WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:24:pm 28/11/12 Đăng ngày “November 28th, 2012”

Sắp xử vụ côn đồ hành hung người dân ở Văn Giang

Sắp xử vụ côn đồ hành hung người dân ở Văn Giang

Đây không phải lần đầu côn đồ hành hung nông dân Văn Giang…

04:24:pm 28/11/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Giảm giá chủ quyền

Giảm giá chủ quyền

Cái gì ít người quan tâm thì hẳn sẽ bị giảm giá. Thói thường cuộc đời là vậy.

04:06:pm 28/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tiến sĩ Nguyễn Quang A với “cụ Hồ”: Hơn một điều buồn

Tiến sĩ Nguyễn Quang A với “cụ Hồ”: Hơn một điều buồn

… chúng ta rất không nên lấy “cụ Hồ” ra làm tấm gương, trừ khi chúng ta không có đủ thông tin hoặc chỉ muốn có tiến bộ giả dối, nửa vời…

03:57:pm 28/11/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những tín hiệu vui từ quốc nội

Những tín hiệu vui từ quốc nội

Thời gian gần đây công luận trong nước và thế giới đặc biệt quan ngại về những vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tần suất ngày càng cao của nhà nước cộng sản Việt Nam. Nhiều cá nhân và tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền [...]

03:44:pm 28/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thanh Nghiên bị xử phạt hành chính

Thanh Nghiên bị xử phạt hành chính

Phạm Thanh Nghiên, tù nhân lương tâm mới ra tù vài tháng trước vừa nhận quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 1.500.000 đồng và thời hạn nộp phạt 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định do Ủy ban Nhân dân phường Đông Hải ký ngày 27/11/2012. Lý do xử phạt, [...]

03:37:pm 28/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »