WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:01:pm 12/11/12 Đăng ngày “November 12th, 2012”

Người phụ nữ biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc năm 2007 là ai?

Người phụ nữ biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc năm 2007 là ai?

… người phụ nữ giơ nắm tay chĩa thẳng vào tòa đại sứ. Nhìn cũng biết là thái độ chị rất quyết liệt đầy căm phẫn và hô rất to.

03:01:pm 12/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quốc hội không thể mũ ni che tai được mãi

Quốc hội không thể mũ ni che tai được mãi

Và ai cũng biết rằng, bất kỳ ai tại chức mà không thực thi trách nhiệm và bổn phận, là bội tín sứ mạng mà họ đã nhận trước nhân dân và đất nước.

10:01:am 12/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những nỗi niềm Xuất Khẩu

Những nỗi niềm Xuất Khẩu

Các học viên bức xúc vì bị lừa, đã nổi loạn phá phách lớp học và đuổi đánh đám cán bộ quản lý.

09:51:am 12/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dân oan chết khi khiếu kiện ở Hà Nội

Dân oan chết khi khiếu kiện ở Hà Nội

Bà Nhung 76 tuổi là một người đã nhiều năm đi khiếu kiện về tiền lương hưu cũng như chế độ đãi ngộ với một gia đình có nhiều thành tích trong kháng chiến.

09:27:am 12/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

CSGT Quảng Ninh trùm chiếu, mai phục trên cổng chào bắn tốc độ

CSGT Quảng Ninh trùm chiếu, mai phục trên cổng chào bắn tốc độ

Có lẽ do hình ảnh một người ngồi vắt vẻo trên nóc cổng chào và ngụy trang bằng chiếu rách không mấy ăn nhập với cái cổng điện tử bắt mắt với hàng chữ hấp háy: “Tỉnh Quảng Ninh kính chào quý khách”.

08:55:am 12/11/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Ba Lan tiếp tục cải tiến luật về người nước ngoài

Ba Lan tiếp tục cải tiến luật về người nước ngoài

Sau khi hoàn chỉnh bộ luật về người nước ngoài Ba Lan sẽ phải tiếp tục áp dụng nhiều chính sách có lợi cho người nước ngoài vốn đang áp dụng ở các nước phát triển, ví dụ như chi ngân sách để dạy ngôn ngữ mẹ đẻ cho trẻ em cho người nước ngoài, và dạy tiếng Ba Lan cho bố mẹ các em, hay là mở rộng đối tượng phục vụ của hệ thống y tế nhà nước

08:43:am 12/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Dân chủ chỉ tốt đẹp qua nét văn minh của người thua cuộc

Dân chủ chỉ tốt đẹp qua nét văn minh của người thua cuộc

Việc bỏ phiếu cho đảng nào thì thường được hướng dẫn bởi hệ thống giá trị mà người đó tin vào hay quyền lợi mà người đó bị ảnh hưởng.

12:01:am 12/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »