WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:43:pm 24/11/12 Đăng ngày “November 24th, 2012”

Vẫn bà Nacy Pelosi

Vẫn bà Nacy Pelosi

Phiên họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Tư tuần rồi và kết thúc chừng nửa giờ đồng hồ sau đó. Khoảng 150 dân biểu Dân Chủ hiện diện trong phòng hội để thảo luận với nhau về việc chọn người lãnh đạo cho khóa họp tới. Không khí được nói là rất vui, [...]

03:43:pm 24/11/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trung Quốc vĩnh biệt Mác- Lê- Mao

Trung Quốc vĩnh biệt Mác- Lê- Mao

Lời đề từ trích của Tân Tử Lăng: (“Văn trị” của Mao thật hồ đồ. Ông ta đã phá hoại một thế giới cũ, nhưng lại không xây dựng nổi một thế giới mới. Mao muốn đưa mọi người lên thiên đường, song lại đẩy họ xuống địa ngục…Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa [...]

11:28:am 24/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Có thiệt các Ông sợ … ?

Có thiệt các Ông sợ … ?

Có những câu hỏi phức tạp, rườm rà hoặc gay cấn nhưng đều được trả lời gọn gàng, ý nghĩa trọn vẹn. Người đặt câu hỏi được thỏa mãn. Nhưng có những câu hỏi rất đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng mà lại khó trả lời hoặc trả lời không rõ ràng, không thẳng thắn, [...]

07:22:am 24/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việt Nam và Ấn Độ chống lại hộ chiếu “áp đặt chủ quyền” của Trung Quốc

Việt Nam và Ấn Độ chống lại hộ chiếu “áp đặt chủ quyền” của Trung Quốc

Việt Nam phòng thủ – Ấn Độ tiến công

07:02:am 24/11/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam của thế kỷ 21 vẫn còn có nạn kiêu binh

Việt Nam của thế kỷ 21 vẫn còn có nạn kiêu binh

Nhóm lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay nếu thật sự yêu nước, lo cho tiền đồ và tương lai của dân tộc của đất nước, hãy nhanh chóng từ bỏ cơ chế kiêu binh, độc tài chuyên chính lạc hậu và thực hiện một thể chế đa nguyên đa đảng bình đẳng, tam quyền phân lập.

12:01:am 24/11/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tiếu lâm chính trị ở Nga thời CS [3]

Tiếu lâm chính trị ở Nga thời CS [3]

Tiếp theo phần I và II 41/ – Nước Đức nhận được di sản gì từ Các Mác? – Phía Đông – “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Phía Tây – “Tư bản”. 42/ Sau sự kiện “giúp đỡ anh em” bên Tiệp, ở Ba Lan có ra một sắc lệnh cấm không được tắm [...]

12:00:am 24/11/12 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »