ngày 30/10 và được đồng ký tên bởi 157 trí thức tên tuổi.

04:26:pm 02/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bầu cử Mỹ 2012

Bầu cử Mỹ 2012

04:10:pm 02/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Diễn Đàn thế giới đầu tiên về Dân chủ tại Strasbourg

Diễn Đàn thế giới đầu tiên về Dân chủ tại Strasbourg

Dung hòa giữa thị trường và dân chủ là điều cốt yếu cho đất nước phát triển…

03:59:pm 02/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

4 ngày trước bầu cử: Bão “Sandy” và “Christie”

4 ngày trước bầu cử: Bão “Sandy” và “Christie”

Trong những ngày bão táp, ông Obama hủy bỏ tất cả những cuộc vận động tranh cử, ngồi nhà lo giải quyết chuyện lụt lội do bão Sandy gây nên…

05:48:am 02/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Báo Đảng Trung Quốc đe dọa Việt Nam

Báo Đảng Trung Quốc đe dọa Việt Nam

Một ngày sau khi chính phủ Trung Quốc chính thức phản đối dự án khai thác khí đốt ở bồn trũng Nam Côn Sơn giữa PetroVietnam và tập đoàn Nga Gazprom, tờ China Daily dẫn lời quan chức Trung Quốc nói đã có biện pháp ngăn chặn. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, [...]

05:41:am 02/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lại bàn về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Lại bàn về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Bây giờ hồ ao Điện thờ đã bị lấy làm nhà, không biết Ủy ban Nhân dân xã bán hay người chiếm Điện thờ bán.

12:01:am 02/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »