WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:22:pm 29/11/12 Đăng ngày “November 29th, 2012”

TQ chặn bắt và trục xuất tàu nước ngoài tiến vào Biển Đông

TQ  chặn bắt và trục xuất tàu nước ngoài tiến vào Biển Đông

Mối lo ngại về nguy cơ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông bị tham vọng chủ quyền của Trung Quốc giới hạn như vừa được chính nước này xác nhận. Theo báo chí Trung Quốc, vào hôm nay, 29/11/2012, tỉnh Hải Nam, địa phương được Bắc Kinh trao quyền quản lý Biển Đông, [...]

05:22:pm 29/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vàng, đô và đào tẩu

Vàng, đô và đào tẩu

Hành trang đem theo khi đào tẩu đương nhiên là một lý lịch mới…

05:16:pm 29/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đọc bài “Hãy để cho VNCH lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên” Của Tiên sa

Đọc bài “Hãy để cho VNCH lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên” Của Tiên sa

Sự thực bài này lỗi thời, sở dĩ tôi nói vậy vì nhà nước Cộng Sản VN đã thôi chửi VNCH từ lâu rồi…

05:35:am 29/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Liên hệ giữa dải Gaza và chuyến công du Obama sang Châu Á

Liên hệ giữa dải Gaza và chuyến công du Obama sang Châu Á

… ngày tháng khai mào tranh chấp hoàn toàn nơi Do Thái chủ động nên không khỏi trở thành nghi vấn.

05:29:am 29/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Lại nói về Cù Huy Hà Vũ

Lại nói về Cù Huy Hà Vũ

Hơn hai năm trong tù chắc anh đã ngộ ra nhiều điều…

05:16:am 29/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tập Cận Bình có dạy cho Việt Nam bài học?

Tập Cận Bình có dạy cho Việt Nam bài học?

Câu hỏi lớn của thời cuộc sẽ có câu trả lời trong tương lai không xa, đó là thời điểm Việt Nam đứng trước cơ hội để thay đổi…

04:59:am 29/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bốn tốt

Bốn tốt

01:45:am 29/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hộ chiếu lưỡi bò

Hộ chiếu lưỡi bò

01:22:am 29/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »